Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ   5

1.1. Управлінські органи в школі 5

1.2. Особливості управлінської діяльності в сучасній школі 12

1.3. Принципи управління освітою.. 16

РОЗДІЛ 2. АКТУАЛЬНІ  АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 19

2.1. Інноваційний менеджмент у сучасній школі 19

2.2. Інформатизація організаційно-управлінської діяльності в загальноосвітній школі 24

ВИСНОВКИ.. 32

СПИСОК ВИКОРСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 34

ВСТУП

Актуальність дослідження. Складний і динамічний характер педагогічної діяльності, обумовлений необхідністю розробки різних варіантів змісту освіти, використання можливостей сучасної дидактики у підвищенні ефективності освітніх структур, науковому обґрунтуванні нових ідей і технологій, визначають об'єктивну потребу в удосконаленні управлінської діяльності в загальноосвітній школі. Згідно керівних документів Міністерства освіти і науки особливо підкреслюється роль роботи адміністрації школи з учителями в цілях підвищення педагогічної майстерності та компетентності. Слід зазначити, що окремі аспекти формування професійної компетентності у викладачів залишається досить актуальною.

Управління школою - це цілеспрямований вплив керівника школи на діяльність шкільного колективу, в якому поєднуються аспекти організаційного, педагогічного, соціального, психо­логічного, технічного характеру.

Ефективність управління загальноосвітнім навчальним закладом доцільно простежувати у трьох напрямках: системно-комплексний підхід, аспектний, фрагментарний.

Щоб якісно здійснювати управління осві­тою, відстежувати стан управління освітніми процесами, визначати ефективність педагогіч­них інновацій, потрібен надійний інструмента­рій, який надасть можливість здійснювати ви­мірювання (оцінювання) рівня знань і умінь учнів, сформованості їх компетентностей, здат­ності до навчання.

Разом з тим, слід констатувати, що на практиці існують суперечності: не цілком створені умови, що допомагають педагогу сформувати у себе якості, які потрібні для успішної роботи з сучасної педагогічної ситуації; формалізм в організації роботи, і як наслідок, відсутність з боку вчителів прагнення перебільшити сукупність умінь і навичок реалізації наукового і практичного змісту з метою вирішення педагогічних завдань засобами своєї спеціальності.

З урахуванням вищеназваних протиріч, нами вибрана тема курсової «Актуальні аспекти вдосконалення управлінської діяльності в загальноосвітній школі».

Об'єкт дослідження – управлінська діяльність адміністрації школи.

Предмет дослідження – педагогічні умови вдосконалення управлінської діяльності в загальноосвітній школі.

Метою курсової роботи є виявлення основних аспектів удосконалення управлінської діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що управлінська діяльність в школі здійснюється найбільш ефективно за умови:

1) якщо адміністрація школи володіє педагогічною культурою, а особливо, управлінською;

2) якщо вчителі забезпечені науково-методичною літературою для самоосвіти;

3) якщо в роботі з учителями присутня різноманітність форм, методів, засобів.

Виходячи з цієї гіпотези сформульовано такі завдання:

-Вивчити психолого-педагогічну літературу з даної проблеми.

-Виявити рівень володіння керівництвом школи педагогічною культурою.

-Виявити педагогічні умови вдосконалення управлінської діяльності в загальноосвітній школі.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Актуальні аспекти удосконалення управлінської діяльності в загальноосвітній школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.