Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ–ОСНОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5

1.1. Загальна характеристика педагогічної діяльності 5

1.2. Психологічна структура педагогічної діяльності 12

РОЗДІЛ 2. ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ У ПРАЦЯХ ПЕДАГОГІВ-КЛАСИКІВ: К.Д.УШИНСЬКОГО, В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО, А.С.МАКАРЕНКО, І.Я.ФРАНКО.. 19

2.1. К.Д. Ушинський про підготовку вчителя. 19

2.2.Професійна компетентність вчителя у працях В.О.Сухомлинського. 20

2.3.. Шляхи формування вчителя-вихователя та його, педагогічної майстерності у творчій спадщині А.С. Макаренка. 24

2.4. Освітньо-педагогічні ідеї І.Я. Франка про працю вчителя. 27

ВИСНОВКИ.. 29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38

ВСТУП

Якщо часто стосовно педагогічної професії вживають такий вислів, як "інженер людських душ", то не можна не визнати, що вчитель - це творець найскладнішого, що є у природі - нової людської особистості. Завдання справді надзвичайне, перед ним відступають навіть філософи і психологи, але щоденно його вирішує багатомільйонна армія педагогів.

Лише зовсім недавно за вчителем визнане право на індивідуальну творчість. Не зовнішні критерії відповідності-невідповідності стають критеріями його праці, а неповторні форми організації своєї діяльності, де б поєднувалася специфіка кожної конкретної ситуації, індивідуальні особливості самого вчителя, багатовимірні і різноманітні характеристики учнів, реальні умови навчання, в тому числі вплив навколишнього соціального і матеріального середовища та багато інших параметрів.

Зміст і принципи функціонування системи освіти безпосередньо пов’язані з ціннісними орієнтирами, визначеними у суспільному житті. Соціальні зміни, що відбулися у нашій державі, актуалізують нові задачі у сфері освіти, обумовлюють необхідність пошуку прогресивних методів і підходів для вирішення цих задач.

Кожне оновлення, саме по собі, може супроводжуватись болісними процесами руйнування стереотипів мислення і, можливо, тому впровадження інноваційних технологій природно викликає протягом певного часу негативну реакцію, яка теж є похідною консервативної частини людської психіки. Проте подібна реакція має свій корисний аспект, бо дозволяє новому, прогресивному практично довести своє право на існування.

Система освіти, яка склалася у нашій країні, потребує суттєвого аналізу з метою виявлення істинно цінного досвіду, безумовно, корисного для побудови освіти нового типу. Основним принципом побудови освіти майбутнього може стати збереження напрацювань минулого з гармонійним доповненням ефективними підходами та методами, відомими сучасному людству.

Перехід до освіти майбутнього – це перш за все перехід до прогресивної філософії, основні положення якої стануть головним орієнтиром на шляху наповнення нової системи освіти дійсно новим змістом. При цьому першим запитанням, яке постає перед філософією освіти, є питання кінцевої мети: в чому полягає головна задача освіти та якими домінантними рисами ми хочемо наділити людину майбутнього, а значить, і майбутнє людство?

У наш час суспільство змінюється доволі швидко. Важко прогнозувати навіть найближче майбутнє. Отож, неможливо передбачити які знання можуть знадобитися дитині, а які ні в її позашкільному житті. Найнеобхіднішим є вміння аналізувати ситуацію, планувати, оцінювати наслідки, вміння думати, добувати і переосмислювати інформацію.

Формування особистості – це творча, багатогранна діяльність, що передбачає не тільки глибокі знання, а й виховання в особистості мислення, здатність приймати самостійно рішення. Ціннісне ставлення до інших дітей, предметів і явищ навколишнього середовища є найважливішим виявом самосвідомості особистості .Найбільше і найголовніше значення в процесі формування особистості учня має вчитель. Найперше завдання, яке постає перед вчителем – це озброїти особистість знаннями, уміннями і навичками. При цьому вчитель повинен використовувати в навчанні наочність, теоретичне закріплювати практичним. Вчитель має прищепити дітям ціннісне ставлення до засвоєних знань, інформації.

Мета дослідження – науково-педагогічно обґрунтувати вимоги до педагогічної майстерності вчителя у працях педагогів-класиків К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського, А.С.Макаренка, І.Я.Франка.

Об`єкт дослідження – педагогічна майстерність вчителя у працях педагогів-класиків.

Предмет дослідження – педагогічна спадщина працях педагогів-класиків: К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського, А.С.Макаренка, І.Я.Франка.

Задачі дослідження:

1. Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження.

2. Обгрунтувати особистісно-професійні вимоги до вчителя у працях педагогів-класиків: К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського, А.С.Макаренка, І.Я.Франка

3. Визначити шляхи формування педагогічної майстерності вчителя у творчій спадщині педагогів-класиків.

Закрити

Педагогічна майстерність вчителя - основа його професійно-педагогічної діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.