Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Розділ I. Теоретична  частина. 6

1.1. Проблеми успішності навчання. 6

1.2. Проблеми самооцінки в молодшому шкільному віці 17

1.2.1. Самооцінка молодшого школяра. 17

1.2.2. Взаємозв'язок оцінки вчителя і самооцінки молодшого школяра. 24

Розділ II. Практична частина. 32

2.1. Програма дослідження. 32

2.2. Методи дослідження. 32

2.3. Результати дослідження методики. 33

Висновок. 46

Використана література. 48

Вступ

При всьому різноманітті форм навчання і педагогічних установ, що виникають в даний час, основними як і раніше залишаються задачі навчання і виховання дітей і контроль за цими процесами. В контексті ідей особово-орієнтованої сфери освіти проблема оцінювання в учбово-виховному процесі набуває нові форми і зміст. Широке розповсюдження феномена оцінки в учбово-виховному процесі школи послужило причиною того, що оцінювання вчителем результатів учбової діяльності навчання і самооцінювання виділилося останніми роками в самостійний напрям. Проблема оцінювання і оцінки в різних своїх аспектах одержала віддзеркалення в працях вітчизняних і зарубіжних психологів, педагогів і методистів (Б.Г.Ананьєв, Ю.К.Бабанський, П.П.Блонський, Дж.Брунер, Л.І.Божовіч, Л.С.Вигодський, Е.А.Голубєва, А.Н.Леонтьєв, І.Я.Лернер, А.Р.Лурія, М.Н.Скаткін, Д.Б.Ельконін, А.И.Липкіна).

Згідно теорії учбової діяльності, оцінна діяльність породжує потребу учня або вчителя одержати інформацію про те, відповідає чи ні якість знань і умінь вчаться по предмету вимогам програми. Метою оціночної діяльності є, таким чином, контроль успішності вчаться і формування у них адекватної самооцінки. Як відзначає А.И. Липкіна [41] у того, що навчається в учбово-виховному процесі формується установка на оцінку своїх можливостей – одного з основних компонентів самооцінки.

Предметом оцінної діяльності, співпадаючим з предметом учбово-пізнавальної діяльності, є система знань і умінь вчиться. Підсумком акту оцінювання вчителем результатів учбової діяльності школяра є оцінка, яка залежно від рівня і способу віддзеркалень відносин може виражатися знаком і інтенсивністю емоційного переживання, його версія, оцінною думкою, відміткою.

Разом з тим не можна не відзначити неопрацьованість концептуальних положень, що визначають суть педагогічної оцінки, структуру і механізми оцінних актів. Так, в пропонованих визначеннях оцінювання виступає і як процес [24], і як дія [26], і як діяльність [27], і як сукупність соціальних умінь [30], і як функція [66].

Актуальність теми дослідження також зв'язана з тим, що на фоні великого числа досліджень оцінної діяльності вчителів питання про роль відміток як різновиду оцінок учбової діяльності вчаться, що фіксуються, мало привертало увагу дослідників, особливо з психологічних позицій, не дивлячись на те, що в числі гострих проблем, що встають перед школою і які повинні бути вирішені для подальшого просування вперед, виникають і такі, які носять психологічний характер. Перш за все, це психологічні труднощі випробовувані школярем в процесі навчання. З одного боку трудність учбової роботи вчиться залежить від особливостей учбового матеріалу, з іншою – від можливості, індивідуальних і вікових особливостей дитини.

Актуальна дана тема ще і тим, що боротьба за підвищення якості навчання і засвоєння знань продовжує залишатися актуальною задачею і на сьогоднішній день. Для встановлення причин неуспішності, обумовлених особливостями особи учня, необхідно виявити, від якого комплексу властивостей особи залежить головним чином неуспіх навчання. Не дивлячись на різноманіття цих властивостей, все ж таки вдається виділити деякі типові їх поєднання, які найбільшою мірою впливають на успішність навчання в молодшому шкільному віці.

Тому метою нашого дослідження є виявлення зв'язку самооцінки і успішності навчання дітей в школі.

Предметом дослідження з'явилася самооцінка дітей молодшого шкільного віку. Об'єктом дослідження були молодші школярі 1,2,3-х класів.

Гіпотеза дослідження полягала в тому, що самооцінка впливає на успішність навчання: протягом молодшого шкільного віку спостерігається динаміка розвитку самооцінки, спочатку як успішність навчання впливає на самооцінку, а потім як самооцінка впливає на успішність навчання.

Базою дослідження з'явилася середня школа №25 р. Рівне. В дослідженні були поставлені наступні задачі:

1) Аналіз літератури по даній темі.

2) Висунення гіпотези експерименту.

3) Вибір методів дослідження самооцінки.

4) Вивчення самооцінки дітей.

5) Встановлення зв'язків між самооцінкою і успішністю навчання.

6) Аналіз результатів дослідження самооцінки.

7) Формулювання висновків і розробка рекомендацій.

Закрити

Формування оцінки і самооцінки у молодших школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.