Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

Вступ

1. Історія розвитку теорії проблемного навчання

2. Сучасна технологія проблемного навчання

3. Реалізація і аналіз використовування проблемних ситуацій в методиці викладання математики в початковій школі

4. Вивчення творчого мислення молодших школярів за допомогою тестів Е.Б. Торренса

5. Використовування проблемних ситуацій на уроках математики в розвитку творчого мислення вчаться 

Висновок

Література

Вступ

У даний час абсолютною цінністю особово-орієнтованої освіти є дитина. І як глобальна мета розглядають людину культури: особу вільну, гуманну, духовну, творчу. Головне в особі – спрямованість в майбутнє, до вільної реалізації своїх потенцій, особливо творчих, до зміцнення віри в себе і можливість досягнення ідеального «я».

У новій соціокультурній ситуації гуманістична парадигмає основною ідеєю психолого-педагогічного мислення. Для неї особа – це унікальна ціннісна система, яка є відкритою можливістю самоактуалізації, властивої тільки людині. Визнання творчоїсвободи людини є головним багатством суспільства. А особа є носієм об'єктивно не приреченого, яка своєю волею, фантазією, творчістю і упертістюпідтримує тонкі механізми самоорганізації буття і на їх базі – виникнення порядку з хаосу.

Основною цінністю гуманістичного особово-орієнтованого устаткування виступає творчість як спосіброзвитку людини в культурі. Творча орієнтація навчання і виховання дозволяє здійснювати особово-орієнтовану освіту як процес розвитку і задоволенняпотреб людини як суб'єкта життя, культури і історії.

У даний час існує гостра соціальна потребав творчості і творчих індивідах. Розвиток у школярів творчого мислення одна з найважливіших задач в сьогоднішній школі. Прагнення реалізувати себе, проявити свої можливості – це те спрямовуюче початок, який виявляєтьсяу всіх формах людського життя – прагнення до розвитку, розширенню, вдосконаленню, зрілості, тенденціядо виразу і прояву всіх здібностей організму і «я».

Дослідження зарубіжних психологів і педагогів: Дж. Гілфорда, Е.П. Торранса, Л. Термена, Р. Стернберга, М. Воллаха, а так само вітчизняних: Даниловой В.Л., Гальперина П.Я., Калмыковой З.И., Богоявленский Д.Б., Пономарева Я.А., Пушкина В.Н., Шадрикова В.Д., Тютюнника В.И., Мідника З., Алиевой Е.Г., Гнатько Н.М., Дружинина В.Н., Хозратовой Н.В., в області творчого мислення теоретично обгрунтовані, проте робота над поліпшенням цієї властивості продовжують розвиватися. Велику увагу надається виявленню механізмівтворчої діяльності і природи творчого мислення.

Психологи і педагоги, що працюють по дослідженню спеціального, цілеспрямованого розвитку креативності, виділяють наступні основні умови, що впливають на формування творчогомислення:

- індивідуалізація освіти;

- дослідницьке навчання;

- проблематизація.

У роботі ми хочемо довести, що у використовуванніпроблемних ситуацій існують нерозкриті можливості для розвитку творчого мислення.

Об'єкт дослідження – розвиток творчого мислення школярів на уроках математики.

Предмет дослідження – використовування проблемних ситуаційна уроках математики в початковій школі як засіб розвитку творчого мислення дітей.

Задачі:

1) проаналізувати психолого-педагогічну літературу по проблемі дослідження;

2) розкрити сутність проблемного навчання і його роль в розвитку творчого мислення молодших школярів;

3) проаналізувати реалізацію проблемного навчання на уроках математики в початковій школі;

Закрити

Проблемні ситуації на уроках в початкових класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.