План

1. Засоби навчання математики в початкових класах.

2. На прикладі задачі «Максимко зірвав три червоних і два жовтих яблука. Скільки всього яблук зірвав Максимко?» показати, як проходить ознайомлення учнів з першою текстовою задачею.

3. Методика формування уявлень про геометричні фігури, що вивчаються в початкових класах.

4. На прикладі задачі «У Миколки було 5 гру, а у Тетянки на 3 більше. Скільки всього груш було у дітей» показати, які існують способи запису розв’язування задачі?

5. Методика навчання учнів виконувати елементарні геометричні побудови. Позначення фігур.

6. Пояснити методику роботи по вивченню додавання і віднімання складених іменованих чисел.

7. Розкрити загальні питання вивчення усних прийомів додавання і віднімання в межах 100.

8. Скласти фрагмент уроку, на якому вводяться поняття площі геометричної фігури.

9. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел

10. Як проводиться ознайомлення молодших школярів з дією множення? Вправи для формування уявлень школярів про конкретний смисл дії множення.

9. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел

Основними завданнями при вивченні нумерації в межах 1000 є:

1.сформувати у дітей навички лічби в межах 1000;

2.навчити учнів називати, читати та записувати трицифрові числа;

3.довести до свідомості школярів склад цих чисел з сотень, десятків і одиниць;

4.добитись засвоєння дітьми називання розрядних одиниць, одиниці,десятки,сотні, та засвоїти співвідношення між ними;

5.навчити учнів представляти трицифрові числа у вигляді розрядних додатків;

6.сформулювати вміння знаходити загальне число одиниць будь-якого розряду в даному числі;

7.продовжувати роботу сформування уявлення школярів про натуральний ряд чисел та його властивості;

Вивчення усної нумерації передбачає розгляд наступних питань:

1.знайомство з новою лічильною одиницею «сотні»;

2.введення назв круглих сотень;

3.заповнення натуральний ряд чисел від 100до 199,від 200до1000;

4.ознайомлення з десятковим складом трицифрових чисел і їхнім утворенням сотень,десятків і одиниць;

5.читання чисел.

При роботі з розгляду десяткового складу чисел і їх утворень із сотень,десятків і одиниць використовують такі вправи:

1.на називання числа,яке складається із вказаного числа одиниць в десятки і сотень наприклад: назвіть число,яке складається з 8-ми сотень,2-х десятків і 3-60х одиниць;

2.на визначення кількості сотень,десятків і одиниць у заданому числі;наприклад:скільки сотень,десятків і одиниць в 783;

3.на обчислення вигляду 200+70+8;

4.на перетворення складених іменованих чисел на прості і навпаки наприклад:2гр.70коп=270коп;

5.на порівняння простих,іменованих чисел наприклад:6м і 60см,7м і 700см;

6.на порівняння абстрактних чисел наприклад:600 і 60,756,765;

7.на представлення числа у вигляді суми розрядних додатків наприклад:458=400+50 +8;

8.скільки цифр ми використовуємо для запису двоцифрових чисел?скільки будемо використовувати чисел для запису трицифрових чисел назвіть цифри які використовують для запису чисел 333,456.

Для формування у дітей умінь записувати трицифрові числа наступне система виразів:

1.запис чисел у нумераційну таблицю наприклад:запишіть в таблицю число яке складається з 7-ми сотень,3-х десятків і 4-х одиниць,з 5-ти одиниць третього розряду,2-х одиниць другого розряду і 7-ми одиниць першого розряду 725;

2.вправи на позначення трицифрових чисел на рахівниці;

3.вправи на записування трицифрових чисел під диктовку;

4.вправи на читання чисел зображених у нумераційній таблиці чи рахівниці;

5.що означає кожна цифра 3 у записі кожного з чисел 375,37, 503?

Діти повинні оволодіти знаннями, уміннями та навичками, що вказані у нормативних документах.

Для систематизації і узагальнення знань корисно використовувати такі вправи:

1.скільки ви знаєте одноцифрових чисел?

2. скільки ви знаєте двоцифрових чисел?

3.скільки ви знаєте трицифрових чисел?

4.яке найбільше (найменше)одно-, дво-, три- цифрове число ви знаєте?


10. Як проводиться ознайомлення молодших школярів з дією множення? Вправи для формування уявлень школярів про конкретний смисл дії множення.

Ознайомлення молодших школярів з дією множення

Вчитель пропонує розглянути малюнок підручника чи таблиці в якому зображено кілька однакових за чисельністю груп предметів і проводить таку бесіду:

-Які геометричні фігури зображено на таблиці?

-Як розміщені квадрати?

-Скільки є груп квадратів?

-Як обчислювати скільки всього квадратів?

-Чим цікава ця сума?

-Що можна сказати про доданки цієї суми?

-Скільки є таких однакових доданків?

-Отже тут взяли 5разів по 2, чи зручно так проводити обчислення?

Відповідно до індивідуальних особливостей учнів розглядаємо так само кілька аналогічних вправ, але збільшуючи при цьому рівень самостійності. Після виконання вправ вчитель повідомляє, що у математиці додаванням однакових доданків по іншому називається множенням, суму по іншому записують так 2*5=10.Число 2 у даному записі показує які доданки додавали, а число 5 скільки їх було.Приклади на множення читаються так по взяти 5 разів. Після цього пропонуємо учням кілька завдань на читання прикладів множення(прочитайте приклади на множення 3*4, 7*5, 6*9). Після того. Як діти навчились читати приклади одним способом, поступово вводяться інші способи читання. При читання прикладів необхідно запитати дітей, що означає число 6 в останньому записі? Скільки є таких доданків?

Система вправ

1.Заміни проклади на додавання прикладами множення 3+3+3+3

-Які доданки в цьому прикладі?

-Скільки доданків?

-Чи можна замінити цей приклад надодавання прикладом множення?

-Як це зробити?

-Що означає число 3 у цьому записі?

-Що показує число 4 у цьому записі?

2.Заміни приклади на множення прикладами на додавання 2*4, 3*2, 7*3

-Що означає число 7 у цьому записі ?

-Скільки є таких однакових доданків?

-Як це записати за допомогою додавання?

-Знайдіть суму.

-Запишіть приклади.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання математики 8

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.