План

1. Засоби навчання математики в початкових класах.

2. На прикладі задачі «Максимко зірвав три червоних і два жовтих яблука. Скільки всього яблук зірвав Максимко?» показати, як проходить ознайомлення учнів з першою текстовою задачею.

3. Методика формування уявлень про геометричні фігури, що вивчаються в початкових класах.

4. На прикладі задачі «У Миколки було 5 гру, а у Тетянки на 3 більше. Скільки всього груш було у дітей» показати, які існують способи запису розв’язування задачі?

5. Методика навчання учнів виконувати елементарні геометричні побудови. Позначення фігур.

6. Пояснити методику роботи по вивченню додавання і віднімання складених іменованих чисел.

7. Розкрити загальні питання вивчення усних прийомів додавання і віднімання в межах 100.

8. Скласти фрагмент уроку, на якому вводяться поняття площі геометричної фігури.

9. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел

10. Як проводиться ознайомлення молодших школярів з дією множення? Вправи для формування уявлень школярів про конкретний смисл дії множення.

5. Методика навчання учнів виконувати елементарні геометричні побудови. Позначення фігур.

Через спостереження починається ознайомлення дітей з графічними формами, їх ознаками, положенням у просторі і на площині. Важливо, щоб учні не лише сприймали готові образи, що їх дає вчитель, а й самі відтворювали геометричні форми в процесі моделювання, креслення, вирізування, малювання. Діти вчаться порівнювати предмети за довжиною, шириною, висотою способами прикладання, накладання, складанням пар, вимірюванням за допомогою мірок, а також словесно описувати предмети щодо параметрів величини.

Цікавим є порівняння зросту казкових героїв: “Хто вищий за зростом - хлопчик-мізинчик чи дівчинка-дюймовочка?” Дюйм є мірою довжини і приблизно дорівнює довжині верхнього суглоба великого пальця дорослої людини. Діти порівнюють пальчик-мізинчик із верхнім суглобом великого пальця і роблять висновок відносно зросту названих героїв.

Для порівняння предметів діти використовують способи прикладання, накладання. Коли не можна накласти предмети, потрібно користуватися міркою.

Завданнями ознайомлення дітей із формою предметів є:

- розрізняти й називати геометричні фігури;

- групувати фігури по різних ознаках (об’ємні, площині, круглі, некруглі);

- словесно порівнювати фігури за формою;

- виділяти елементи геометричних фігур (кути, вершини, сторони);

- виявляти властивості геометричних фігур;

- трансформувати геометричні фігури (згортати, розрізати).

В 3-му класі не вивчаються нові геометричні фігури, а розглядаються лише ті, що були введені у попередніх класах: точка, пряма та крива лінії, відрізок, ламана, многокутники: трикутник, чотирикутник, п’ятикутник з чотирикутників – прямокутник і квадрат, коло і круг. Але, завдяки введенню латинського алфавіту, коли кожна точка отримує ім’я у вигляді великої літери латинського алфавіту відбувається систематизація, узагальнення і поглиблення раніш отриманих знань.


6. Пояснити методику роботи по вивченню додавання і віднімання складених іменованих чисел.

Числа, які дістаємо при вимірюванні величин, називають іменованими.

Іменовані числа бувають простими і складеними.

15 дм - просте іменоване число.

1м 5 дм - складене іменоване число.

Складені іменовані числа можуть бути перетвореними на прості, а деякі прості - на складені.

6 м 8 дм = 68 дм

723 см = 7 м 23 см

Над іменованими числами можна здійснювати ті ж самі дії, що і над звичайними числами. Їх можна додавати, віднімати, множити, ділити.

Додавати і віднімати складені іменовані числа можна двома способами:

1) заміною складених іменованих чисел простими і виконанням указаної дії як над звичайними числами;

2) додаванням чи відніманням чисел у тому вигляді, в якому їх подано, звертаючи увагу на перехід від одних одиниць вимірювання до інших.


7. Розкрити загальні питання вивчення усних прийомів додавання і віднімання в межах 100.

Загальним прийомом усного додавання двоцифрових чисел є прийом порозрядного додавання. Його теоретичною основою є принципи десяткової системи числення та переставна і сполучна властивості дії додавання. З’ясовується, що додавати або віднімати число можна частинами. Однак варто подати і проілюструвати на числових прикладах і таке правило: при додаванні кількох чисел їх можна переставляти, об’єднувати в групи, результати додавання від цього не змінюються. Можна також число розкласти на окремі доданки. Слід виконувати для розвитку вмінь додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Подаємо зразок такого пояснення: 63+25; до числа 60 додати число 20, буде 80; до числа 3 додати 5, буде 8;до числа 80 додати число 8 буде 88; отже, 63+25=88. До окремих випадків додавання належать такі суми, в яких в одному з доданків відсутні одиниці або десятки:

54+30, у другому доданку немає одиниць. Отже, треба додати 50 і 30 і до знайденого результату додати 4: 50+30=80; 80+4=84.

54+3, у другому доданку немає десятків. Отже, треба додати 4 і 3,а результат додати до 50: 4+3=7; 50+7=57.

У разі виникнення труднощів варто застосовувати предметне ілюстрування (бруски, окремі кубики, смужки з кружечками).

Теоретичною основою порозрядного віднімання двоцифрових чисел є правило віднімання суми від суми. У 2 класі це правило не вивчають. Пояснення подають за аналогією до прийому порозрядного додавання. Так, наприклад, прийом обчислення ілюструється предметними діями та відповідними записами. Після виконання двох операцій учитель ставить запитання: Скільки десятків залишилося? Скільки одиниць залишилося? Яке число отримали?

Учням пропонується розглянути записи і пояснити обчислення. Потім формулюють правило: віднімаючи двоцифрові числа, десятки віднімаються від десятків, одиниці від одиниць.

До окремих випадків віднімання належать такі різниці, в яких від’ємник не містить одиниць або десятків:

79-40, у від’ємнику одиниць немає, треба відняти тільки десятки. 70мінус 40 – тридцять; 30плюс 9 – тридцять дев’ять.

79-2, у від’ємнику немає десятків, треба відняти тільки одиниці. 9мінус 2 – сім; 70 плюс 7 – сімдесят сім.


8. Скласти фрагмент уроку, на якому вводяться поняття площі геометричної фігури.

З поняттям площі діти мають справу постійно. Вже дошкільники порівнюють предмети за площею (не називаючи самого слова «площа»). У початкових класах уявлення про площу стають чіткішими: фігури можуть бути різними й однаковими за площею. У 4 класі учні ознайомлюються з поняттям площі. Введення поняття площа:

- Діти, чи зустрічалися ви у повсякденному житті з такими поняттями: площа квартири, площа присадибної ділянки? Вчитель на дошці виставляє кілька геометричних фігур, і проводить таку бесіду:

- Які геометричні фігури є на дошці?

- Яка з фігур займає найбільше місця на дошці?

- Як це перевірити? (Накладанням або на око). Якщо при накладанні з’ясувалося, що якась фігура займає на площині більше місця ніж друга, то говорять, що її площа більша.

- Не завжди площі фігур можна порівняти на око чи накладанням, а тому я пропоную вам порівняти квадрати зі сторонами 3 см та прямокутник зі сторонами 5 і 2 см. (Вчитель повертає вказані фігури зворотніми сторонами, які розбиті на однакові квадрати і пропонує знайти число квадратів у кожній фігурі. Звідци учні роблять висновок, що площа прямокутника більша за площу квадрата).

Наступним етапом є ознайомлення дітей з одиницями вимірювання площі. У 4 класі вводять поняття - квадратний. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання математики 8

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.