Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ МІЖ ДНЗ ТА ШКОЛОЮ У МАТЕМАТИЧНОМУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ.. 5

1.1. Вимоги сучасної початкової школи до математичного розвитку дітей. 5

1.2. Наступність в змісті і методах навчання математиці 9

1.3. Форми організації наступності в роботі школи і дитячого садка з навчання математики. 14

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ НАСТУПНОСТІ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ МАТЕМАТИКИ.. 17

2.1. Показники готовності дітей до вивчення математики в першому класі 17

2.2.  Експериментальне дослідження математичної готовності старших дошкільників до навчання у школі 25

ВИСНОВКИ.. 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 33

ДОДАТКИ.. 35

ВСТУП

Актуальність дослідження. Цілі дошкільної педагогіки - всебічний розвиток особистості дитини, створення сприятливих умов для розвитку здібностей дошкільнят. Дидактика дошкільної педагогіки розглядає формування математичних уявлень у дітей як важливий елемент їх розумового розвитку. Методика їх формування покликана надати допомогу у підготовці дітей дошкільного віку до сприйняття і засвоєння математики в школі, сприяти вихованню всебічно розвиненої особистості.

Необхідною умовою ефективності формування особистості дитини є безперервність, послідовність навчально-виховного процесу. Механізмом забезпечення такої безперервності є організація наступності між усіма ланками освіти, зокрема, між дошкільним закладом і початковою школою.

Різними аспектами наступності в освіті займалися багато вітчизняних вчених-філософів, психологів, педагогів: Г.Н. Александров, А.С. Арсеньєв, В.Г. Афанасьєв, Е.А. Балі, Е.Н. Водовозов, Ш.І. Ганелін, С.М. Угодник, Б.М. Кедров, А.А. Киверялг, А.М. Леушина, Б.Т.Ліхачов, А.А. Люблінська, В.Д. Путілін, А.С. Симонович, Є.І. Тихеєва, А.П. Усова та ін.

Протиріччя між необхідністю створення цілісної системи підготовки дітей до школи і відсутністю науково обґрунтованих рекомендацій щодо організації даного процесу, зумовлює актуальність обраної нами проблеми дослідження, загальнопедагогічне і практичне значення якої і необхідність її вирішення визначили вибір теми нашого дослідження: „Наступність між ДНЗ і школою у навчанні дітей математики”.

Об'єкт дослідження: наступність у навчанні математики між дошкільною та початковою ланками навчання.

Предмет дослідження: комплекс завдань у навчанні математики спрямований на реалізацію наступності.

Мета дослідження: розробити систему вправа та дидактичних ігор для реалізації наступності між дошкільною та початковою ланками навчання.

Мета і предмет визначили такі завдання дослідження:

- Проаналізувати науково-методичну літературу по темі дослідження.

- Виявити педагогічні аспекти математичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

- Виділити проблеми наступності дошкільної та початкової шкільної математичної виховання.

- Вивчити, проаналізувати форми організації наступності з навчання математики старших дошкільників.

- Здійснити експериментальне дослідження та обґрунтувати його результати.

Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези були використані такі методи: теоретичний аналіз філософської, психологічної, педагогічної літератури, вивчення педагогічного досвіду з проблеми, моделювання, порівняння, педагогічний експеримент.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Наступність між ДНЗ і школою у навчанні дітей математики

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.