План

1. Методика формування кількісних уявлень в середній групі (п'ятий рік життя)

2. Використання дидактичних ігор у формуванні кількісних уявлень у дітей.

3. Методичні прийоми формування уявлень про множину в ранньому та молодшому дошкільному віці.

4. Методика формування уявлень про множину в старшому дошкільному віці.

5. Вплив просторово-якісних особливостей предметів на сприймання дітьми множин.

6. Логічні блоки З.Дьєнеша як універсальний дидактичний засіб.

7. Поняття числа, лічби. Види лічби.

8. Особливості розвитку у дітей дошкільного віку уявлень про число та натуральний ряд чисел.

9. Розвиток поняття натурального числа

10. Взаємозалежність чисел в натуральному ряді.

Блоки Дьенеша - універсальна розвиваюча гра. Діти люблять грати з блоками! Як показує досвід російських педагогів у роботі з 2 - 10 років, ігри з логічними блоками дозволяють:

* Ознайомити з формою, кольором, розміром, товщиною об'єктів.

* Розвивати просторові уявлення.

* Розвивати логічне мислення, уявлення про безліч, операції над множинами (порівняння, розбиття, класифікація, абстрагування, кодування і декодування інформації).

* Засвоїти елементарні навички алгоритмічної культури мислення.

* Розвивати вміння виявляти властивості в об'єктах, називати їх, узагальнювати об'єкти за їх властивостями, пояснювати схожість і відмінності об'єктів, обгрунтовувати свої міркування.

* Розвивати пізнавальні процеси, розумові операції.

* Виховувати самостійність, ініціативу, наполегливість у досягненні мети.

* Розвивати творчі здібності, уяву, фантазію, здатності до моделювання і конструювання.

* Розвивати мову.

* Успішно оволодіти основами математики та інформатики.

Всі ігри та ігрові вправи можна розділити на 4 групи з поступовим ускладненням:

- для розвитку умінь виявляти і абстрагувати властивості;

- для розвитку умінь порівнювати предмети за їх властивостями;

- для розвитку дій класифікації та узагальнення;

- для розвитку здатності до логічних дій та операцій.

Всі ігри та вправи, за винятком четвертої групи (логічні), не адресуються конкретному вікові.

Добре, щоб дорослий під час ігор став рівноправним партнером. Перш ніж приступити до ігор і вправ, нехай дитина самостійно використовує їх на свій розсуд в іграх. Як правило, діти з задоволенням з них що - щось будують. У ході таких ігор блоками малюк встановить, що вони мають різну форму, колір, величину і товщину. У спілкуванні з дитиною краще користуватися словом «фігура», ніж слово «блок».

Можна використовувати в різних іграх наприклад:

Наприклад: Тут зайва червона фігура. Тому що ці обидві жовті. Натискаємо на червону фігурку!«Знайди скарб» або «Куди сховалося щеня»

Перед дитиною лежать 8 блоків, захована монетка або картинка - щеняти


7. Поняття числа, лічби. Види лічби.

Число - основне поняття математики, що використовується для кількісної характеристики, порівняння, нумерації об'єктів і їх частин. Письмовими знаками для позначення чисел служать цифри, а також символи математичних операцій. Виникнувши ще в первісному суспільстві з потреб рахунку, поняття числа з розвитком науки значно розширилося.

Лічба - це процес знаходження числа елементів скінченної множини об'єктів. Традиційний спосіб лічби складається із постійно зростаючих (уявних чи розмовних) лічильників на одиницю для кожного елемента множини, у якийсь порядок, роблячи маркування (або заміну) цих елементів, щоб уникнути використовування того самого елемента декілька разів, доки не залишилося не використаних елементів; якщо лічильник був встановлений на одиницю після першого об'єкта, значення, після використання фінального об'єкта, дає бажану кількість елементів. Зв'язаний термін перерахування відноситься до унікальної ідентифікації елементів скінченної(комбінаторної) множини або нескінченної множини шляхом присвоєння номера кожному елементу.


8. Особливості розвитку у дітей дошкільного віку уявлень про число та натуральний ряд чисел.

Вивченням особливостей розвитку у дітей уявлень про число і натуральному ряді чисел займалися А.М. Леушина, І.А. Френкель, Н.І.Чупрікова, В.В. Данилова. Розвитку уявлень про число передує розвиток кількісних уявлень,.Грунтуючись на вище викладених концепціях розвитку у дітей уявлень про число, можна виділити наступні особливості розвитку числових уявлень у дітей дошкільного віку:

 • До трьох років діти починають виділяти кількість (В.В. Данилова);
 • У цьому віці спостерігається явище субітаціі чисел (впізнавання кількості без ліку, засноване на зоровому сприйнятті), позначення сукупностей в 1-3 предмета числами (О.К. Смолякова, Н.В. Смолякова);
 • У 2-4 роки діти можуть співвідносити число з кількістю предметів (Н.І. Чуприкова);
 • У 3-5 років спостерігається явний інтерес і прагнення вважати предмети, позначати їх цифрою (Н.І. Чуприкова);
 • Оволодіння рахунком спостерігається у дітей в 3-4 роки. Однак, на думку В.В. Данилової, передчасне навчання дитини числа і рахунку призводить до того, що уявлення про число набуває у нього формальний характер;
 • У процесі навчання у дітей формується сукупність послідовних уявлень про число:
 • 1. Спочатку діти розуміють число як рівнопотужності множин та його незалежність від якісних і просторових ознак елементів множин. Це досягається, коли дитина порівнює різні безлічі за кількістю і приходить до висновку, що предмети різні, але їх порівну, наприклад, по 5.

  2. Потім, на основі навчання дітьми засвоюється кількісне значення поняття числа, тобто його ставлення до одиниці. Це відбувається з дітьми в старшому дошкільному віці, коли вивчається кількісний склад числа з одиниць.

  3. У старшому ж дошкільному віці діти засвоюють і порядкове значення числа, що відбувається під час навчання їх порядковому рахунку. Діти вчаться знаходити місце предмета по порядку і назвати його порядковим числівником.

  4. Далі, в старшому дошкільному віці, діти засвоюють уявлення про число як показнику кратного відносини однієї величини до іншої, прийнятої за одиницю виміру. Уявлення про кількість, досягнуті на основі порівняння множин в попередній час, доповнюються, уточнюються, поглиблюються в процесі вимірювання. Дається нова характеристика числа - результат вимірювання. Засвоєння відрізків натурального ряду. Поступово дитина впорядковує знайомі йому слова-числівники. Засвоює цей порядок лише на деяких відрізках натурального ряду (незмінні, усталені словосполучення). Зазвичай це відбувається на відрізку до 5. Далі слідують випадкові слова-числівники. Як було на першому етапі. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 5, 40...

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 15

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Методика викладання математики 13

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.