Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 59

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИРОБЛЕННЯ НАВИЧОК ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. 5

1.1. Сутність поняття «виразне читання». 5

1.2. Передумови виразного читання учнів. 7

1.3. Шляхи розкриття учням поняття «виразне читання». 10

1.4. Вимоги до інтонаційного оформлення прочитаного і декламованого. 13

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ВИРАЗНОМУ ЧИТАННЮ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ  19

2.1. Методика формування навичок виразного читання в учнів. 19

2.2. Методика роботи учнів над поетичними творами. 31

2.3. Особливості виразного читання поетичних творів. 38

2.4. Експериментальне дослідження розвитку навичок виразного читання. 41

ВИСНОВКИ.. 48

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 50

ДОДАТКИ.. 52

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема формування навички виразного читання у молодших школярів – одна з найактуальніших педагогічних проблем сучасної початкової школи, що має велике теоретичне і практичне значення. Вміло організована робота з текстом спонукає школяра до творчої праці, яка ґрунтується на прагненні вчителя розвивати емоційну сферу учня, поліпшувати й удосконалювати культуру його почуття.

Правильне читання художнього твору сприяє проникненню в його тематичний та ідейно-мистецький зміст. Завдання школи і полягає в тому, щоб навчити дітей читати, слухати і сприймати художній твір.

Виразне читання є невід'ємною складовою частиною загального процесу навчання і виховання учнів. Методику проведення уроків не можна розглядати без елементів теорії виразного читання і культури мовлення.

Проблему формування умінь і навичок виразного читання у молодших школярів досліджували такі науковці, педагоги-методисти: В. Острогорський, Л. Коренюк, Л. Павлова, К. Станіславський, А. Капська, Б. Буяльський, Г. Олійник, О. Дорошенко, О. Федик та інші.

Ґрунтовне дослідження з питань виразного читання провів Б.Буяльський. У своїй праці «Поезія усного слова» він визначав, що навчити дитину виразно читати твір – значить дати їй у руки ключ до пізнання й осмислення краси та змісту художнього слова [10]. Велику увагу вчений приділяє підготовці творів до виразного читання і методиці проведення цих уроків.

Значними в дослідженні питання виразного читання стали роботи А.Капської. У своїй праці «Виразне читання» [31] вона розглядає важливість значення розвитку методики виразного читання.

У розвиток навички виразного читання значний внесок також зробив Г.Олійник. У посібнику «Виразне читання» висвітлено питання теорії виразного читання і техніки мовлення, розкрито засоби логіко-емоційної виразності, основні положення і шляхи їх практичного використання, особливості читання творів різних жанрів.

Уміння і навичка виразного читання мають загальнонавчальний характер, є засобом вивчення практично всіх навчальних предметів, сприяють саморозвитку і самовираженню особистості дитини.

Треба зазначити, що деякі питання залишаються ще ґрунтовно не дослідженими, зокрема, методика вдосконалення техніки мовлення, визначення засобів логіко-емоційної виразності читання, вивчення творів напам'ять тощо.

Об'єкт вивчення – процес формування умінь і навичок виразного читання.

Предмет дослідження – вироблення навичок виразності у читанні поетичних творів учнями молодших класів.

Мета курсової роботи – дослідити, як виразне читання впливає на підвищення рівня читацьких умінь і навичок молодших школярів.

Завдання дослідження:

-розглянути теоретичні і методичні основи виразного читання

-розкрити сутнісну характеристику процесу навчання виразному читанню;

-описати процес організаційної роботи, а також використання прийомів навчання виразному читанню поетичних творів у початкових класах;

-експериментальним шляхом підтвердити висунуту гіпотезу.

Гіпотеза дослідження. Вдосконалення уміння і навички виразності читання буде більш ефективним, якщо воно відбуватиметься у процесі систематичного, цілеспрямованого використання практичних завдань, які підвищують якість читання.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, метод теоретичного дослідження, спостереження, вивчення передового педагогічного досвіду, педагогічний експеримент.

Закрити

Особливості виразного читання поетичних творів учнів початкових класів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.