Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 49

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ГАЛУЗІ „ЛЮДИНОЗНАВСТВА”. 5

1.1. Соціальна педагогіка як складова „людинознавства”, її суть та завдання. 5

1.2. Історичні передумови становлення і розвитку  соціальної педагогіки. 8

1.3. Основоположні принципи соціальної педагогіки. 20

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ПЕРІОД НАУКОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ XX СТ. 23

2.1. Розвиток соціальної педагогіки в Росії в першій чверті XX ст. 23

2.2. Соціально-педагогічні ідеї А.С. Макаренка. 33

2.3. В.О. Сухомлинський як соціальний педагог. 39

ВИСНОВКИ.. 45

ЛІТЕРАТУРА.. 48

ВСТУП

Педагогіка надзвичайно багатогранна. Досліджуваний нею предмет настільки складний, що окрема наука не в змозі повністю охопити його суть. Тому сучасну педагогіку правильніше називати системною наук про виховання.

Структура сучасної педагогіки відображає зв’язки і відносини, що виникли під час історичного розвитку педагогічних знань, визначає місце кожної з педагогічних наук, її роль для педагогічної практики. Нині педагогічна наука об’єднує до двадцяти педагогічних галузей. Їх кількість зростає залежно від суспільних потреб.

Останнім часом широко заявляють про себе такі нові галузі науки, як філософія виховання, порівняльна педагогіка, соціальна педагогіка та інші. Соціальна педагогіка вивчає проблеми позашкільного виховання дітей та дорослих. В її складі виділяють такі галузі, як сімейна педагогіка, педагогіка перевиховування правопорушників та інші.

Соціальна педагогіка також вивчає закономірності та механізми становлення і розвитку особистості в процесі здобуття освіти і виховання у різних соціальних інститутах, а також соціально орієнтовану діяльність освітніх, наукових, культурних та інших закладів, установ та соціальних служб, які сприяють формуванню соціальної активності дітей та молоді в процесі вирішення суспільних, політичних, економічних та інших проблем суспільства.

Науково – технічну структуру соціальної педагогіки утворюють:

- агогіка ( проблеми попередження відхилень у поведінці дітей та підлітків) ;

- герогогіка ( соціально – педагогічні проблеми людей похилого віку);

- андрагогіка ( освіта й виховання людини протягом усього її життя) ;

- віктимологія ( проблеми категорії людей, які стали жертвами несправедливих умов соціальної організації та насильства) .

У наш час інтенсивно обговорюються багатогранні проблеми людини і людського суспільства. Їх постановка і рішення визначаються міждисциплінарними проблемами з різними світоглядними і ціннісними установками. Одні дослідники обирають базисом наук про людину біологію чи психологію. Їм заперечують представники гуманітарних знань, серед яких чимало суперечок, що стосуються вибору основних напрямків пізнання. Останнім часом серйозного впливу набуває соціальна педагогіка.

Народжена новими інтелектуальними поглядами на світ, зростаючим усвідомленням цінності і значимості соціальної ролі людини, соціальна педагогіка – це насправді бурхливо розвиваюча область соціально значимих знань. Сьогодні вона зайняла достойне місце серед гуманітарних наук, ставши системоутворюючим фактором для антропологічної трактовки суспільних явищ, інтелектуальною та методологічною основою гуманітарних структур.

Поряд з іншими гуманітарними науками, соціальна педагогіка складає основу раціонального пізнання світу, протистоїть інтелектуальному збідненню суспільства, ставить завдання закрити „чорну дірку” неосвіченості, в яку може скотитись країна.

Метою даної курсової роботи є дослідження процесу становлення соціальної педагогіки як самостійної науки.

Об’єктом дослідження є наука соціальна педагогіка.

Завдання дослідження:

1. Визначити суть та завдання соціальної педагогіки як галузі „людинознавства”;

2. Дослідити передумови становлення та розвитку соціальної педагогіки;

3. Дослідити розвиток соціальної педагогіки в період наукової революції ХХ ст.

Закрити

Виникнення та розвиток соціальної педагогіки

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.