Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ. 3

РОЗДІЛ І. Розвиток освіти і педагогічної думки в України у період українського відродження (XVI - перша пол. XVIII ст.) 5

РОЗДІЛ ІІ. Зародження вищої освіти в Україні. Перші вищі навчальні заклади в Острозі і в Києві. 10

2.1. Острозька академія. 10

2.1.1. Заснування Острозької академії. 14

2.1.2. Зміст освіти в Острозькій академії 16

2.1.3. Роль Острозької академії у розвитку національної освіти. 18

2.2. Києво-Могилянська академія. 21

2.2.1. Історія виникнення Києво-Могилянської академії 22

2.2.2 Зміст і методика навчання в Києво-Могилянській академії як загальноосвітнього навчального закладу. 30

Висновки. 36

Список літератури. 38

Вступ

Своєрідним критерієм рівня духовної культури народу є стан освіти та науки в суспільстві. У середині XVIII ст. на території семи полків Гетьманщини діяло 866 шкіл, тобто одна школа припадала на кожну тисячу душ місцевого населення) На Слобожан­щині освітянська статистика була дещо гіршою — одна школа припадала на 2,5 тис. осіб, але вже через сто років у цьому регі­оні (Харківщина) одна школа припадатиме на 4,3 тис. осіб. Ха­рактерною рисою шкільництва було те, що сільські громади своїм коштом утримували вчителів, дбали про шкільні приміщення. У тих місцевостях, де населення жило на хуторах, дітей навчали мандрівні дяки. На період Гетьманщини припадає перша спро­ба в Україні запровадити обов'язкову освіту. Зокрема, 1760— 1762 pp. лубенський полковник І. Кулябко наказав сотенним прав­лінням: всіх козацьких синів, здатних до науки, направляти до парафіяльних шкіл, а "нездібних і у літах перерослих" навчати військової справи. Ця ініціатива була підтримана гетьманом і нев­довзі Генеральна військова канцелярія розіслала аналогічні роз­порядження до всіх полків, що, безумовно, збільшило кількість писемних серед населення.

Протягом всієї історії український народ не мав іншої інституції, яка б справила більший вплив на розвиток його освіти, науки, культури ніж Києво-Могилянська академія. Впродовж віків вона була виразником і носієм специфічних рис духовності українського народу, могутнім чинником формування його самосвідомості, джерелом ідей боротьби за батьківську віру і національну свободу. Для українців вона завжди буде національною святинею, не меншою, ніж Падуя чи Болонья для італійців, Оксфорд для англійців, Сорбона для французів, Карловий університет для чехів, Ягеллонський - для поляків.

У тисячолітній історії нашої культури важливе місце посідає волинське місто Острог, яке на зламі XVI—XVII ст. стало всеукраїнським інтелектуальним центром. Саме тут протягом 1576-1636рр. діяла академія — перша школа вищого типу в православ­ному регіоні Європи. Вона була й першою україн­ською науковою установою, одним із знаних осередків європейської грецистики. Острозька друкарня просла­вилася своїми книжками, насамперед першим у світі виданням Біблії церковнослов'янською мовою (1581). Ренесансна архітектура Острога та околиць, іконопис, його хорове мистецтво стали зразками для всієї України. Значення діяльності Острозького культурно-освіт­нього центру в історії України важко переоцінити. Серед усіх культурно-освітніх осередків, що функціонували тоді в маєтках великих магнатів, рівнозначного з ним не було. Адже в ньому сфокусувався цілісний процес розвитку тогочасної думки на Україні. Тут, незважаючи на переважну увагу до обґрунтування православного вчення, утвер­дження розуміння філософії як мудрості або софійності з характерними для такого розуміння пошуками істини на шляху містичного єднання з Богом, з властивим для острозьких книжників обстоюванням життєздатності традицій слов'янської писемності, розвивалися реформаційні і ренесансно-гуманістичні ідеї.

Закрити

Діяльність перших вищих навчальних закладів України

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.