Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ БІОЛОГІЇ 5

1.1. Місце і значення екскурсій. 5

1.2. Підготовка до екскурсії. 7

1.3. Проведення екскурсій в природу. 10

1.4. Структура ботанічних екскурсій. 15

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ В ПРИРОДУ ПРИ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ 17

2.1. Екскурсії по ботаніці. 17

2.2. Екскурсія по зоології. 19

2.3. Екскурсії по загальній біології. 21

2.4. Екскурсії в музеї, ботанічний і зоологічні сади. 27

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 39

ДОДАТКИ.. 43

ВСТУП

Прискорення темпів науково-технічного прогресу у наш час характеризується антропогенною дією людства, що все посилюється, на природне середовище. При цьому невимірний зросли практичні можливості як позитивного, так і негативного впливу людини на природу. Своїм утилітарним, споживчим відношенням до природи люди вже завдали їй непоправного збитку.

Грунтовий покрив землі, атмосфера і гідросфера забруднюються відходами виробництва. Почалося забруднення навколоземного космічного простору частинами космічних апаратів, що руйнувалися.

В результаті швидкими темпами зменшуються природні ресурси. 21 млн. га земель щорічно стають непридатними для сільського господарства. Вирубка лісів («легенів планети») здійснюється із швидкістю 30 га в хвилину. Зростає дефіцит прісної води, забруднено близько 70% річкового стоку і, приблизно, 15 – 30% поверхні Світового океану.

В кінці ХХ століття людство опинилося на порозі екологічної кризи. Наростаюча екологічна криза, у свою чергу, робить різко негативний вплив на суспільний розвиток, на економіку і культуру.

Глобальними проблемами виживання жителів землі стали: запобігання загрозі ядерної війни і радіаційного зараження території від АЕС, що руйнуються; запобігання екологічній кризі; міжнародна співпраця в охороні біосфери, спільні зусилля в боротьбі за охорону земель, надр, рослинного і тваринного світу; усунення наслідків екологічних катастроф. (Костенков, 1995)

У основі будь-якої цивілізації лежить освіта – передача наступним поколінням придбаного досвіду і знань, культурних і етичних цінностей.

У нинішніх умовах жорсткої екологічної кризи, тільки подолання якого може забезпечити збереження людства на планеті, основою етичного виховання і освіти людини стають, перш за все, розробка принципів взаємин людини і природи. В зв'язку з цим екологічна освіта і виховання школярів набувають важливого значення.

Екологічна освіта і виховання стають стрижнем сучасної освіти і служать ключем до перебудови його сучасних систем і суспільства в цілому. Сьогодні особливо актуальна роль екологічної освіти як основи нової моральності і опори для вирішення численних питань практичного життя людей.

Проблеми методики навчання, впровадження нових форм і засобів екологічного виховання і освіти саме для категорії школярів ставлять особливо гостро. При аналізі учбових планів можна відзначити, що екскурсії займають незначне місце в системі освіти молодших школярів. Цим і пояснюється актуальність роботи .

Мета даної роботи - показати роль екскурсії як форми екологічної освіти школярів в курсі біології.

Для вирішення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

• Визначити зміст екологічної освіти школярів;

• Розкрити поняття екскурсії і виділити її методичні особливості;

• Провести аналіз авторських програм;

• Провести експериментальне дослідження за оцінкою ефективності екскурсій.

Об'єкт дослідження – формування екологічних знань і культури школярів.

Предмет дослідження – екскурсія як форма дослідження в курсі біології.

Закрити

Методика проведення екологічних екскурсій в природу при вивчення біології

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.