Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 5

Розділ 1. Особливості екологічної освіти молодших школярів. 8

1.1. Психолого-педагогічні особливості молодших школярів. 8

1.2. Зміст екологічної освіти. 9

Розділ 2. Екскурсія як форма учбової організації діяльності молодших школярів при екологічній освіті 17

2.1. Види екскурсій, умови і технологія організації екскурсії як форми екологічної освіти молодших школярів. 17

2.2. Аналіз програм по можливості використання екскурсії як форми екологічної освіти молодших школярів. 25

Розділ 3. Дослідження за оцінкою ефективності екскурсії як форми екологічної освіти. 31

3.1. Організація і методика експериментального вивчення. 31

3.2. Виявлення рівня екологічної утвореної молодших школярів. 32

3.3.Формування екологічних знань і культури при використанні екскурсії 40

3.4. Вивчення рівня сформованості екологічних знань і культури при використанні екскурсії 44

Висновок. 50

Список використаної літератури. 52

Вступ

Прискорення темпів науково-технічного прогресу у наш час характеризується антропогенною дією людства, що все посилюється, на природне середовище. При цьому невимірний зросли практичні можливості як позитивного, так і негативного впливу людини на природу. Своїм утилітарним, споживчим відношенням до природи люди вже завдали їй непоправного збитку.

Грунтовий покрив землі, атмосфера і гідросфера забруднюються відходами виробництва. Почалося забруднення навколоземного космічного простору частинами космічних апаратів, що руйнувалися.

В результаті швидкими темпами зменшуються природні ресурси. 21 млн. га земель щорічно стають непридатними для сільського господарства. Вирубка лісів («легенів планети») здійснюється із швидкістю 30 га в хвилину. Зростає дефіцит прісної води, забруднено близько 70% річкового стоку і, приблизно, 15 – 30% поверхні Світового океану.

В кінці ХХ століття людство опинилося на порозі екологічної кризи. Наростаюча екологічна криза, у свою чергу, робить різко негативний вплив на суспільний розвиток, на економіку і культуру.

Глобальними проблемами виживання жителів землі стали: запобігання загрозі ядерної війни і радіаційного зараження території від АЕС, що руйнуються; запобігання екологічній кризі; міжнародна співпраця в охороні біосфери, спільні зусилля в боротьбі за охорону земель, надр, рослинного і тваринного світу; усунення наслідків екологічних катастроф. (Костенков, 1995)

У основі будь-якої цивілізації лежить освіта – передача наступним поколінням придбаного досвіду і знань, культурних і етичних цінностей.

У нинішніх умовах жорсткої екологічної кризи, тільки подолання якого може забезпечити збереження людства на планеті, основою етичного виховання і освіти людини стають, перш за все, розробка принципів взаємин людини і природи. В зв'язку з цим екологічна освіта і виховання школярів набувають важливого значення.

Екологічна освіта і виховання стають стрижнем сучасної освіти і служать ключем до перебудови його сучасних систем і суспільства в цілому. Сьогодні особливо актуальна роль екологічної освіти як основи нової моральності і опори для вирішення численних питань практичного життя людей.

Екологічна освіта повинна починатися з найранішого дитинства. Діти особливо сприйнятливі до добра, допитливі. Саме у цю пору слід закладати етичні основи, розвивати відчуття прекрасного, уміння бачити красу природи. Дуже важливо. Що б в цьому віці поряд з дитиною знаходився розумний грамотний наставник, здатний розвинути в нім початок екологічної культури.

Проблеми методики навчання, впровадження нових форм і засобів екологічного виховання і освіти саме для категорії молодших школярів ставлять особливо гостро. При аналізі учбових планів можна відзначити, що екскурсії займають незначне місце в системі освіти молодших школярів. Цим і пояснюється актуальність роботи – «Екскурсія як форма екологічної освіти молодших школярів».

Мета даної роботи - показати роль екскурсії як форми екологічної освіти молодших школярів.

Для вирішення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

• Визначити зміст екологічної освіти молодших школярів;

• Розкрити поняття екскурсії і виділити її методичні особливості, як форми екологічної освіти;

• Провести аналіз авторських програм;

• Провести експериментальне дослідження за оцінкою ефективності екскурсій, як форми екологічної освіти молодших школярів.

Об'єкт дослідження – формування екологічних знань і культури молодших школярів.

Предмет дослідження – екскурсія як форма екологічної освіти молодших школярів.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що якщо систематично використовувати екскурсії на уроках природознавства, то:

• розшириться і систематизується уявлення молодших школярів про екологію як науку;

• сформуються навики дбайливого відношення до природи.

При аналізі матеріалу нами використовувалися методи порівняння, синтезу і анкетування, аналіз, конкретизація, вивчення літературних джерел, тривале включене спостереження; пошуковий, констатуючий і формуючий елементи; математико-статистичний метод.

Закрити

Роль екскурсії як форми екологічної освіти молодших школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.