Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ.. 5

1.1. Мета, завдання і принципи морального виховання у сучасній початковій школі 5

1.2. Видатні педагоги про роль і значення морального виховання у формуванні особистості 8

РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СІМ’Ї І ШКОЛИ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 17

2.1. Моральне виховання учнів у процесі вивчення навчальних дисциплін. 17

2.2. Сім'я як чинник становлення моральної самооцінки у молодших школярів  19

2.3. Взаємодія школи з батьками в процесі морального виховання учнів початкових класів  24

2.4. Результати педагогічного експерименту. 31

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 39

ДОДАТОК.. 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Моральне виховання підростаючого покоління є одним із основних завдань в українській загалоноосвітній школі (це визначено у нормативно-методичних документах і матеріалах у галузях освіти Закон України "Про освіту", "Національна доктрина розвитку освіти", Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепція національного виховання).

Сім’я завжди виступає моделлю конкретного історичного періоду розвитку суспільства, відображає його економічні, моральні й духовні суперечності. Тому сучасні економічні перетворення, демографічні проблеми, криза в політиці, культурі – все це відбивається на життєдіяльності сучасної сім’ї, при цьому поглиблюється її дезорганізація.

Сім’я виступає домінуючим інститутом у формуванні особистості дитини. Причому тільки та сім’я має позитивний вплив, яка допомагає дитині відчувати себе рівноправним членом сімейного колективу, де її люблять; вона має у сім’ї права і обв’язки; до її потреб ставляться з розумінням. Саме в таких сім’ях діти найбільше цінують поради і допомогу батьків, наслідують їх особистий приклад. У нормальній сімейній обстановці дитина виростає доброзичливою, гуманною, спокійною, здатною до співчуття, оптимістичною, добрим товаришем, з почуттям гумору, має тверді етичні правила.

Проблеми морального розвитку підростаючого покоління, взаємодія школи і батьків стали головними темами наукових робіт, статей, монографій багатьох українських педагогів, філософів, діячів культури. Так, вивченням специфіки молодшого шкільного віку та розроблення нових методів їхнього виховання займалися А. Бурова, О. Долинна, Л. Просандаєва, Т. Загороднюк, А. Шемшуріна, Л. Кулагіна та інші.

Отож проблема сім’ї та особливостей впливу сімейного виховання на формування особистості дитини залишається актуальною для сьогодення, що і зумовило вибір теми курсової роботи.

Об’єкт дослідження – виховання особистості учня початкових класів у сім'ї і школі.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи та педагогічні умови виховання моральності молодших школярів у сучасній українській сім'ї .

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити і експериментально перевірити педагогічні умови виховання моральності молодших школярів у сучасній українській сім'ї та взаємозв’язок школи у цьому вихованні.

Завдання дослідження:

- визначити сутність, зміст і структуру морального виховання, як важливого складника загальнодержавної культурної політики;

- виявити стан виховання моральності молодших школярів у сучасних умовах;

- проаналізувати педагогічну спадщину видатних педагогів у контексті розгляду проблем морального виховання;

- висвітлити особливості впливу сім’ї на формування особистості дитини;

- проаналізувати можливі методи взаємодії школи з батьками в процесі морального виховання учнів початкових класів.

Для того, щоб розв’язати поставлені завдання і досягнути мети дослідження були використані такі методи роботи: метод вивчення теоретичних джерел; спостереження; аналіз документації; моделювання ситуацій.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

педагогічний моральність 

Закрити

Спільна робота сім'ї та школи у моральному вихованні учнів початкових класів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.