Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 66

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 4

Розділ 1. Значення дидактичної гри у формуванні особистості школяра, засвоєнні навчального матеріалу. 6

1.1. Поняття дидактичної гри. 10

1.2. Структура дидактичної гри. 15

1.3. Методика проведення дидактичної гри. 16

Розділ 2. Особливості застосування дидактичних ігор. 21

2.1. Ігри добукварного періоду. 23

2.2. Ігри букварного періоду. 24

2.3. Дидактичні ігри в 2–4 класах. 30

2.4. Загадки, скоромовки, чистомовки, шаради як один із видів дидактичної гри  36

Висновки. 41

Список використаної літератури. 42

Додатки. 45

Вступ

Актуальність дослідження. Кожний урок української мови – складна, цілісна, динамічна система змісту навчального матеріалу й організації роботи з ним, яка насамперед спрямовується на засвоєння матеріалу, зазначеного в темі уроку. Мета уроку збігається з метою навчального процесу в цілому.

Однією з них є формування національно-мовної особистості учня. Цього можна досягти, якщо на кожному уроці, позакласній роботі виховується увага до слова, свідоме ставлення до мови як засобу самовираження, спілкування між людьми, передачі почуттів і переживань, ставлення до довкілля. Розвивається мовлення, а отже й мислення, інтелект, мовленнєва пам’ять, емоційна сфера особистості, мовне почуття, естетичний смак, розуміння краси української мови, багатство її мовних засобів, виражальних можливостей.

Навчання української мови ефективне, якщо на кожному уроці засвоюються мовні і мовленнєві знання, формуються навчально-мовні, правописні та комунікативні вміння і навички, розширюється читацький рівень школярів (бо дитина, яка більше читає, краще говорить і пише), збагачується їхній мовний запас, відбувається оволодіння мовною нормою, здійснюється усвідомлення неповторності мовної особистості. Учні одержують зразки комунікативно досконалої мови й навчаються доцільно й правильно використовувати засоби мови для побудови власних висловлювань, а також набувають найрізноманітніших загально-предметних умінь.

Відбір дидактичного матеріалу та різні види роботи з ним мають допомогти дітям усвідомити мову, як матеріал передачі думки і змісту, відчути красу слова, виховати потребу в творчості, прагнення до точності, виразності, образності власного мовлення, намагання додержувати норм у використанні мовних одиниць різних рівнів мовної системи, бажання навчитись майстерно оперувати мовою.

Особливо актуальним є застосування на уроках української мови дидактичних ігор. Адже саме вони, дидактичні ігри, ігрові заняття і прийоми підвищують ефективність сприймання школярами навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню навчальну діяльність, вносять у неї елемент цікавості.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є дослідження ролі дидактичної гри на уроках української мови в початкових класах.

Предметом дослідження курсової роботи є визначення ролі і місця дидактичної гри в організації навчальної діяльності учнів.

Метою дослідження цієї роботи є дослідження значення дидактичної гри для формування в учнів уміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю.

Завданнями дослідження курсової роботи є:

визначити місце дидактичних ігор та ігрових ситуацій у системі інших видів діяльності на уроці;

доцільність використання їх на різних етапах вивчення різноманітного за характером навчального матеріалу;

вплив поєднання гри та навчання на розвиток та формування інтересу учнів до знань;

розробка методики проведення дидактичних ігор з урахуванням дидактичної мети уроку та рівня підготовленості учнів.

Виконавши її ми дійшли до висновку що, педагогічний пошук учителя-практика має завжди спиратися на досягнення сучасних навчальних технологй, спрямованих на розвиток творчих сил, здібностей та нахилів особистості. Головним у навчально-виховному процесі стає переорієнтація з пасивних форм навчання на активну творчу працю як учнів, так і вчителів, а це неможливо зробити без розвитку логічного мислення дітей.

Дана курсова складається із вступу, 2-х розділів, висновку та списку використаної літератури.

Закрити

Дидактична гра на уроках української мови в початкових класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.