Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

Вступ. 3

Розділ 1. Методика проведення екскурсій в шкільному курсі ботаніки. 5

1.1. Місце і значення екскурсії у шкільному курсі біології 5

1.2. Екскурсія як урок серед природи. 10

1.3. Підготовка до екскурсії. 16

1.4. Проведення екскурсії 20

1.5. Підсумки екскурсії 21

Розділ 2. Методичні розробки шкільних біологічних екскурсій в 7 класі 23

2.1. План проведення екскурсії 23

2.2. Проведення уроку-екскурсії навесні 29

Висновки. 33

Список використаних джерел. 36

Вступ

Природнича екскурсія — це одна з форм організації навчального процесу, яка потребує застосування активних методів навчання. Екскурсія має тісний логічний зв'язок з попередніми та наступними уроками, але проводиться в іншій зовнішній та емоційній обстановці, ніж звичайний урок, а саме: серед природи, на виробництві, в музеї тощо.

Екскурсії мають велике навчально-виховне значення. Без проведення відповідних екскурсій вивчення природни­чого матеріалу набуває схоластичного характеру. К.Д. Ушинський підкреслював, що чудовий краєвид має такий ве­ликий виховний вплив на розвиток молодої душі, з яким важко змагатися впливові педагога, що день, проведений дитиною серед гаїв і полів, вартий багатьох тижнів, про­ведених па навчальній лаві.

Екскурсії цінні тим, що на відміну від уроків у класі учні можуть сприймати природу безпосередньо різними орга­нами чуттів. Діти бачать об'єкти в природному середовищі, спостерігають взаємозв'язок рослин і ґрунту, тварин і рос­лий. Це дає можливість сформувати уявлення про природу як єдине ціле, в якому всі елементи перебувають у тісному взаємозв'язку, утворюючи природний ланцюг.

Екскурсії розширюють кругозір учнів, розвивають спо­стережливість, уміння бачити те, що раніше відбувалося поза їх увагою, виробляють практичні навички і вміння — орієнтування в просторі» визначення швидкості і напрямку течії ріки, видів ґрунтів, рослин, комах, птахів, формують уявлення про їх. життя, живлення, значення та ін.

Під час екскурсій на колгоспні поля, тваринницькі ферми, дослідні сільськогосподарські станції діти ознайомлюються з культурними рослинами і бур'янами, свійськими тваринами, і сільськогосподарською технікою, трудо­вою діяльністю людей. Діти переконуються в тому, що людина використовує результати наукових дос­ліджень для підвищення ефективності виробництва, по­ліпшення умов праці. Отже, екскурсії є однією з форм поєднання навчання з життям, з практикою.

Об’єктом дослідження курсової роботи є шкільна екскурсійна діяльність в курсі біології 7 класу.

Предмет дослідження: методика підготовки екскурсії та техніка її проведення.

Метою курсової роботи є дослідження методики підготовки екскурсії та техніки її проведення.

Тому, приймаючи до уваги важливість даної теми і актуальність, я ставлю перед собою такі завдання:

- розкрити значення екскурсій у процесі ознайомлення учнів з природою;

- визначити роль екскурсій при вивченні шкільного курсу біології;

- підібрати цікаві, нові напрямки проведення екскурсій, які можна використовувати для ознайомлення учнів з природою.

Закрити

Методика проведення біологічних екскурсій у 7 класі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.