План

1. Логопедична робота з дітьми третього-четвертого рівнів мовленнєвого розвитку

2. Порушення темпо-ритмічної сторони мовлення несудомного характеру: загальна характеристика дефекту та напрями корекційної роботи

3. Заїкання: визначення, причини, немовленнєва симптоматика

4. Комплексна система подолання заїкання у дітей дошкільного віку

5. Зміст корекційної роботи при заїканні у дошкільників за методикою Н. Чевельової

6. Система корекційної роботи при заїканні за методикою Н. Власової, О. Рау     

4. Комплексна система подолання заїкання у дітей дошкільного віку

Під сучасним комплексним підходом до подолання заїкання розуміється медико-педагогічний вплив на різні сторони психофізичного стану заїкуватого різноманітними засобами і зусиллями багатьох спеціалістів.

Їхня мета - усунення або послаблення мовленнєвих судом і супутніх розладів голосу, дихання, моторики й мовлення; оздоровлення та зміцнення нервової системи й організму в цілому; позбавлення дитини від непра­вильного ставлення до свого мовлен­нєвого дефекту, від психологічних нашару­вань; соціальна реабілітація й адаптація дітей із заїканням.

Увесь лікувально-педагогічний комп­лекс за характером впливу на заїкуватих можна умовно розділити на дві складові частини: лікувально-оздоровчу та корекційно-педагогічну.

Лікувально-оздоровча робота із заїку­ватими дошкільнятами включає в себе медикаментозне лікування, фізіотерапев­тичний вплив, застосування методів ЛФК та точкового масажу, психотерапію.

Основними завданнями лікувально-оздоровчої роботи, яку проводить лікар, є: правильна діагностика форми заїкання та супутніх розладів, а також аналіз факторів, які провокують і підтримують заїкання; зміцнення і оздоровлення нервової сис­теми та організму хворого в цілому; усунення і лікування відхилень і пато­логічних проявів у психофізичному стані хворого (ослаблення або зняття мовлен­нєвих судом, розладів вегетативної нерво­вої системи, порушень моторики тощо); забезпечення профілактики захворювань, при яких уражається мовний апарат, починаючи від застуди і закінчуючи захворюваннями з ураженням голосових зв'язок і вух [3, с. 125].

Корекційно-педагогічна робота вклю­чає в себе логопедичні заняття, логоритміку, ігрову діяльність та консультування батьків і педагогічного колективу ДНЗ.

Корекційно-педагогічна реабілітація здійснюється в ході логопедичних занять. Основним завданням корекційно-педагогічної роботи, яку переважно проводить логопед, є усунення мовленнєвих дефектів та формування навичок правильного, вільного від заїкан­ня мовлення. Логопедичний вплив здійс­нюють протягом тривалого (8-9 місяців) й регулярного курсу занять.

Таким чином, комплекс­ний підхід до подолання заїкання у дітей дошкільного віку включає систему чітко розділених, але узгоджених між собою дій різних фахівців: лікаря, логопеда, психоло­га, фізіотерапевта і соціального працівни­ка, діяльність яких спрямована на створен­ня спеціальних умов, що сприяють корек­ції всього симптомокомплексу заїкання.


5. Зміст корекційної роботи при заїканні у дошкільників за методикою Н. Чевельової

Н. Чевельова при роботі з дошкільниками із заїканням визначає 5 періодів розвитку зв'язного мовлення.

1 період – пропедевтичний;

2 період – супроводжуючого або констатуючого мовлення;

3 період – мовлення з опорою на зорові уявлення;

4 період – плануючого мовлення або мовлення, позбавленого зорової опори;

5 період – закріплення навичок зв'язного мовлення.

У пропедевтичний період дітям прищеплюються навички організованої поведінки. Вводиться режим обмеження мовлення дітей.

В період супроводжуючого мовлення допускається власне мовлення дітей тільки на логопедичних заняттях.

У періоді супроводжуючого мовлення діти використовують мовлення, яке супроводжує їхні дії та описове мовлення по відношенню до виконаної дії.

У наступному періоді разом із формами мовлення, які використовувалися в попередні періоди, у дитини розвивається уміння вголос планувати майбутню роботу.

На завершальному етапі розвитку мовлення закріпляються отримані раніше навички самостійного розгорнутого конкретного мовлення.


6. Система корекційної роботи при заїканні за методикою Н. Власової, О. Рау

Однією з перших комплексних систем коректувальної роботи з дошкільниками із заїканням у вітчизняній логопедії є система, запропонована Н. Власовою і Е. Рау (1933, 1959, 1983), яка не втратила актуальності і сьогодні. Авторами вперше обґрунтована низка принципів комплексного методу реабілітації осіб із заїканням:

1) до початку коректувальної роботи необхідне проведення ретельного медико-психолого-педагогічного обстеження дітей;

2) коректувальні дії повинні спрямуватися на розвиток навичок плавного мовлення й на весь організм та особистість дитини із заїканням;

3) логопедична робота з розвитку навичок плавного мовлення передбачає попередній оберігаючий мовний режим.

4) розвиток навичок плавного мовлення включає поступове ускладнення ступеня самостійності мовлення: зв'язного, відображеного, короткі відповіді на запитання за знайомою картинкою, самостійний опис знайомої картинки, переказ прослуханої невеликої розповіді, розповідь за знайомою картинкою і мовлення в бесіді (спонтанне).

На думку цих авторів, реабілітація дітей із заїканням повинна проводитися в колективі в умовах закладів типу денного стаціонару або дошкільного закладу з лікувальним спрямуванням.

Н. Власова (1959, 1983) рекомендує проводити даний режим на початковому етапі корекційної роботи. У цей період розпочинається поступове введення простіших видів мовлення: зв'язного, а пізніше відображеного. Послідовність використання різних видів мовлення відповідає основним етапам корекційної роботи.

Особлива увага в цій комплексній системі реабілітації приділяється розвитку пам'яті, уваги, мисленнєвих операцій. Особливий акцент саме на цих видах діяльності рекомендується надавати в процесі роботи з дітьми з неврозоподібною формою заїкання. Окрім цього, система реабілітації включає такі розділи: робота з розвитку загальної і дрібної моторики, яка здійснюється на логоритмічних заняттях, в ручній праці та образотворчій діяльності дітей, робота з виправлення порушень звуковимови, робота з розвитку мовлення дітей, її лексичного наповнення і граматичного оформлення. Основні положення цієї системи до теперішнього часу широко використовуються логопедами в практичній роботі з особами із заїканням різних вікових груп.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Логопедія 11

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.