План

1. Особливості логопедичної роботи при дислалії за методикою М. Савченко

2. Етапи корекційної роботи при дислалії за методикою М. Фомічової

3. Загальна характеристика механічної дислалії та особливості корекційної роботи при цьому порушенні.

4. Ринолалія: визначення, причини, механізм мовленнєвого порушення та форми

5. Симптомокомплекс відкритої ринолалії. Можливості корекції дефекту при ринолалії. Хірургічне втручання при ринолалії.

6. Характеристика вроджених незрощень губи та піднебіння та вплив незрощень піднебіння на загальний і мовленнєвий розвиток дитини 

1. Особливості логопедичної роботи при дислалії за методикою М. Савченко

За методикою М.А. Савченко виділяють такі етапи логопедичної роботи при дислалії:

1. Підготовка органів артикуляції до відтворень окремих елементів артикуляції і вироблення готовності об'єднати їх в комплекси, які будуть відповідати правильній артикуляції конкретного звуку (підготовчий етап);

2. Постановка звуку (формування правильної артикуляції звуку)

3. Автоматизація звуку або поступове введення виробленої артикуляції;

4. Автоматизація звуку в складах і словах з близькими по артикуляції і акустичними характеристиками звуками (диференціація звуків)

5. Введення звуку в повсякденну мову, що передбачає повну автоматизацію навичок її вимови.

З огляду на таку поетапність роботи по вихованню правильної артикуляції звуків можна розробити карткову систему послідовності роботи над кожним звуком зокрема.

Для подолання недоліків, приміняють принцип розвиваючого навчання. Цей принцип передбачає розвиток у дітей з порушеннями мови вміння самостійно проводить спостереження за власною мовою, узагальнювати і робити певні висновки, пробуджує інтерес до матеріалу, який використовується під час дослідження.

Основною формою роботи по виправленню звуковимови у дітей є індивідуальні заняття в логопедичному кабінеті тривалістю 20-25 хвилин.

Залежно від складності недоліків звуковимови, складається графік роботи з дітьми дислаліками.

Після індивідуальних занять в логопедичному кабінеті, діти повертаються в логопедичну групу. Режим роботи і навчальна програма в цій групі така ж, як і в масових групах, плюс велика корекційна робота педагогів протягом дня. Тобто діти під час навчання в логопедичній групі засвоюють дві тісно пов'язані між собою програми: загальноосвітню і корекційну. Метою корекційного навчання є вироблення у дітей правильної, чіткої, помірно гучної, виразної мови з урахуванням вікової норми.


2. Етапи корекційної роботи при дислалії за методикою М. Фомічової

За словами М.Ф. Фомічової, вимова дитиною кожного звуку - це складний акт, що вимагає точної координованої роботи всіх частин мовленнєво-рухового і мовленнєво-слухового аналізаторів.

За М.Ф. Фомічовою при простій дислалії спочатку виправляють звук - базовий для цієї групи, а потім послідовно всі інші звуки. Наприклад, в групі шиплячих насамперед виправляють звук ш. Потім на основі його артикуляції ставлять звуки ж (шляхом дзвінкості ш), ч (поєднуючи звуки тш і вимовляючи їх в швидкому темпі), щ (просуваючи язик вперед). Щоб прискорити роботу по виправленню звуків цієї групи, до постановки звуку ж можна приступати вже на етапі автоматизації звуку ш в кінці слів, а до постановки звуку ч - на етапі автоматизації звуку ш в реченнях.

При виправленні складної дислалії роботу можна вести відразу над декількома групами звуків, але дотримуючись поетапності всередині кожної групи.

Послідовність усунення дефектів у дитини, що страждає складною дислалією за М.Ф. Фомічовою:

У дитини порушені наступні групи звуків: свистячі с, з, ц - міжзубні, л - двогубний, р - горловий. Виправлення звуків може проводитися наступним чином.

I. Вправи для вироблення повітряного струменя, що йде посередині язика (для с і р), вправи для уточнення положення кінчика язика за нижніми зубами (для с), відпрацювання звуку і (опорний для с), відпрацювання звуку д (опорний для р)

II. Постановка звуку с, вправи для підйому кінчика язика вгору,

III. Автоматизація звуку с в складах і словах, вироблення короткочасної вібрації кінчика язика з механічною допомогою від звуку д (для р).

IV Автоматизація звуку с в реченнях, постановка звуку з, вироблення тривалої вібрації кінчика язика з механічною допомогою (для р), відпрацювання звуку и (опорний для л),

V. Автоматизація звуку с в потішках, чистомовках, віршах, автоматизація звуку ц в складах і словах, вироблення вміння починати вібрацію кінчика язика з механічною допомогою, а продовжувати без неї.

VI. Автоматизація звуку с при переказах в самостійній мові, автоматизація звуку з в реченнях, постановка звуку ц, автоматизація звуку р в ізольованій позиції і в складах.

VII. Автоматизація звуку з в потішках, чистомовках, віршах, автоматизація звуку ц в складах, автоматизація звуку р в словах, постановка звуку л.

VIII. Автоматизація звуку з в оповіданнях, самостійній мові, автоматизація звуку ц в словах, автоматизація звуку р в реченнях, автоматизація звуку л в складах.

IX. Автоматизація звуку ц в реченнях, автоматизація звуку р в потішках, чистомовках, віршах, автоматизація звуку л в словах.

X. Автоматизація звуку ц в потішках, чистомовках, віршах, автоматизація звуку р при переказах, в самостійній мові, автоматизація звуку л в реченнях.

XI. Автоматизація звуку ц при переказах, в самостійній мові, автоматизація звуку л в потішках, чистогмовках, віршах.

XII. Автоматизація звуку л при переказах, в самостійній мові.

Для здійснення кожного з перелічених вище етапів роботи може знадобитися різна кількість занять. Їх має бути стільки, скільки необхідно даної дитини, щоб вона засвоїла матеріал і з'явилася можливість продовжувати роботу. Але може бути і так: щось дитина засвоїла швидше, а щось викликає труднощі і вимагає більше часу для закріплення. У таких випадках в план роботи повинні вноситися корективи.


3. Загальна характеристика механічної дислалії та особливості корекційної роботи при цьому порушенні.

Дислалія – порушення звуковимови при нормальному слухові та збереженій іннервації мовного апарату. В залежності від локалізації порушення та причин, що обумовлюють дефект звуковимови, дислалію розподіляють на дві основні форми: механічну та функціональну.

Механічна дислалія. Механічною (органічною) дислалією називають такий вид неправильної звуковимови, який викликаний:

1) органічними дефектами периферичного мовного апарату, його кісткової та м’язової будови. Часто причиною механічної дислалії є укорочена під?язична вуздечка (під?язична зв’язка). При цьому ускладнюються рухи язика, коротка вуздечка не дає можливості високо підняти язик. Також правильну артикуляцію може ускладнювати дуже великий та широкий, або дуже маленький та вузький язик.

2) дефектами будови щелеп, що призводять до аномалії прикусу. Нормальним вважається прикус, коли при зімкненні щелеп верхні зуби трохи прикривають нижні. Аномалії прикусу мають декілька варіантів:

 • прогнатія – верхня щелепа сильно видається вперед, в результаті чого нижні передні зуби зовсім не змикаються з верхніми;
 • прогенія – нижня щелепа виступає вперед, передні зуби нижньої щелепи виступають попереду передніх зубів верхньої щелепи;
 • відкритий прикус – між зубами верхньої та нижньої щелеп при їх зімкненні залишається проміжок. В деяких випадках цей проміжок лише між передніми зубами (передній відкритий прикус);
 • боковий відкритий прикус – може бути лівостороннім, правостороннім та двостороннім;
 • неправильна будова зубів, зубного ряду також може призвести до дислалії. Наприклад, при великих розщілинах між зубами язик під час вимови деяких звуків просувається між зубами, спотворюючи вимову.
 • Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 12

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Логопедія 9

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.