Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ, СТРУКТУРА І ПСИХОЛОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ.. 5

1.1. Зміст процесу управління. 5

1.2. Внутрішня структура управління в системі середньої освіти. 8

1.3. Зовнішня структура управління в системі середньої освіти. 15

1.4. Підготовка менеджерів освіти як професійних керівників. 16

Висновки до 1 розділу. 18

РОЗДІЛ 2. АКТУАЛЬНІ  АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 21

2.1. Мотивація діяльності працівників освітніх організацій як фактор успішності управління. 21

2.2. Роль психологічного клімату в забезпеченні ефективного управління освітніми організаціями. 28

2.3. Дослідження рівня готовності випускників коледжу до управлінської діяльності 32

Висновки до ІІ розділу. 42

ВИСНОВКИ.. 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 46

ДОДАТКИ.. 48

ВСТУП

Актуальність дослідження. Складний і динамічний характер педагогічної діяльності, обумовлений необхідністю розробки різних варіантів змісту освіти, використання можливостей сучасної дидактики у підвищенні ефективності освітніх структур, науковому обґрунтуванні нових ідей і технологій, визначають об'єктивну потребу в удосконаленні управлінської діяльності в загальноосвітній школі. Згідно керівних документів Міністерства освіти і науки особливо підкреслюється роль роботи адміністрації школи з учителями в цілях підвищення педагогічної майстерності та компетентності. Слід зазначити, що окремі аспекти формування професійної компетентності у викладачів залишається досить актуальною.

Управління школою - це цілеспрямований вплив керівника школи на діяльність шкільного колективу, в якому поєднуються аспекти організаційного, педагогічного, соціального, психо­логічного, технічного характеру.

Ефективність управління загальноосвітнім навчальним закладом доцільно простежувати у трьох напрямках: системно-комплексний підхід, аспектний, фрагментарний.

Щоб якісно здійснювати управління осві­тою, відстежувати стан управління освітніми процесами, визначати ефективність педагогіч­них інновацій, потрібен надійний інструмента­рій, який надасть можливість здійснювати ви­мірювання (оцінювання) рівня знань і умінь учнів, сформованості їх компетентностей, здат­ності до навчання.

Разом з тим, слід констатувати, що на практиці існують суперечності: не цілком створені умови, що допомагають педагогу сформувати у себе якості, які потрібні для успішної роботи з сучасної педагогічної ситуації; формалізм в організації роботи, і як наслідок, відсутність з боку вчителів прагнення перебільшити сукупність умінь і навичок реалізації наукового і практичного змісту з метою вирішення педагогічних завдань засобами своєї спеціальності.

З урахуванням вищеназваних протиріч, нами вибрана тема курсової «Актуальні аспекти вдосконалення управлінської діяльності в загальноосвітній школі».

Об'єкт дослідження – управлінська діяльність адміністрації школи.

Предмет дослідження – актуальні аспекти удосконалення управлінської діяльності в загальноосвітній школі.

Метою курсової роботи є виявлення основних аспектів удосконалення управлінської діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі.

Виходячи з цієї мети сформульовано такі завдання:

- Вивчити психолого-педагогічну літературу з даної проблеми.

- Визначити зміст, структуру та психологічні компоненти управління освітніми закладами.

- Обгурнутвати актуальні аспекти удосконалення управлінської діяльності в загальноосвітній школі.

- Провести експериментальне дослідження щодо визначення рівня готовності випускників коледжу до управлінської діяльності.

- Зробити відповідні висновки.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Удосконалення управлінської діяльності в загальноосвітній школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.