План

1. Методика вивчення довжини, способів її вимірювання, одиниць довжини та співвідношення між ними. Методика розгляду дій над іменованими числами, вираженими в одиницях довжини.

2. Методика вивчення площі, способів її вимірювання, одиниць її вимірювання та співвідношення між ними. Методика розгляду дій над іменованими числами, вираженими в одиницях площі.

3. Методика вивчення маси та місткості, способів їх вимірювання, одиниць вимірювання та співвідношення між ними. Методика розгляду дій на іменованими числами, вираженими в цих одиницях.

4. Методика вивчення часу, швидкості, відстані та зв’язку між ними.

5. Методика розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного.

6. Різні трактування поняття «текстова задача». Функції та система текстових задач курсу математики початкової школи. Загальні прийоми роботи над текстовими задачами з молодшими школярами. Прості та складені текстові задачі, їх різні класифікації.

7. Підготовча робота до ознайомлення з першою простою задачею. Методика ознайомлення з першою простою текстовою задачею.

3. Методика вивчення маси та місткості, способів їх вимірювання, одиниць вимірювання та співвідношення між ними. Методика розгляду дій на іменованими числами, вираженими в цих одиницях.

Уявлення про масу можна розкрити, спираючись на дії з предметами. Діти встановлюють, що один предмет важчий, ніж інший. Відповідні ситуації можна створити на уроці під час ознайомлення учнів з терезами та їх будовою й одиницею вимірювання маси 1 кг.

Учитель пропонує учням порівняти два будь-яких предмети, що мало відрізняються за масою (дві книжки,). Думки дітей з цього приводу різні. Школярі доходять висновку, що необхідно використати терези. Вчитель ознайомлює учнів із тальковими терезами, розповідає про їхню будову.

Після цього потрібно підвести учнів до того, що необхідно мати одиницю вимірювання маси. Виклавши на стіл гирю 1 кг і два предмети (наприклад, пакети з борошном), маса одного з яких трохи більша від 1 кг, а іншого — трохи менша від 1 кг, вчитель запитує учнів: маса якого предмета найбільша?..Діти встановлюють, що необхідно порівняти масу одного предмета, а потім іншого предмета з масою гирі. Вчитель уводить одиницю маси — 1 кг, ознайомлює з гирями 2 кг, 3 кг і 5 кг. Учні з допомогою цих гир вимірюють масу різних предметів.У 3 класі школярі ознайомлюються з новою одиницею маси — грамом. Конкретне уявлення про грам діти отримують під час безпосереднього споглядання та користування набором важків (1 г, 5 г, 10 г, 100 г, 200 г, 500 г). Щоб створити в учнів конкретні уявлення про такі одиниці маси, як центнер і тонна, треба навести приклади маси різних предметів. Маса 100 л води 1 цМаса двох мішків картоплі (приблизно) 1 цМаса одного кубічного метра води Жива маса слона до 8 т

Поступово учні засвоюють таблицю одиниць маси напам'ять.

1 г = 1 000 кг 1 ц = 100 кг1 кг = 1 000 г 1 т = 10 ц

12 кг567 г + 1 кг433 г, 15 т – 8 ц, 2 т 5 ц7,

Місткість сипких та рідких речовин прийнято називати об’ємом. Учитель з’ясовує, чи відомо учням, якими мірами вимірюють молоко, керосин, бензин, олію, взагалі рідини. Дітям пропонується порівняти місткість різноманітних посудин. Спочатку порівняння здійснюється «на око» (тут пропонуютьсядля порівняння посудини, які різняться за своїм об’ємом дужеяскраво). Але потім учням пропонується порівняти об’ємипосудин, про які «на око» сказати неможливо: яка з них має більший об’єм. При порівнянні посудин за об’ємом міркувати можна так: треба обрати одиницю вимірювання об’єму, наприклад банку, що містить 1 літр; банкою наливаємо воду вкожну посудину і підраховуємо число літрів, що міститься вкожній посудині; порівнюємо отримані іменовані числа, і робимо висновок. Таким чином, одиницею об’єму є 1 літр. Вчитель показуєлітрову кружку, літрову склянку, літрову банку, ковш тощо. Переливаючи воду з літрової банки в кружку з кружки в склянку, а потім в кожну посудину, учні впевнюються в тому що в усіх цих посудинах міститься однакова кількість води – 1 літр. Далі учні вчаться серед інших посудин відшукувати посудини, місткість яких 1 літр. Необхідно познайомити з об’ємом більше 1 літра (чайник, каністра, відро, бідон…). Потім учні вчаться вимірювати об’єм посудин та відміряти задану кількість літрів. Важливо вчити дітей визначати об’єм посудин на око. Учні повинні знати об’єм стандартних посудин: банки, об’ємом 1 л, 2 л, 3 л, 5 л; відра – 8 л, 10 л, 12 л. Одиниця вимірювання об’єму – 1 літр застосовується при розв’язуванні сюжетних задач.


4. Методика вивчення часу, швидкості, відстані та зв’язку між ними.

Перші уявлення про час діти дістають в дошкільний період: зміна дня іночі, пір року – це формує часові уявлення. Режим дня, введення календаря природи, У 1 класі учні ознайомл з назвами днів тижня, їх послідовністю. Використ календар. Корисно звернути увагу на послідовність місяців. Виділити однакові за тривалістю. Назвати найкоротші місяці. За доп календаря учні визнач порядковий номер місяця, як називається перший місяць року, встановл день тижня. Розв’язують задачі на визначення тривалості подій. Поняття про добу розкрив через близькі дітям поняття про частини доби: ранок, день., вечір, ніч. Чим займалися від вчорашнього ранку до сьогоднішнього. Це – доба. Уявлення про год, хв. Формується через діяль дітей і спостереження.

Година — це приблизно тривалість уроку і перерви. Хвилина — це час, протягом якого, наприклад, можна назвати 60 двоцифрових чисел, прочитати певну кількість слів або пройти певну відстань. Такі завдання вчитель пропонує з метою відчути час, наприклад, тривалістю в 1 хв. На цьому ж уроці діти записують співвідношення між одиницями вимірювання часу:

1 доба = 24 год; 1 год = 60 хв; 1 хв = 60 с.

Виконуючи практичні вправи з моделями годинника, учні вчаться визначати час за годинником. З допомогою моделі годинника виконують завдання: читають по-різному час, який зображено на моделі; розміщують годинну і хвилинну стрілки за вказівками вчителя, розв'язують задачі на час. Час відліч від пн. До пд. І від пд. До пн..

У 4 класі учні ознайомл з 24 годинним відліком часу. Вони дізнаються що початком доби є пн., що години протягом доби рахують від початку доби. Тому після полудня кожна година має інший порядковий номер. Учні також ознайомл з найбільшою одиницею часу – століттям. Дізнаються що основними одиницями є доба – час протягом якого земля робить повний оберт навколо своєї осі і рік – час протягом якого земля робить повний оберт навколо сонця.

Розглядають роздроблення і перетворення іменованих чисел. 1 год 30 хв = 90 хв.

10 год 74 хв – 8 год 43 хв = 2 год 31 хв.


5. Методика розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного.

Їх називають задачами на просте правило трьох. У цих задачах дано 3 величини, які пов'язані прямою, або оберненою пропорційною залежністю, з них 2 числа – значення однієї величини, а третє – значення другої величини. Про третю вел часто нічого не згадується. Задачі з пропорційними величинами розв'язуються способом прямого зведення до одиниці оберненого зведення до одиниці, або способом відношень,

Способом прямого зведення до одиниці, (до од зводять ту величину для якої в умові дано 2 значення)

Хлопчик за 6 блокнотів заплатив 36 грн. Скільки грошей він повинен заплатити за 8 таких самих блокнотів?

вигляді бесіди, коли діти відповідають на запитання вчителя: скільки грошей витратив хлопчик першого разу? – 36 гривень. Скільки блокнотів він купив першого разу? – 6 блокнотів. Що можна визначити за цими даними? - яка ціна одного блокнота. Що можна визначити, знаючи ціну блокнота і знаючи, що другого разу хлопчик купив 8 блокнотів? - скільки грошей заплатив хлопчик за 8 блокнотів.. що будемо визначати у першій дії? - ціну блокнота. Як це будемо робити? – слід кількість грошей, заплачених за 6 блокнотів, поділити на кількість блокнотів. Що будемо робити у другій дії? – визначати скільки грошей необхідно заплатити за 8 блокнотів. Як це будемо робити? – ціну блокнота, яку ми визначили у першій дії, помножимо на кількість блокнотів, куплених другого разу.1) 36:6=6 (грн.)2) 68=48 (грн.) Відповідь: 48 грн. заплатили за 8 блокнотів

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 15

Безкоштовна робота

Закрити

Методика вивчення математики 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.