План

1. Дібрати завдання для обстеження граматичного рівня мовлення у дітей дошкільного віку та визначити можливі помилки виконання цих завдань

2. Скласти перелік запитань для бесіди з батьками, що допоможуть виявити характер відхилень у розвитку дитини (складання анамнезу)

3. Скласти план-схему підготовчого етапу корекції сигматизмів шиплячих звуків

4. Скласти план-схему обстеження звуковимови дитини з дислалією

1. Дібрати завдання для обстеження граматичного рівня мовлення у дітей дошкільного віку та визначити можливі помилки виконання цих завдань

Діти до початку навчання у школі повинні оволодіти граматичною будовою мовлення, тобто навчитись правильно відмінювати різні частини мови, змінювати їх за родами та числами, утворювати та вживати слова із суфіксами та префіксами, вживати прийменника та сполучники, складати складносурядні та складнопідрядні речення, узгоджувати слова у реченні.

Для обстеження граматичного аспекту дитячого мовлення слід перевірити такі вміння у дитини:

-утворювати множину від однини;

-правильно вживати відмінкові закінчення;

-узгоджувати слова в роді та числі;

-розуміти та вживати прийменники;

-утворювати нові слова за допомогою префіксів і суфіксів.

Завдання для обстеження граматичного рівня мовлення:

 • Утворення множини іменників від однини.
 • Завдання. Назви один предмет на малюнку (шапка), назви багато однакових предметів (шапки).
 • Узгодження іменника з числівниками.
 • Завдання. Порахуй та назви предмети на малюнку. (Скільки шапок? П’ять шапок).
 • Вживання відмінкових закінчень іменників.
 • Завдання. Дай відповіді на запитання. (У тебе є хто? Лисиця. Ти любиш кого? Лисицю).
 • Утворення зменшувально-пестливої форми іменників.
 • Завдання. Варіант 1. Назви великий предмет (м’яч), назви маленький предмет (м’ячик).

  Варіант 2. Назви предмет лагідно (літачок).

 • Вживання прийменників.
 • Завдання. Дай відповідь на запитання. (Де знаходяться іграшки? На підлозі. У коробці.)
 • Утворення відносних прикметників від іменників.
 • Завдання. Назви з чого зроблений предмет. (Варення з виші(яке?) - вишневе).
 • Утворення присвійних прикметників.
 • Завдання. Назви, чий, чия. чиє, чиї. (У зайця хвіст (чий?) - заячий. У вовка вуха (чиї?) - вовчі).
 • Префіксальний спосіб словотворення. Вживання префіксів за-, при-, під(і)-, ви-, від(і)-, пере-.
 • Завдання. Дай відповідь на запитання. Хто що робить? (Цуценя перейшло через доріжку. Кошеня вийшло з хатинки. Корівка підійшла до воріт і зайшла у двір).

  При обстеженні мовлення дітей в їхньому мовленні виявля­ються такі найтиповіші помилки:

  1. Граматичні помилки словотворення.

  2. Граматичні помилки у словозміні:

  -неправильне вживання відмінкових закінчень іменників;

  -відмінювання невідмінюваних іменників;

  -неправильне вживання роду іменників;

  -вживання іменників, що мають тільки однину, в множині, а тих, шо мають тільки множину, в однині;

  -неправильне вживання дієслівних і дієприкметникових форм, займенників, числівників;

  -неправильне вживання прийменників па, у, в, під, між, біля.

  3. Структурна несформованість речення.

  4. Пропуск або неправильне вживання службових частин мови.


  2. Скласти перелік запитань для бесіди з батьками, що допоможуть виявити характер відхилень у розвитку дитини (складання анамнезу)

  1.Загальний анамнез

  1.1. Від якої вагітності

  1.2. Характер вагітності( токсикоз, хронічні та інфекційні захворювання)

  Пологи ( швидкі, зневоднені )?

  1.3. Голос (був, ні)

  1.4 Резус-фактор

  1.5. Вага та зріст дитини при народженні

  1.6. Годування

  1.7 Годування груддю до Наступне годування (змішане, штучне)

  1.8. До грудей піднесли на день (брав активно, не взяв з допомогою, засипав під час годування, зригування)

  1.9 Виписка з пологового будинку на день

  2.Розвиток дитини у перший рік життя:

  2.1 Тримає голову з місяця

  2.2. Сидить з місяця

  2.3. Стоїть з_ місяця

  2.4. Ходить з місяця

  2.5. Перші зуби з місяця

  3. Перенесені дитиною хвороби:

  3.1. До року

  3.2. Після року

  3.3. Інфекції

  3.4. Удари, травми голови

  3.5. Судоми при високій температурі

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 11

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Логопедія 15

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.