Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 26

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 

Розділ I. Темперамент як психологічна категорія 

1. Загальне уявлення про темперамент             

1.1. Типи темпераментів     

1.1.1. Холерик           

1.1.2. Сангвінік 

1.1.3. Флегматик 

1.1.4. Меланхолік 

Розділ ІІ. Облік темпераментальних особливостей молодших школярів в учбово-виховній роботі 

2.1. Учбово-виховна робота з сангвініками 

2.2. Учбово-виховна робота з холериками        

2.3. Учбово-виховна робота з флегматиками 

2.4. Учбово-виховна робота з меланхоліками 

Розділ ІІІ. Психолого-педагогічні рекомендації для проведення уроку з урахуванням особливостей темпераменту молодших школярів 

Висновки 

Список використаної літератури 

Вступ

Одна з помітних тенденцій нашого часу – це визнання важливості людської особи. Пильна увага і облік «людського чинника» спостерігається у всіх сферах, оскільки без цього в даний час нічого зробити не можна.

Отже, якщо в минулі епохи людина частіше за все сприймалася як гвинт суспільства, держави і т.п., то тепер набирає силу підхід, згідно якому необхідний індивідуальний підхід до людини у всіх сферах: в бізнесі, на виробництві і, звичайно, в освіті. Цього вимагає час, з його суперскладними технологіями, з великою кількістю інформації і ін. Потрібні не гвинти, не слухняні виконавці, а самостійні і зрілі особи. В справі створення умов для становлення і розвитку таких осіб дуже багато що може і має зробити освіту, зокрема початкова освіта.

Проблема індивідуального підходу в навчанні розробляється у вітчизняній науці давно, проте, зараз актуальність таких досліджень особливо велика у зв'язку з вказаними вище обставинами. Облік індивідуальних особливостей учнів необхідний відносно різних сторін його особи, у тому числі відносно темпераментальних особливостей дітей.

Темперамент - це поєднання індивідуально-психологічних особливостей особи, що характеризують динамічну і емоційно-хвильову сторони її поведінки і діяльності. Більшість учених єдина в думці, що темперамент – це природжена характеристика, а значить його змінити не можна. І тому, тим більше важливовраховувати темперамент дитини в учбовий – виховній роботі з ним.

Дитину можна уподібнити квітці, якій для того, щоб розцвісти потрібно створити необхідні умови, що враховують особливості цієї квітки. Якщо не враховувати темперамент дитини в учбово-виховному процесі, то дитині буде складніше розцвісти, важче розкрити особливості таланти своєї особи. От чому, тема вивчення особливостей темпераменту молодших школярів дуже важлива для вчителів початкової школи, актуальна для них. Звичайно, учбовий – виховний процес в початковій школі побудований таким чином, що у вчителя немає можливості займатися з кожним окремо, але виділяти серед представників чотирьох типів темпераменту учнів і враховувати це при: розподілі завдань, при визначенні об'єму і часу виконання завдань, при виставлянні оцінок і т.д. він може. Такий підхід істотно підвищить ефективність учбово-виховного процесу з молодшими школярами.

Об'єкт даного дослідження – особові особливості дитини молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження – особливості темпераменту молодших школярів.

Мета роботи – виявити особливості темпераменту молодших школярів; розглянути методичні рекомендації по учбово-виховній роботі з дітьми, що володіють різним темпераментом.

Для реалізації поставленої мети будуть вирішені наступні задачі:

1)розглянути загальнопсихологічне уявлення про темперамент;

2)розглянути загальну характеристику чотирьох темпераментів;

3)виявити вікові особливості темпераменту;

4)проаналізувати вікові особливості темпераменту молодших школярів;

5)розглянути особливості прояву чотирьох темпераментів у молодших школярів;

6)сформулювати методичні рекомендації по обліку темпераментальних особливостей молодших школярів в учбовий – виховній роботі.

Гіпотеза даного дослідження – облік вікових особливостей темпераменту молодших школярів, а також індивідуальних проявів темпераменту підвищує ефективність учбовий – виховної роботи.

Закрити

Вплив темпераменту і характеру дитини на засвоєння навчального матеріалу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.