Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І.  МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ   5

1.1. Значення і завдання вивчення лексики в школі, як роботи над збагаченням словникового запасу учнів. 5

1.2. Методика вивчення окремих питань лексики. 10

РОЗДІЛ ІІ. ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.. 25

2.1. Використання словників у процесі лексичної роботи. 25

2.2. Наочні посібники з лексики. 27

РОЗДІЛ ІІІ.  ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИЧНИХ ПОНЯТЬ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ   28

3.1. Робота над словом в початкових класах. 28

3.2.  Робота над мотивованим значенням слова. 31

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ДОДАТОК.. 40

ВСТУП

Робота над лексикою в школі проводиться в двох аспектах. З одного боку, відповідно до шкільної програми подаються наукові відомості з лексикології. Учні знайомляться із словом та його значенням, з багатозначністю слів, прямим і переносним значенням, омонімами, синонімами, антонімами. Вони також одержують поняття про склад української лексики з погляду її походження і розвитку (запозичені слова, застарілі слова, неологізми), про використання слова в різних сферах застосування мови (загальновживані слова, діалектизми, професіоналізми).

З другого боку, на основі певного кола наукових знань з лексикології здійснюється систематична і цілеспрямована робота над збагаченням словника учнів і виробленням навичок свідомого, вмілого користування словом. Адже чим багатший запас слів у людини, тим вищий рівень її загального розвитку, тим кращі в неї знання, бо, як говорив М. Рильський, «слово — одяг усіх фактів, усіх думок» У слові закріплені результати пізнавальної діяльності людини. Разом із словом до людини приходить знання про навколишній світ, розвивається мислення, забезпечується успішне спілкування між людьми. Від багатства активного словника залежать змістовність, яскравість і виразність усного і писемного мовлення.

Праця над лексикою в школі має, отже, велике і загальноосвітнє, і практичне значення.

Збагачуються знання учнів з мови внаслідок вивчення слова та усвідомлення існуючих зв'язків між лексикою й іншими рівнями мови (фонетикою, словотвором, морфологією, синтаксисом, стилістикою). Учні знайомляться із сферою вживання слів, з джерелами їх походження, і це формує матеріалістичний погляд на мову.

Жодних понять у дітей не формується, жодних термінів їм не повідомляється, визначень діти не заучують. Спеціально часу на ознайомлення з лексичними явищами не відводиться. Лексичні вправи рекомендується проводити у зв'язку з вивченням граматики і навчання правопису. Діти у ході спостережень переконуються, що слова позначають ті чи інші предмети і явища дійсності, мають певні значення, що, потрапляючи в різні речення, особливо у зв'язному мовленні, слова можуть бути близькими або протилежними за значенням.

Мета курсової роботи полягає в розробці методики засвоєння лексичних понять при вивченні рідної мови в початкових класах.

Об'єктом роботи є процес наступності і перспективності при вивченні лексичних понять.

Предмет роботи - зміст і система для засвоєння лексичних понять при вивченні української мови в учнів початкових класів.

Відбір матеріалу з лексики підпорядковується віковим можливостям учнів. Така робота сприяє розвиткові мислення і мовлення, збагаченню словника молодших школярів, вихованню любові і інтересу до рідної мови. 

Закрити

Засвоєння лексичних понять на уроках української мови

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.