Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу
План 

Вступ.  3

Розділ І. Розвивальний компонент уроку. 5

1.1 Зміст розвивального компоненту. 5

1.2 Вчити слухати, бачити, відчувати. 7

1.3 Формування загальнонавчальних умінь і навичок. 12

1.4 Організація пошукової діяльності 20

1.5 Розвиток уяви і літературних здібностей. 22

1.6 Вправи для “розумової гімнастики”. 25

Розділ ІІ. Розвиток мовлення – одне з головних завдань вивчення української мови в початкових классах. Експериментальна перевірка розвитку зв’язного мовлення молодших школярів. 27

Висновки. 32

Література. 34

Додатки. 35

Вступ. Яким має бути сучасний урок. Об’єкт, предмет дослідження, мета роботи

Об’єкт дослідження – навчально-виховна діяльність учнів початкових класів у процесі розвитку зв’язного мовлення.

Предмет дослідження – ефективні способи керівництва над формуванням в учнів умінь розвивати зв’язне мовлення.

Мета роботи – розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити дієвість опрацьованої системи розвитку зв’язного мовлення в молодших школярів; виявити умови, що забезпечують оптимальне керівництво процесом навчання.

Уроки в початкових класах дуже різноманітні за змістом, структурою, способами організації навчальної діяльності. Визначаючи методику їх проведення, класоводові треба враховувати істотні відмінності розвитку дітей, умови в яких працюють початкові класи, матеріальне забезпечення тощо.

Довгі роки у школі розглядалися такі взаємозв¢язані поняття, як засоби досягнення результатів навчання та їх вплив на розвиток і самопочутття учнів. Стосовно уроку це виявилось у перевантаженості дітей, їх надмірній заорганізованості, «зверхзацікавленості» школярів, батьків і самого вчителя в оцінках, а не в якості роботи, невиправдано великій кількості одноманітних тренувальних завдань, зневажливому ставленні до так званих другорядних предметів. Шкідливо позначилося на результативності уроків намагання частини вчителів будувати й аналізувати їх, беручи до уваги насамперед зовнішній бік справи. Наприклад, до уроків, різних за змістом і метою, застосовувати єдину структуру, підганяти зміст конкретного уроку під універсальний тип комбінованого, механічно йти за методичними розробками.

Для якісного оновлення уроку в початкових класах у центрі уваги вчителя має бути організація навчальної діяльності учнів залежно від змісту і готовності дітей. Саме це, за нашим переконанням, особливо впливає, на навчальні результати, розвиток особистості, її емоції та почуття.

Вчителеві доводиться самостійно розв¢язувати щодня різноманітні педогогічні завдання. Як найкраще поєднати методи і прийоми під час пояснення даного матеріалу? Як диференціювати самостійну роботу? Як вивчати особистість учнів? Як вплинути на байдужих дітей? Як знайти довготривалі стимули до праці? Як організувати роботу над об¢ємним текстом і маленькою за обсягом перлиною пейзажної лірики? Як краще перевірити домашнє завдання? Як подолати мовленнєву нерозвиненість учнів?

Цих проблем безліч. І скільки б не було методичних рекомендацій, щоразу, коли виникає потреба їх застосувати, учителеві слід обміркувати різні варіанти. Щоб не помилитися, маємо добре орієнтуватися в тому надбанні, яке є в сучасних посібниках, статтях, збірниках з досвіду роботи найкращих учителів. А таких книжок зараз чимало. Освоєння на творчому рівні нових методик вимагає того, щоб на окремому уроці й у системі уроків класовод досягав взаємозв¢язку навчального, розвивального й мотиваційного компонентів навчальної діяльності, утверджував гуманні взаємовідносини в класі, активно використовував різні форми співробітництва з учнями. Для цього в процесі підготовки і проведення уроку мудрий учитель орієнтується не тільки на його зміст, а одночасно продумує, як це зробити з найбільшою користю для дітей, розвитку позитивного ставлення до навчання, уміння вчитися. Тому, чим повніше, надійніше і послідовніше на уроці вдається зв¢язати змістовий, процесуальний і мотиваційний компоненти навчальної діяльності, тим сильніше система уроків впливатиме на виховання і розвиток молодшого школяра.

Виключно важливо, щоб засвоєні знання переходили в гнучкі вміння, раціональні способи, щоб навчальний результат уроку поєднувався з розвитком пізнавальних здібностей учнів, їх умінням вчитися. Для реалізації цієї вимоги треба здійснювати різнобічний розвиток учнів. Зокрема, цілеспрямовано розвивати процеси сприймання, формувати загальнонавчальні вміння і навички; досвід творчої діяльності, світоглядні уявлення і поняття. Такий спосіб навчання створює найкращі передумови для розвитку позитивного ставлення до нього і виникнення пізнавальних інтересів і потреб.

Під час уроку усі аспекти організації учіння школяра (навчальний, розвивальний, мотиваційний) тісно взаємозв¢язині.

Отже, сучасний урок у початкових класах відзначається винятково різноманітністю варіантів, бо щоразу має інші завдання, своє місце в системі уроків, на ньому обов¢язково позначається вплив особистості вчителя і «дух часу», який ставить у центрі наших зусиль особистість учня. Логічно, що нині головну увагу приділяємо тому, як організоване на ньому навчання і спілкування, якою є його результативність, сила впливу на вихованість і розвиток молодшого школяра.

Закрити

Розвивальні можливості сучасного уроку мови (читання) в початкових класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.