Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Завдання, зміст і методи екологічної освіти. 5

1.1. Стратегія та зміст екологічної освіти. 5

1.2. Психолого-педагогічні умови організації екологічного виховання учнів. 10

Розділ 2. Методика формування екологічних знань учнів у процесі вивчення біології 18

2.1. Реалізація екологічної освіти на уроках біології 18

2.2. Позакласні заходи екологічного спрямування. 27

Розділ 3.Формування поняття “Птахи” на основі екологічних знань. 32

Висновки. 41

Використана література. 43

Додатки. 45 

Вступ

Актуальність теми. Дбайливе ставлення людини до природи складається не тільки з уміння використовувати її плоди. Дуже важливим є те, щоб усвідомлення значимості природи стало внутрішнім надбанням особистості. Тому потрібно формувати екологічну свідомість школярів, що проходить найбільш ефективно, якщо педагогічний процес екологічного виховання враховує психологічні особливості учнів та процеси формування екологічної свідомості.

З року в рік екологічний компонент набуває все більшого значення. В першу чергу це зумовлено тим, що природні ресурси, їх відтворюваність мають скінченні величини, а тиск від діяльності людини на природу зростає і став практично неконтрольованим, майже непрогнозованим. Суспільству сьогодні потрібні виховані, грамотні та культурні в екологічному відношенні люди. Саме тому так важливо розпочати екологічне виховання з раннього дитинства.

Отже, екологічна освіта і виховання покликані забезпечити підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема, сформувати прагнення і вміння брати активну участь в охороні й поліпшенні навколишнього середовища.

У зв'язку з цим виникає необхідність суттєвого удосконалення змісту навчального процесу, створення відповідних педагогічних умов для екологічного виховання школярів, відбору оптимальних форм, методів і прийомів навчання екології.

Екологічне виховання вже перестало бути новим елементом для нашої школи, якому раніше майже або й зовсім не приділялося уваги. Загрозлива екологічна ситуація, що склалася, зробила його одним з найпріоритетніших напрямків в галузі освіти та виховання. Вже зараз в багатьох середніх навчальних закладах України вводиться такий предмет як екологія, створюються факультативи. Все більше освітян схиляються до необхідності екологізації всіх навчальних предметів. Педагогічні діячі проводять ґрунтовні дослідження, створюють спеціальні програми. Ми також вирішили залучитися до їхньої роботи.

Виходячи з усього вище зазначеного, ми переконані, що тема нашого дослідження є актуальною і маємо надію, що розробки даного проекту стануть у пригоді майбутнім вчителям біології.

Мета даної роботи виявити основні аспекти формування екологічних знань під час вивчення загальної біології.

Об’єкт дослідження – підготовка учнів до засвоєння знань на основі екологічної освіти.

Предмет дослідження – процес ознайомлення учнів з екологічними поняттями та формування в них розуміння важливості екологічних знань.

Завдання роботи:

1)встановити місце екологічних знань в шкільному курсі;

2)з’ясувати основні напрямки в формуванні екологічних понять;

3)розглянути поняття “птахи” на основі екологічних знань учнів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури.

Закрити

Методика формування екологічних знань в курсі вивчення загальної біології

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.