План

1. Вправи та завдання на засвоєння графічних виражальних засобів (ігрові, абстрактні композиції, фантастичні персонажі).

2. Розкрийте значення підготовчих вправ (тренувальних та навчальних) на уроках образотворчого мистецтва.

3. Вимоги програми щодо знань та уявлень учнів початкових класів про види, жанри мистецтва, їх виражальні засоби.

4. Особливості побудови та пропорцій, послідовність зображення свійських тварин.

5. Основні методичні принципи організації навчально-виховного процесу уроків образотворчого мистецтва.

6. Художнє конструювання та дизайн на уроках образотворчого мистецтва. Тематика, матеріали. Значення для художньо-творчого розвитку учнів.

7. Перспективна зміна предметів кубічної форми. Особливості кутової перспективи.

8. Особливості методики навчання та виховання школярів на уроках образотворчого мистецтва в сільській малокомплектній школі

9. Сприймання оточуючої дійсності як підрозділ програми з образотворчого мистецтва. Вдосконалення навичок естетичного сприймання, свідомого спостереження, оцінних суджень учнів

10. Зображення відкритого простору з урахуванням візуального зменшення предметів («ближче – більше», «далі – менше») та передача глибини простору в площинному зображенні («ближче – нижче», «далі-вище; загороджування)

11. Значення, різновиди та форми проведення спостережень на уроках образотворчого мистецтва

12. Ознайомлення з графікою як видом мистецтва, практичні графічні роботи в початкових класах. Тематика. Матеріали. Техніки виконання.

Кутова перспектива — зображення предмета, контури і площини якого не збігаються в одній точці, а напрямляються до двох точок сходження, що розташовані справа і зліва від спостерігача.

При малюванні в перспективі паралельні лінії предметів, спрямовані в яку-небудь одну сторону, сходяться в одній точці. При погляді на речі в двухточечной перспективі, коли ми дивимося на них під певним кутом, можна бачити паралельні лінії об'єктів, що віддаляються від нас у двох горизонтальних напрямках.


8. Особливості методики навчання та виховання школярів на уроках образотворчого мистецтва в сільській малокомплектній школі

В сільській малокомплектній школі вчитель працює одночасно з двома або трьома класами. Це потребує значного перерозподілу навчального матеріалу по класах, зміщення ряду навчальних занять, використання різноманітних методів навчально-виховної роботи з дітьми.

В початкових класах сільської малокомплектної школи планування навчального матеріалу дається не по основним видам навчальної роботи (малювання з натури, малювання на теми, декоративне малювання, бесіди про образотворче мистецтво), а по тематиці уроків на весь навчальний рік. Це дозволяє визначити взаємозв’язок і послідовність всіх видів роботи учнів на уроці. Однакові теми уроків сприяють підвищенню ефективності навчання учнів, більш раціональному використанню часу на уроці.

Як свідчить набутий досвід роботи, саме таке планування враховує специфіку змісту навчальних занять по предмету образотворче мистецтво. Справа в тім, що в більшості випадків об’єкти зображення (фрукти, овочі, предмети побуту тощо) у всіх трьох класах одні й ті самі, але навчально-виховні завдання, які ставляться в процесі їх малювання, в кожному класі різні. Тому пояснення вчителем цих цілей і задач, а також аналіз форми, пропорцій, кольорового забарвлення конкретного об’єкта зображених з урахуванням віку учнів 1,2,3,4 класів дає можливість учням 1,2,3 класів, наприклад, більш повно почути про особливості побудови, її просторового положення, кольорового забарвлення об’єктів. Добре і те, що молодші школярі можуть безпосередньо спостерігати за процесом малювання більш старших своїх товаришів. Пояснення в 1-му класі послідовності виконання малюнку, повідомлення їм перших, початкових відомостей про малюнок, кольорознавство, композицію дозволяє учням 2,3 і 4 класів ще раз оживити в пам’яті отримані раніше відомості, знання, закріпити їх і творчо використовувати. В сільських малокомплектних школах трохи скорочений перелік зразкових завдань по всім видам малювання, спрощено викладення теоретичних основ навчального малюнка, а найбільш складні розділи по перспективі, об’ємному малюванню, кольорознавству зняті зовсім.

Разом з тим необхідно підкреслити, що в малокомплектній сільській школі ставляться ті самі цілі і завдання навчання дітей, що і в звичайних міських школах, до навчальних завдань і дитячих малюнків такі ж вимоги, які пред’являються в інших початкових класах загальноосвітніх шкіл.


9. Сприймання оточуючої дійсності як підрозділ програми з образотворчого мистецтва. Вдосконалення навичок естетичного сприймання, свідомого спостереження, оцінних суджень учнів

Відповідно до методичних принципів, мети і завдань предмета програма з образотворчого мистецтва складається з двох головних розділів:

1. Сприймання

2. Практична (творча) художня діяльність.

Розділ "СПРИЙМАННЯ" включає в себе два взаємопов'язаних види діяльності.

1. Естетичне сприймання дійсності. Передбачає їїхудожнє освоєння: формування вміння бачити, емоційновідгукнутись та усвідомити красу, естетичні якості різно¬манітних явищ і об'єктів діяльності: природи і тваринногосвіту, міст і сіл, будинків і квартир, зовнішнього виглядулюдини (віддзеркалених в одязі, прикрасах, зовнішніх ри¬сах і пластиці тіла).

2. Сприймання мистецтва. Передбачає формування навичок сприймання й оцінки художнього образу у творах образотворчого мистецтва (за можливості — і в інших видах). Як розділ роботи сприймання здійснюється на матеріалі шедеврів світового образотворчого мистецтва, творів сучасних авторів, як українських, так і зарубіжних, і вирішує три основні завдання:

- формування уявлення про особливості образної мови різних видів образотворчого мистецтва, розуміння ролі виражальних засобів у створенні художнього образу (певного стану, настрою, характеру тощо) твору мистецтва;

- розвиток уміння виразити своє ставлення та емоційне переживання щодо твору, який аналізується:

а) у формі словесного відгуку на рівні емоційно-естетичної оцінки, художньою аналізу (порівняння, зіставлення,виявлення загальних рис тощо), розгорнутої художньої оповіді, що передає естетичні погляди, смаки, ідеали учнів,

б) у формі "графічної мови", тобто передавання враження про твір за допомогою зображення (миттєво виконані начерки і замальовки з пам'яті);

в) можливо — в інших формах художньої творчості (музика, театр, художня фотографія, анімація тощо);

- формування знань та уявлень про мистецтво і художників, специфіку їхньої праці. Засвоєння спеціальниххудожніх термінів.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання образотворчого мистецтва 13

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.