План

1. Вправи та завдання на засвоєння графічних виражальних засобів (ігрові, абстрактні композиції, фантастичні персонажі).

2. Розкрийте значення підготовчих вправ (тренувальних та навчальних) на уроках образотворчого мистецтва.

3. Вимоги програми щодо знань та уявлень учнів початкових класів про види, жанри мистецтва, їх виражальні засоби.

4. Особливості побудови та пропорцій, послідовність зображення свійських тварин.

5. Основні методичні принципи організації навчально-виховного процесу уроків образотворчого мистецтва.

6. Художнє конструювання та дизайн на уроках образотворчого мистецтва. Тематика, матеріали. Значення для художньо-творчого розвитку учнів.

7. Перспективна зміна предметів кубічної форми. Особливості кутової перспективи.

8. Особливості методики навчання та виховання школярів на уроках образотворчого мистецтва в сільській малокомплектній школі

9. Сприймання оточуючої дійсності як підрозділ програми з образотворчого мистецтва. Вдосконалення навичок естетичного сприймання, свідомого спостереження, оцінних суджень учнів

10. Зображення відкритого простору з урахуванням візуального зменшення предметів («ближче – більше», «далі – менше») та передача глибини простору в площинному зображенні («ближче – нижче», «далі-вище; загороджування)

11. Значення, різновиди та форми проведення спостережень на уроках образотворчого мистецтва

12. Ознайомлення з графікою як видом мистецтва, практичні графічні роботи в початкових класах. Тематика. Матеріали. Техніки виконання.

10. Зображення відкритого простору з урахуванням візуального зменшення предметів («ближче – більше», «далі – менше») та передача глибини простору в площинному зображенні («ближче – нижче», «далі-вище; загороджування)

Залежно від того, де знаходяться предмети, вище або нижче рівня очей, далі або ближче від нас, залежно від їх повороту видима форма предметів значно змінюється:

а) при віддаленні від ока розміри предметів поступово зменшуються;

б) горизонтальні лінії (горизонтальні сторони дахів, краї тротуарів, рейки і т.д.), віддаляючись, прямують до умовної площини, розташованої на рівні очей глядача. Ті з них, що знаходяться вище за рівень очей, при віддаленні йдуть зверху вниз, а ті, що знаходяться нижче, прямують знизу вгору. Паралельні горизонтальні лінії, віддаляючись, не тільки зближуються, але на рівні очей сходяться в одну точку;

Складним у перспективному малюванні є те, що на двомірній площині (довжина і ширина) потрібно передати тривимірне зображення (ширину, висоту і глибину). З однакових за величиною предметів сприймаються більшими ті, що розташовані ближче до ока художника.

Закономірності лінійної перспективи:1)квадратна сітка в перспективних змінах на горизонтальній площині (створює не тільки ілюзію глибини простору, а й виразна виявляє горизонтальну площину); 2)вертикальні площини, які сходяться в точку сходження, можуть виглядати видовженими за рахунок виявлення площини горизонтальними лініями і, навпаки, „ підвищуватись" за рахунок виявлення площини вертикальними лініями;3)створення ілюзії глибини простору сприяє метод загородження;4)створюється відчуття глибини простору і за рахунок фактурності зображення.


11. Значення, різновиди та форми проведення спостережень на уроках образотворчого мистецтва

Спостереження – метод більш тривалої концентрації уваги на предметі, об’єкті, явищі. Спостереження має надавати дитині додаткову інформацію про світоутворення. Ця інформація збагачує зміст образотворчої д-ті, образно-естетичну виразність її продукту. Для розвитку спостережливості спостереження мають бути: систематичними, планомірними, цілеспрямованими. Різновиди спостереження: безпосередні, попередні, описи по пам’яті, малюнок по пам’яті після короткого спостереження, домальовування за пам’яттю.

Спостереження потребує концентрування уваги на об’єкті, щоб відзначити характерні його ознаки (колір, форму, рухи, гармонійність і красу). Спостереження може супроводжуватися коментарем педагога, бесідою з дітьми, ігровим діалогом з об’єктом, художнім словом.


12. Ознайомлення з графікою як видом мистецтва, практичні графічні роботи в початкових класах. Тематика. Матеріали. Техніки виконання.

Графіка – вид образотворчого пластичного мистецтва. Як і живопис пов’язана із зображенням на площині: малюнок або відтиск наноситься, як правило, на аркуш паперу.

Графічне зображення – це малюнок, створений поєднанням ліній, плям і штрихів переважно одного чорного кольору, іноді з обмеженим використанням ще одного або декількох додаткових кольорів – найчастіше червоного. Графіка поділяється на такі різновиди: станкова, книжкова, плакатна, прикладна, архітектурна,

Графіка буває прикладна і станкова. Прикладні графічні твори відрізняються від станкових тим, що призначення їх цілком конкретно і виразно. Так, книжкова графіка покликана ілюструвати літературні твори і прикрашати книги, а промислова графіка використовується для оформлення товарів. Основні графічні техніки – це простий та кольорові олівці, фломастери, ручки, крейда, пастель, сангіна.

Поширеною в графіці є техніка гравюри-, тобто друкування відбитків з рисунка, вирізаного на якійсь друкарській формі (площині) з певного матеріалу. Графіка має свої засоби, тобто мову – це лінії, штрихи, крапки та плями. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання образотворчого мистецтва 13

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.