Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 24

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ

Розділ І. Детективний жанр у світовій літературі

1.1. Шляхи становлення та розвитку жанру детектива

1.2. Родоначальники детективного жанру – прославлені майстри слова

Розділ ІІ. А.Конан-Дойль та жанрові особливості його інтелектуальних оповідань

2.1. Образ Шерлока Холмса як уособлення інтелектуальної вишуканості, шляхетності та людинолюбства

2.2. Інтрига, логіка та інтуіція – основні жанрові прийоми інтелектуальних оповідань Дойля

2.3. Два життя Конан Дойля

Висновки

Використана література

Вступ

Артур Конан-Дойль – творець, який, ніби Пігмаліон , виліпив постать Великого детектива, що видається для багатьох з нас, мабуть, реальністю, ніж сам автор творіння.

Перу Конан-Дойля належить чимало творів найрізноманітніших жанрів: історичні романи, повісті, оповідання, п’єси, наукова фантастика, хроніки, есе, вірші, публіцистичні статті.

Всього Дойль написав 56 оповідей і 4 повісті про великого детектива.

Всьому світу відомаквартира на Беккер-стріт, 221-б, в Лондоні перетворилася ан меморіальний музей. У 1954 році на урочистій царемонії, у якій взяли участь надзвичайно багато шанувальників творчості письменника, на цьому будинку було написано : „Тут з 1881-го до 1903 року жив і працював славетний приватний детектив Шерлок Холмс”.

У 1975 році Шерлоку Холмсу було присвоєно звання почесного доктора Колорадського державного університету. Шанувальники таланту Великого детектива і його автора на всіх континентах планети організовували десятки клубів на їх честь. Найвідоміші – „Гурток рудих”, „Баскервільські собаки”, „Троє синів Маріарті” та ін (США). При деяких клубах уже десятки років видаються журнали – „Волонтери Бейкер-стріт” ( з 1934р.), „Бейкер-стріт Джорнел” ( з 1946р.) та ін.

„Матеріалізація” Шерлока Холмса явище не таке й поширене в історії світової літератури.І все ж це заслуговує на увагу дослідників. „Щоправда, в багатьох есе, присвячених творчості Конан Дойля як і раніше, можна натрапити на досить зневажливе ставлення до образу Великого детектива” – зазначає Ю.Кузнецов [5, 19].

Проте навіть іронічний Сомерсет Моем, який критично ставився до цього жанру, вимушений був зізнатися: „ Жодні детективи не зможуть порівнятися в популярності із детективами Конан Дойля, і слід визнати, що він цілком її заслужив уже лише тим, що винайшов Шерлока Холмса”[5,19].

Дойль закінчив університет, ставши бакалавром медицини, проте високий інтелект і дар письменництва, спрямовує його зусилля на літературу. З часом високоінтелектуальні оповідання про великого Шерлока Холмса переросли в сагу. Вони склали п’ять збірників: „Пригоди Шерлока Холмса”(1892), „ Записки про Шерлока Холмса”(1894), „Повернення Шерлока Холмса”(1905), „Його прощальний уклін”(1917) та „Архів Шерлока Холмса”(1927).

У сучасній критиці відзначається чимало важливих рис творчості Конан Дойля: відтворення атмосфери вікторіанської доби, останній спалах філософії раціоналізму, оспівування гуманістичних та романтичних ідеалів, створення жанру детективу як самостійного художнього явища та ін.

Випадково чи внаслідок особливого складу розуму Дойль володів особливим передчуттям нового наукового мислення аншої доби.

Дивовижна спостережливість, сила розуму і інтуїція, а часом анвіть містичне прозріння були властиві письменнику і його Великому детективові.

„Він бачив життя не так, як його сучасники. Воно поставало перед ним у численних загадках. Він був невгамовним у розв’язанні і талановитий у розповідях про них”[1,12]. До його Холмса ми ставимося як до реально існуючої людини в плоті і крові. Він був новим для свого часу з його уславленим логічним способом розслідування злочинів, який йменувався „дедуктивним”. „Холмс і „машина, яка думає” і механізм для виробництва умовиводів і водночас наділена рідкісним обдаруванням співчуття людина”[4,46].

Дослідники Бурбан В., Бицко О.,Кузнецов Ю. Та інші вважають Конан Дойля першим письменником, який наділив сищика живим людським характером (цілком з ними погоджуємось).

Саме шляхетність, доброта, співчуття до принижених і ображених, прагнення прийти їм на допомогу, багатство душі, любов до прекрасного, несприйняття насильства, жорстокості, поліцейської тупості, які домінують в інших актуальних оповіданнях письменника є вкрай актуальними для сучасного світового літературного процесу та принципів гуманізації.

Наш вибір теми дослідження зумовлений величезною привабливістю душевного та інтелектуального досвіду втіленого Конан Дойлем у його творіннях.

Отже, мета нашої роботи – дослідити жанрові особливості інтелектуальних оповідань Артура Конан Дойля, основу яких складає інтрига мислення, інтуіція, та проаналізувати їх місце у започаткуванні нової літератури, нового стилю.

Він прославив Англію, облагородив усе людство, створив світ, якого ніколи не було, але який усе-таки існував, існує і існуватиме!

Етапи та завдання:

1. висвітлити творчість Конан Дойля в оцінці літературознавців;

2. проаналізувати історію розвитку детективного жанру та шляхи його розвитку у світовій літературі;

3. розкрити творчість Конан Дойля як родоначальника детективного жанру;

4. дати характеристику таким жанровим засобам інтелектуальних оповідань, як інтрига, „ дедукція”, логіка та інтуїція, які є основою детективного твору;

5. сформувати уявлення про загальнолюдські цінності, якими наділений письменник та його Великий детектив – Шерлок Холмс;

6. на основі попередніх спостережень дійти власних висновків.

Закрити

Жанрові особливості інтелектуальних оповідань Конан Дойля

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.