План

1. Вправи та завдання на засвоєння графічних виражальних засобів (ігрові, абстрактні композиції, фантастичні персонажі).

2. Розкрийте значення підготовчих вправ (тренувальних та навчальних) на уроках образотворчого мистецтва.

3. Вимоги програми щодо знань та уявлень учнів початкових класів про види, жанри мистецтва, їх виражальні засоби.

4. Особливості побудови та пропорцій, послідовність зображення свійських тварин.

5. Основні методичні принципи організації навчально-виховного процесу уроків образотворчого мистецтва.

6. Художнє конструювання та дизайн на уроках образотворчого мистецтва. Тематика, матеріали. Значення для художньо-творчого розвитку учнів.

7. Перспективна зміна предметів кубічної форми. Особливості кутової перспективи.

8. Особливості методики навчання та виховання школярів на уроках образотворчого мистецтва в сільській малокомплектній школі

9. Сприймання оточуючої дійсності як підрозділ програми з образотворчого мистецтва. Вдосконалення навичок естетичного сприймання, свідомого спостереження, оцінних суджень учнів

10. Зображення відкритого простору з урахуванням візуального зменшення предметів («ближче – більше», «далі – менше») та передача глибини простору в площинному зображенні («ближче – нижче», «далі-вище; загороджування)

11. Значення, різновиди та форми проведення спостережень на уроках образотворчого мистецтва

12. Ознайомлення з графікою як видом мистецтва, практичні графічні роботи в початкових класах. Тематика. Матеріали. Техніки виконання.

Послідовність малювання опудал тварин:

— пошуки і визначення композиції малюнка у форматі аркуша паперу (заздалегідь визначається його композиційне розташування);

— уточнення і остаточне визначення основного просторового руху тулуба тварини;

— уточнення і промальовування основних пропорцій опудала;

— промальовування окремих частин тварини;

— уточнення силуету;

— уточнення індивідуальності в образі, об'ємній формі, розподілі шерстного покриву тварини або оперення птаха;

— нанесення меж розподілу градацій світлотіні.


5. Основні методичні принципи організації навчально-виховного процесу уроків образотворчого мистецтва.

Методичні принципи організації навчально-виховного процесу уроків образотворчого мистецтва:

1. Організація художньо-творчого розвитку передбачає врахування вікових, індивідуальних, національних, культурних, регіональних особливостей і традицій; останнє зумовлює звертання до глибоких коренів народної творчості, переймання національним духом, а не сліпе копіювання взірців національного декоративного мистецтва;

2. Залучення до розуміння змісту та сутності мистецтва повинно здійснюватися шляхом особистісно-емоційного сприйняття художньої інформації. Саме через це досягається духовно-моральне і естетичне виховання особистості, пробудження в її душі добрих почуттів, чуйності, здатності до співпереживання;

3.Художній образ – це основа, на якій будується художньо-образне сприймання мистецтва і власна художня діяльність. Через це опору на художній образ необхідно передбачити у всіх видах художньої діяльності – і в розділі „Практична робота”, і в розділі „Сприймання”

4. Опанування мовою мистецтва і формування навичок практичної роботи доцільні лише в художньо-образному ключі, як освоєння засобів виразності художнього образу. Інакше набуті знання і уміння будуть позахудожніми (тобто марними);

5. Ефективність занять мистецтвом істотно залежить від зацікавлення художньою працею, від одержуваних дітьми під час занять емоційного задоволення, радості, забезпечення цієї умови досягається дотримання вищезазначених положень і характером організації занять (уроків);


6. Художнє конструювання та дизайн на уроках образотворчого мистецтва. Тематика, матеріали. Значення для художньо-творчого розвитку учнів.

Художнє конструювання, пов’язане зі створенням художнього образу майбутнього виробу з паперу, природних та утилізованих матеріалів. Художнє конструювання – це створення принципово конструктивних і композиційних підходів та рішень. Залежно від того, з якого матеріалу діти створюють конструкції, розрізняють такі види конструювання: з будівельного матеріалу та конструкторів; з паперу та картону; викидного та природного матеріалів.

Найбільш придатні для цієї роботи: папір та картон. Художнє конструювання (часто ототожнюється з дизайном) - невід'ємна складова частина сучасного процесу створення промислової продукції, призначеної для безпосереднього використання людиною; Художнє конструювання здійснює художник-конструктор (дизайнер).

Для Художнього конструювання характерно моделювання об'єкта на всіх етапах його розробки (у відповідному масштабі і нерідко в натуральну величину), що дозволяє перевіряти і відбирати оптимальні варіанти композиційних, кольорографічних, ергономічних та інших рішень органів; при цьому модель служить не ілюстрацією до проекту, а як би інструментом проектування і, постійно модифікуючись в ході роботи, стає в кінцевому рахунку еталоном досвідченого зразка виробу.

Дизайн – це один із видів образотворчого мистецтва, що створює та формує світ речей "від голки до літака". Освіченість у галузі дизайну стала зараз важливим елементом культури людини. Сучасний дизайн має багато спеціалізованих напрямків: дизайн меблів, промисловий дизайн, декоративно-оформлювальний дизайн.

Сучасний дизайн має на меті перетворення предметного середовища людини у відповідності до нових потреб. Крім художнього конструювання промислових виробів і покращення умов побуту дизайн вирішує завдання психологічного комфорту людини.


7. Перспективна зміна предметів кубічної форми. Особливості кутової перспективи.

Щоб переконливо передати форму куба, необхідно правильно, з однієї загальної точки зору, зобразити кожну сховану від нас грань так, як ми її бачимо. Очевидно, що усі вони набувають зовсім інших обрисів і лише та грань, яка знаходиться у фронтальному положенні, залишається квадратом: художник бачить її без змін. Цю різницю в зовнішньому вигляді предметів й уявні зміни називають перспективними, тобто «побаченими крізь». А наука, що викладає закони, які допомагають зображувати предмети так, як сприймає їх наше око, називається перспективою.

Перспективу поділяють на лінійну й повітряну. Для зображення глибини далекий предмет необхідно частково закривати ближчим; ближчий предмет зображується більшим за віддалений, основа ближчого предмета - нижчою за основу віддаленого.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання образотворчого мистецтва 13

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.