Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 32

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ.

Розділ І. Історичні форми організації навчання – передумови створення класно-урочної системи навчання.

1.1. Форми навчання в давні і середні віки.

1.2. Форми навчання в період розвитку капіталізму.

1.3. Індивідуальне і індивідуально-групове навчання – основа для створення класно-урочної системи навчання.

1.4. Я. А. Коменський – автор “Великої дидактики”.

Розділ ІІ. Класно-урочна система навчання і її розвиток.

2.1. Характеристика класно-урочної системи навчання.

2.2. Спроби модернізації класно-урочної системи навчання.

2.3. Класно-урочна система навчання в Україні.

Висновки.

Список використаної літератури.

ВСТУП

“Урок – логічно закінчена, цілісна, обмежена в часі частина навчально-виховного процесу, яку проводять за розкладом під керівництвом учителя з постійним складом учнів”.

Це з часів Я. А. Коменського навчання розглядається як спільна діяльність вчителя і учнів. Побудова системи навчання можлива лише за умови, що на природу учіння, як діяльності учня, вироблена цілком конкретна точка зору. І Коменський, і пізніше Ушинський, який фактично розробив теорію уроку в російській педагогіці, виходили з того, що учіння – це придбання знань різнорідних наук і умінь розв'язувати різноманітні задачі та виконувати дії з використанням знань. Знання трактувались як чуттєві уявлення, а також як поняття і їх системи. Основними компонентами учіння, на їх думку, є розуміння, заучування напам'ять, мовна і зовнішня маніпулятивно-ручна дія.

Ушинський, зокрема, розрізняв учіння з одержанням знань від вчителя і шляхом розв'язування проблем. В учінні з одержанням знань від вчителя він виділяв дві фази: перша – спостереження і одержання повідомлення; друга – закріплення знань.

Так, перша фаза може протікати як просте сприймання, а друга – як механічне запам'ятовування з пасивним чи активним повторенням ы заучуванням.

Перша фаза може протікати також і з участю мислення. Тоді вона включає ступені безпосереднього сприймання предмета чи явища і його осмислення. Сприйняті, на думку Ушинського, із оточуючого світу образи є матеріалом, над яким працює мислення і в результаті чого одержуються знання, поняття.

Таку логіку розгортання процесу засвоєння знань і мала забезпечити класно-урочна система навчання і її основний елемент – урок.

Урок – організаційна форма навчання, яка забезпечує навчально-виховну діяльність сталого складу учнів протягом конкретного проміжку часу.

В історії педагогіки відомо багато форм організації навчально-виховного процесу. Необхідно зазначити, що поняття урок в цій системі з'явилося порівняно пізно. На ранніх етапах організації навчання надавалася перевага індивідуальній формі роботи з учнями. Така форма проіснувала до XVIII століття, а в деяких країнах і до ХІХ століття. Ян Амос Коменський детально вивчив досвід навчання з урочної системи, а також дав теоретичне обґрунтування класно-урочної системи шкільного навчання і сформулював її основні принципи. Тому в історії педагогічної думки він вважається творцем класно-урочної системи навчання, яка є широко визнаною і використовуваною у всьому світі. Ця система є базисом для створення багатьох інших систем навчання і до сьогодення збереглася в багатьох країнах, зокрема і в нашій вітчизняній школі ця система зберегла свої істотні риси, хоч майже за 400 років теж багато в чому змінилася.

Зважаючи на актуальність даної теми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: “Становлення і розвиток класно-урочної системи навчання”.

Об'єкт дослідження – особливості класно-урочної системи навчання.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати сутність класно-урочної системи навчання та вивчити історичні форми навчання, що передували їй, а також процес розвитку класно-урочної системи навчання.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

− Ознайомитись з сутністю класно-урочної системи навчання;

− вивчити процес становлення класно-урочної системи навчання;

− ознайомитись з історичними формами організації навчання;

− ознайомитись зі спробами модернізації класно-урочної системи навчання;

− ознайомитись з сутністю класно-урочної системи навчання в Україні.

В роботі використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, систематизація.

Закрити

Становлення і розвиток класно-урочної системи навчання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.