Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 57

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

Вступ 4

Розділ 1. Психолого-педагогічні засади екологічного виховання дошкільників 6

1.1. Сутність екологічного виховання 6

1.2. Технологія психолого-педагогічного дослідження здорового діалогу дитини з природою в дошкільній установі 7

1.3. Наступність у екологічному вихованні дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку 15

1.4. Перспективні форми екологічного виховання в дошкільних установах 21

Розділ 2. Формування екологічно мотивованої діяльності дошкільнят 24

2.1. Особливості дитячої діяльності 24

2.2. Пізнавально спрямована діяльність дітей у природі 25

2.3. Моделювання природних об'єктів та явищ 27

2.4. Естетично спрямована діяльність дітей у природі 28

2.5. Екологізація гри 28

2.6. Праця у природі 29

2.7. Поведінка як визначальний компонент екологічної культури 30

Розділ 3. Практика використання засад екологічного виховання в дошкільних освітніх закладах 33

Висновки 35

Література 38

Додатки 41

Вступ

Актуальність теми дослідження. Поняття екологія, екологічна небезпека, екологічна криза стали звичними для кожного з нас. Загальновідомо, що екологічний стан довкілля за останні десятиріччя істотно погіршився, що значною мірою позначилося на здоров'ї людини, яке, як відомо, є високочутливим природним індикатором на будь-які екологічні зміни. Тому запорукою збереження життя на планеті стає життя людини в гармонії з природою.

Сьогодні природну взаємодію порушено, і наслідки цього дисбалансу ми відчуваємо на собі, зокрема дедалі більше людей потерпає від алергії, зростає кількість вроджених патологій, для багатьох з нас – дорослих і дітей – нормою життя стало постійне вживання ліків.

Така ситуація дала поштовх розвиткові відносно нової науки – екології людини,яка розглядає взаємодію нашого організму з довкіллям з погляду формування та забезпечення високого рівня здоров'я. Екологія людини – це розділ екологічних знань, який спрямовано на досягнення рівноваги й гармонії між людиною та соціоприродним середовищем її перебування.

У цьому контексті особливе місце посідає екологія дитинства.Цей розділ екології набуває державної ваги, адже відомо, що зовнішній вплив на організм, який активно формується, набагато інтенсивніший порівняно з впливом, якого зазнає організм дорослої людини. Тому саме здоров'я дітей є природним біологічним індикатором здоров'я народу.

Проблема збереження здоров'я дітей – складний комплекс екологічних, соціальних, духовних проблем, які тісно переплетені між собою, тож постає питання: хто здатний узяти на себе їх розв'язання? Виявляється, система освіти. Лише вона може робити це щодня, охоплюючи весь контингент дітей. Саме в цій суспільній галузі працюють високодуховні та високоосвічені люди, які глибоко розуміють сьогоднішню кризову ситуацію.

Два останні десятиріччя – це період становлення екологічного освітянсько­го простору. Це період виникнення нових понять: "екологічна свідомість", "екологічне мислення", "екологічна культура", "неперервна екологічна освіта", "екологічна освіта учнів, студентів", "екологічне виховання дошкільнят" тощо.

Науковці працюють над технологіями навчання та виховання дітей і молоді, триває пошук ефективних методів екологічної освіти.

У світлі сказаного, особливо актуальною є тема: "Психолого-педагогічні основи екологічного виховання у дітей дошкільного віку".

Об’єктом дослідження курсової роботи є екологічне виховання у дошкільних навчальних закладах.

Предмет дослідження – психолого-педагогічні основи екологічного виховання у дітей дошкільного віку.

Метою курсової роботи є дослідження психолого-педагогічних основ екологічного виховання у дітей дошкільного віку.

Реалізація мети курсової роботи здійснюється за допомогою таких завдань:

– охарактеризувати психолого-педагогічні засади екологічного виховання дошкільників;

– дослідити можливості формування екологічно мотивованої діяльності дошкільнят;

– визначити можливості практики використання засад екологічного виховання в дошкільних освітніх закладах.

Закрити

Екологічне виховання дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.