Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

1.МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ. 5

1.1. Мислення як вищий пізнавальний процес. Інтелект. 5

1.2. Види мислення та їх характеристика. 11

2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 15

2.1. Характеристика теоретичного мислення. 15

2.2. Вікові особливості мислення молодшого школяра. 20

2.3. Проблема формування теоретичного мислення в молодшому шкільному віці 26

3. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 30

ВИСНОВОК.. 34

ЛІТЕРАТУРА.. 35

ВСТУП

Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприймань. Відображаючи дійсність на чуттєвому рівні за участю аналізаторів, людина одержує різнобічну інформацію про зовнішні властивості та ознаки предметів, які фіксуються в її свідомості у формі звукових, просторових, часових, смакових, дотикових та інших уявлень. Проте такої інформації про об'єктивний світ людині недостатньо для задоволення різноманітних потреб практичної діяльності, яка потребує глибокого і всебічного знання об'єктів, з якими доводиться мати справу. Всебічні знання про об'єкти діяльності, їх внутрішню безпосередньо не дану у відчуттях і сприйманнях Сутність людина одержує за допомогою мислення - вищої абстрактної форми пізнання об'єктивної реальності. Уявне відображення дійсності характеризується низкою особливостей. Одна з цих особливостей виражається в опосередкованому характері уявного відображення дійсності.

До опосередкованого пізнання людина вдається тоді, коли безпосереднє пізнання через недосконалість людських аналізаторів або недоцільність, що зумовлюється, складністю процесу пізнання. Опосередкованість мислення виявляється і в тому що всі його акти відбуваються за допомогою слова та попереднього досвіду, який зберігається в пам'яті людини.

Ще одна ознака мислення полягає в тому, що завдяки йому в об'єктах відображаються не будь-які, а істотні ознаки та властивості, що ґрунтуються на об'єктивних відносинах і закономірних зв'язках, репрезентованих у самих предметах і явищах.

Ще однією особливістю мислення є узагальнений характер відображення дійсності.

Перелічені ознаки мислення характеризують його як специфічну форму абстрактного пізнання дійсності, як складну пізнавальну діяльність.

Метою даної курсової роботи є з'ясування особливостей теоретичного мислення у дітей молодшого шкільного віку, їх дослідження.

Гіпотезою є те, що молодшим школярам ще важко спиратися на теоретичне мислення. Вони тільки навчаються логічно мислити.

В процесі викладу матеріалу викладені такі питання, як мислення як пізнавальний психічний процес, описана характеристика видів мислення, з'ясовано особливості теоретичного мислення в молодшому шкільному віці.

Для того, щоб вивчити особливості теоретичного мислення в молодших школярів ми використали таку методику „Визначення понять, вияснення причин, виявлення cxoжостi і відмінності в об'єктах."

Закрити

Розвиток теоретичного мислення у дітей молодшого шкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.