План

1. Лікувально-профілактична, санітарно-гігієнічна робота в спеціальних школах для дітей з порушенням зору

2. Предмет, завдання, історія олігофренопедагогіки

3. Ступені розумового недорозвинення при олігофренії: дебільність, імбецильність і ідіотія

4. Зміст освіти у допоміжній школі та вимоги до освітнього корекційно-виховного процесу

5. Поняття "затримка психічного розвитку", причини та форми затримки психічного розвитку

6. Оновні напрями навчально-корекційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку   

5. Поняття "затримка психічного розвитку", причини та форми затримки психічного розвитку

Затримка психічного розвитку (ЗПР) – синдром тимчасового відставання розвитку психіки у цілому або її функцій, уповільнення темпу реалізації потенційні можливості організму, часто можна знайти на час вступу до школи і полягає в недостатності загального запасу знань, обмеженості уявлень, незрілості мислення, малої інтелектуальної цілеспрямованістю, переважання ігрових інтересів, швидкої пересыщаемости у інтелектуальній діяльності.

Причини появи ЗПР можна розділити на великі групи:

1. причини біологічного характеру;

2. причини соціально –психологічного характеру.

До причин біологічного характеру відносять:

1) різні варіанти патології вагітності (важкі інтоксикації, резус-конфликт тощо.);

2) недоношенность дитини;

3) родові травми;

4) різні соматичні захворювання (важкі форми грипу, рахіт, хронічні хвороби – пороки внутрішніх органів, туберкульоз, синдром порушеного шлунково-кишкового всмоктування тощо.)

5) нетяжелые мозкові травми.

Причинами соціально-психологічного характеру виділяють такі:

1) ранній відрив дитини від і у повній ізоляції за умов соціальної депривації;

2) дефіцит повноцінної, відповідної віку діяльності: предметної, ігровий, стосунки з дорослими тощо.

3) спотворені умови виховання у ній (гипоопека, гіперопіка) або ж авторитарний тип виховання.

Основні форми ЗПР:

1. ЗПР конституційного походження

2. ЗПР соматогенного походження

3. ЗПР психогенного походження

4. ЗПР церебрально-органічного генезу.

До ЗПР конституціонального походження відносять:

Інфантильність психіки часто поєднується з інфантильним типом статури людини, що вирізняється дитячою пластичністю міміки й моторики. Емоційна сфера таких дітей ніби перебуває на більш ранньому щаблі розвитку, відповідаючи психічному складу дитини молодшого віку: яскравість, жвавість емоцій, переживання емоційних реакцій у поводженні, у прояві ігрових інтересів, недостатній самостійності. Ці діти невтомні в грі, у якій проявляють чимало творчості й вигадки, але водночас швидко пересичуються інтелектуальною діяльнісю. Школа для них є продовженням гри, вони приносять із собою іграшки, залізаючи з ними під парту. Психологи радять батькам таких дітей не віддавати їх рано до школи, дати їм можливість «догратися». Слід пам’ятати, що незрілість емоційної сфери ускладнює соціальну адаптацію.

ЗПР соматогенного походження з явищами стійкої соматичної астенії і соматичною інфантилізацією. Дана форма виникає внаслідок тривалої соматичної недостатності різного генезу (хронічні інфекції, алергійні стани, уроджені і придбані пороки внутрішніх органів і ін.). При виникненні ЗПР у цієї групи дітей велика роль належить стійкої астенії, що знижує не тільки загальний, але і психічний тонус. Велике значення мають соціальні фактори, що призводять до появи різних невротичних нашарувань (непевність, боязкість, примхливість, відчуття фізичної неповноцінності). Погіршує стан дитини режим обмежень і заборон, у якому він постійно знаходиться.

ЗПР психогенного походження зв'язана з несприятливими умовами виховання: 1) асоціальна родина, 2) виховання за типом гіперопіки або гіпоопіки. Несприятливі соціальні умови, що травмують психіку дитини, сприяють виникненню стійких відхилень у його нервово-психічній сфері. Цю форму ЗПР треба вміти відрізняти від педагогічної занедбаності, що виявляється, насамперед в обмежених знаннях і уміннях дитини внаслідок недоліку інтелектуальної інформації. Дана форма ЗПР спостерігається при аномальному розвитку особистості за типом психічної нестійкості, обумовлена явищами гіпоопіки і гіперопіки. У дитини в умовах бездоглядності (гіпоопіки) не формується довільна поведінка, не стимулюється розвиток пізнавальної активності, не формуються пізнавальні інтереси.

ЗПР церебрально-органічного ген+012езу (мінімальна мозкова дисфункція - що виникають у результаті ураження мозку) займає основне місце в поліморфній групі затримки психічного розвитку. Діти з даною формою ЗПР характеризуються стійкістю і виразністю порушень в емоційно-вольовій сфері і пізнавальній діяльності. Функціональні розлади ЦНС накладають відбиток на психологічну структуру цієї форми ЗПР.


6. Оновні напрями навчально-корекційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку

Значна частина дітей із затримкою психічного розвитку, отримавши своєчасну корекційну допомогу, засвоює програмовий матеріал і «вирівнюється» після закінчення початкової школи. Водночас чимало учнів і в наступні роки шкільного навчання потребують особливих умов організації педагогічного процесу через значні труднощі в засвоєнні навчального матеріалу.

Основні завдання корекційно-виховної роботи:

–допомогти дітям з ЗПР оволодіти різноманітними знаннями про навколишній світ, розвивати в них спостереження і досвід практичного навчання, формувати вміння самостійно добувати знання і користуватися ними;

–шукати такі види завдань, які максимально стимулюють активність дитини;

–проводити лікувально-оздоровчі заходи;

–міняти види діяльності на уроці з метою відпочинку;

–здійснювати індивідуальний підхід, індивідуальну допомогу;

–давати завдання з опорою на зразки;

–проводити доступніший інструктаж щодо виконання завдань;

–для закріплення нового матеріалу давати багаторазові вказівки і вправи;

–проводити динамічне спостереження за просуванням кожної дитини;

–під час навчання дитини звертати увагу на стан різних сторін його психічної діяльності: пам'яті, уваги, мислення, мовлення, темп роботи, вміння поборювати

перешкоди;

–в разі необхідності учень повинен відвідувати логопедичні заняття;

–проводити індивідуальні корекційні заняття, на заняттях використовувати різноманітні види практичної діяльності.

Важливо, щоб батьки дитини з ЗПР стали активними учасниками корекційно-розвивального процесу, повірили в можливості своєї дитини і позитивний результат корекційної роботи.

В корекційній роботі поряд з спеціальними вправами необхідні вправи на:

–зміцнення м'язів кисті руки, дрібної моторики пальців рук;

–розвиток орієнтування в просторі;

–розвиток пам'яті;

–розвиток уваги;

–розвиток мислення;

–розвиток мовлення.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Спеціальна педагогіка 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.