Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 61

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Теоретичні основи формування системи понять про частини величини і дріб  5

1.1. Навчаючі алгоритми і алгоритми навчання. 5

1.2. Система завдань з формування поняття про частини величини і дріб. 6

2. Методика формування поняття про частини величини. 10

2.1. Система завдань для ознайомлення з частинами. 10

2.2. Порівняння частин. 15

2.3. Задачі на знаходження числа за його частиною.. 22

2.4. Складені задачі, які містять знаходження частини числа та числа за його частиною   25

4. Складені задачі, які містять знаходження числа за його частиною. 46

3. Методика формування поняття про дріб в учнів початкових класів. 48

Висновок. 55

Список використаної літератури. 56

Додатки. 57

Вступ

Однією з найважливіших проблем сучасної педагогіки і психології є проблема керування мисленням учнів у процесі навчання. питання проте, як навчити дітей, щоб вони не тільки засвоїли певну суму знань, а й навчилися самостійно мислити. Як наука про закономірності керування складними процесами, кібернетика відкриває широкі можливості для глибокого аналізу навчального процесу.

Знання потрібні людині не як самоціль, а для розв’язування завдань, що виникають у практичній діяльності. Це можливо за умови, якщо людина вміє користуватися набутими знаннями, володіє відповідними методами мислення. Ось чому навчити школярів мислити – дуже важлива сторона підготовки їх до практичної діяльності.

Завдання, що їх доводиться розв’язувати людині, різноманітні. І навчитися у школі вирішувати всі питання, які ставить життя, неможливо. Та й це не потрібно, бо перенавантаження пам’яті не сприяє розвитку мислення учня і активізує його порівняно нижчі форми. Єдино правильний шлях – навчити дітей розв’язувати конкретні завдання, формувати у них досить загальні методи мислення і взагалі діяльності, загальні способи виконання роботи, уміння шукати вирішення питання в будь-якій проблемній ситуації.

Особливості формування поняття про частину величини і дріб у молодших школярів являє особливий інтерес як для педагогічної психології навчання, так і для вікової психології. Дроби мають широке застосування в повсякденному житті. Це зумовлює потребу у викладанні уявлень про дроби уже в початковій школі. Разом з тим викладання дробів у молодших класах пов’язане з певними труднощами, які з однієї сторони, змушують різко обмежити об’єм знань про дроби, з якими ознайомлюють молодших школярів, а з другої сторони, викликає тенденцію до такого способу введення дробів, який не відповідає поняттю про них.

Добре спланований навчальний процес насамперед спрямований на керування пізнавальною діяльністю учня, на розвиток мислення, навчання раціональних способів розумової діяльності для досягнення тих чи інших цілей. Такі способи часто можуть бути представлені у формі алгоритмів, що дає можливість досліджувати їх методами кібернетики і педагогіки.

Навчальна діяльність складається з окремих взаємопов’язаних навчальних операцій, які використовуються в тій чи іншій послідовності залежно від умов і вибраного навчального плану. Щоб здійснити алгоритмічний опис і на його основі побудувати алгоритмічне розпорядження про спосіб навчання, потрібно:

1) виділити умови, необхідні для вибору навчальних дій;

2) виділити навчальні дії;

3) визначити спосіб їх зв’язку, тобто план навчання.

Об'єкт дослідження – процес формування поняття частини величини і дріб.

Предмет дослідження – прийоми запровадження та формування математичних понять під час уроків математики.

Мета дослідження – розробити систему завдань з формування математичних понять, зокрема поняття частини величини і дріб під час уроків математики.

Відповідно до мети було поставлено такі завдання:

- проаналізувати методико-математичну і психолого-педагогічну літературу;

- проаналізувати методико-математичнк літературу, і виявити прийоми формування поняття частини величини і дробу під час уроків математики;

- відібрати і апробувати систему завдань, створені задля формування поняття частини величини і дробу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Системи завдань з формування поняття про частини величини і дріб

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.