Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Технологія і методика роботи з пластичними матеріалами в школі. 5

1.1 Методика роботи з пластичними матеріалами на уроках трудового навчання  5

1.2 Особливості роботи з пластиліном. 7

1.3 Методика навчання учнів роботі з глиною.. 11

1.4 Інструменти, пристосування та інвентар на уроках трудового навчання. 16

Розділ ІІ. Методика проведення уроків з пластичними матеріалами. 20

2.1 Ліплення дітьми грибів  з пластиліну. 20

2.2 Робота з глиною та пластиліном. Комбінований спосіб ліплення. 25

2.3 Перспективно-тематичний план розділу "Робота з глиною" в 1 класі 27

2.4 Ліплення з пластиліну з використанням природного матеріалу. 30

Висновок. 35

Список використаної літератури. 36

Додатки. 38

Вступ

Актуальність роботи. Вдосконалення розвиваючого характеру трудового навчання залишається однією з найбільш актуальних проблем методики трудового виховання. Сьогодні учбово-виховний процес в школі повинен включити ефективні форми і методи розвитку, виховання дітей на народних традиціях і мистецтві; найцінніше, створене віками мудрістю і культурою народу, повинно включитися в систему виховання і освіти сучасної людини.

Трудовому навчанню належить особлива роль. Хоча уроки праці будуються на основі застосування загальних для усіх шкільних предметів дидактичних принципів, їх відрізняє ряд особливостей, наприклад, учні займаються не лише пізнавальною, але і творчою діяльністю, предмети, процеси праці виступають не просто як об'єкти вивчення, але одночасно є і засобом наочності, дидактичним матеріалом, що служить для активізації роботи учнів, технічними засобами навчання і так далі. Діти люблять уроки праці більше інших уроків. Адже на уроках праці дитина зайнята виготовленням милих його серцю іграшок, в яких він бачить своїх друзів. Поєднання інтелектуальної і моторної (робота руками) діяльності створює атмосферу осмисленої праці. На підставі вищевикладеного вважаємо тему цієї курсової роботи актуальною і цікавою в плані подальшого вивчення.

Об'єкт дослідження : процес трудового навчання в початковій школі.

Предмет дослідження : методика роботи з пластичними матеріалами в початковій школі.

Мета роботи : вивчити теоретичний аспект проблеми і розробити методику планування і організації уроків праці з пластичними матеріалами в початковій школі.

Гіпотеза: трудове навчання молодших школярів в роботі з пластичним матеріалом буде ефективним якщо:

- учитель володітиме сучасною теорією і практикою трудового навчання молодших школярів.

- створена хороша матеріальна база для процесу трудового навчання.

- праця розглядатиметься як засіб розвитку особистості дитини.

Завдання дослідження :

1. Вивчити сучасний стан цієї проблеми на основі аналізу науково-методичної, психолого-педагогічної літератури, досвіду роботи учителів-практиків.

2. Розкрити особливості, значущість праці молодших школярів з пластичним матеріалом на уроках праці.

3. Розробити перспективно-тематичний план, сценарії уроків і план-конспект уроків праці з пластичними матеріалами.

Методи дослідження :

- аналіз психолого-педагогічної, спеціальної літератури з досліджуваної теми.

- системний аналіз проблеми трудового навчання в школі.

- продуктивно-творчий метод.

Практична значущість: розроблені тематичні плани і рекомендації по вивченню робіт з пластичними матеріалами можуть бути використані в роботі учителів початкових класів, студентів - практикантів, а так само керівниками гуртків додаткової освіти і батьками.

Теоретична значущість роботи полягає у визначенні суті діагностики виявлення видів, в розробці системи засобів роботи з пластичними матеріалами, які можуть бути використані в процесі навчання учнів і конкретизації розвитку творчих здібностей молодших школярів.

Закрити

Методика роботи з пластичними матеріалами на уроках трудового навчання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.