Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 33

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ I. Теоретико-методологічні основи розвитку творчих здібностей. 6

1.1 Розвиток дитячої творчості 6

1.2 Психолого-педагогічні основи навчання іноземній мові на початковому етапі 9

Розділ II. Розвиток творчості дітей в процесі навчання англійської мови. 14

2.1 Нетрадиційні форми уроку на початковому етапі навчання. 14

2.2 Роль гри в процесі вивчення англійської мови. 19

2.3 Урок-свято "Christmas". 24

Висновок. 31

Список використаної літератури. 33

Вступ

Іноземна мова, як загальноосвітній учбовий предмет може і повинен внести свій внесок до процесу розвитку творчих здібностей учнів. Володіючи величезним виховним, освітнім і розвиваючим потенціалом творчих здібностей що вчаться, іноземна мова може реалізувати його лише в ході здійснення практичної мети навчання, тобто тільки в тому випадку, якщо учень в процесі іншомовної комунікативно-пізнавальної діяльності (слухаючи, кажучи, читаючи, користуючись листом) розширюватиме свій загальноосвітній кругозір, розвиватиме своє мислення, пам'ять, відчуття і емоції; якщо в процесі іншомовного спілкування формуватимуться соціально-ціннісні якості особи: світогляд, етичні цінності і переконання, риси вдачі.

Перш за все, іноземна мова як учбовий предмет - це додаткове "вікно" в світ, це засіб для поповнення знань в різних областях життя, науки, мистецтва, що істотно для загальної освіти, це засіб, що допомагає здійсненню діяльності в різних сферах трудового і суспільного життя. На уроках іноземної мови учні заглиблюють і розширюють багато знань і уявлення, отриманих ними по інших учбових предметах: суспільствознавству, літературі, музиці, історії, географії, образотворчому мистецтву і ін.

До проблеми використання англійської мови у формуванні творчих здібностей в учбово-виховному процесі звертаються багато авторів.

Проте проведений аналіз науково-методичної літератури показав, що спеціальних досліджень, присвячених вивченню ролі іноземної мови, зокрема, занять по англійській мові як засоби формування творчих здібностей, практично немає. Не дивлячись на неослабний інтерес до проблеми творчого розвитку індивідуальності на заняттях по англійській мові, на велику кількість фахівців, педагогів-практиків, що займаються даною проблемою, немає її детального теоретичного обґрунтування.

Крім того, не дивлячись на обширну кількість публікацій, що виходять останнім часом, науково-практичного і методичного матеріалу в допомогу педагогам, явно не хапає.

Впливаючи на особу, формування творчих здібностей збагачує емоційний і практичний досвід, розвиває психіку, формує інтелектуальний потенціал, сприяє вихованню естетичних і розумових здібностей, веде до накопичення професійних навиків і умінь, розвитку природних завдатків дітей, їх етичних якостей. Воно настроює на подальшу, активну творчо-усвідомлену самодіяльність школярів, що відповідає їх духовним потребам, задовольняє їх прагнення до самореалізації, і прояву особових якостей. Все це є ефективним засобом комплексного розвитку особи, виявлення формування її творчого потенціалу.

Мета дослідження: розвиток творчих здібностей учнів початкової школи в процесі вивчення англійської мови.

Об'єкт дослідження: вплив нетрадиційних форм уроку англійської мови на творчий розвиток учнів.

Предмет дослідження: процес формування і розвитку творчих здібностей учнів в процесі навчання англійській мові.

Завдання дослідження:

прослідкувати процес розвитку творчих здібностей учнів на заняттях по англійській мові;

дати визначення поняттю "Нетрадиційні уроки" і описати різні форми їх проведення;

проаналізувати категорії "творчість", "творчі здібності", і виявити з них найбільш необхідні для вивчення англійської мови;

розробити заняття по англійській мові в школі як одного із засобів розвитку творчих здібностей школярів.

Гіпотеза: розвиток творчих здібностей при навчанні англійської мови безпосередньо зв'язаний з використанням ігрових моментів на уроках, проведенні нетрадиційних уроків.

Матеріалом для дослідження послужили наукові статті, методична література, присвячена даній проблемі.

Закрити

Розвиток творчих здібностей на уроках іноземної мови

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.