План

1. Ескіз предмета побуту, що нагадує форми живої природи.

2. Вкажіть способи та завдання підвищення ефективності навчально-виховного процесу уроків образотворчого мистецтва.

3. Які уявлення потрібно сформувати в учнів початкових класів про колорит (колористичну гаму) та його художньо-образні можливості.

4. Основні пропорції побудови голови та обличчя людини.

5. Розкрийте роль образотворчого мистецтва у вихованні та естетичному розвитку школярів.

6. Охарактеризуйте основні вимоги шкільних програм з образотворчого мистецтва щодо формування знань та уявлень учнів початкових класів про кольори, їх систематизацію.

7. Передача на площині об’ємного х-ру форми засобами тонального зображення. Елементи світлотіні.

8. Охарактеризуйте мету і завдання, особливості методики викладання образотворчого мистецтва.

9. Розвиток яких колористичних умінь передбачено діючими програмами з образотворчого мистецтва для початкових класів.

10. Основні пропорції будови фігури підлітка.

11. Стисло охарактеризуйте особливості сучасної методики художньо естетичного виховання учнів.

Учні повинні вміти:

- утворювати похідні кольори або відтінки шляхом змішування фарб на палітрі; - одержувати світлі та темні відтінки кольорів шляхом додавання білого або чорного кольору; утворювати „теплі” і „холодні” кольори; -спостерігати і називати різноманітні кольори у творах мистецтва, звичайному забарвленні предметів, деяких природних явищах;-отримувати шляхом змішування фарб на палітрі складні кольори („жовтувато-коричневий”, „зеленувато-блакитний”); виконувати роботи з обмеженням кольорів на палітрі (в „теплих” або „холодних” кольорах); -отримувати різні відтінки однієї і тієї групи кольорів(синьої, червоної); -розрізняти поняття „кольоровий” та „колірний”, вміти розташовувати кольори відповідно до послідовності у колірному колі; -на підставі усвідомлених спостережень створювати довільні монохромні та поліхромні колірні композиції відповідні до певного емоційного стану; -про різницю між монохромними (одноколірними) та поліхромними (багатоколірними) композиціями. В образотворчому мистецтві три кольори вважаються основними: жовтий, червоний і синій. Змішування будь-яких двох із цих кольорів дає додатковий до третього: жовтий і синій дають зелений (додатковий до червоного), синій і червоний - фіолетовий (додатковий до жовтого), червоний і жовтий - оранжевий (додатковий до синього).

Найтеплішим кольором є оранжево-червоний, а найхолоднішим – синій.


7. Передача на площині об’ємного х-ру форми засобами тонального зображення. Елементи світлотіні.

У залежності від положення об'єкта по відношенню до джерела світла, виду (фактури) та кольору його поверхні і ряду інших факторів світлотінь буде мати ту чи іншу яскравість. Розрізняють такі елементи світлотіні:

•світла - поверхні, яскраво освітлені джерелом світла;

•блік - світлова пляма на яскраво освітленій опуклою або плоскою глянсової поверхні, коли на ній є ще й дзеркальне відображення;

•тіні - неосвітлені або слабо освітлені ділянки об'єкта. Тіні на неосвітленій стороні об'єкта називаються власними, а відкидані об'єктом на інші поверхні - падаючими;

•півтінь - слабка тінь, що виникає, коли об'єкт освітлений декількома джерелами світла. Вона також утворюється на поверхні, зверненої до джерела світла під невеликим кутом;

•рефлекс - слабке світла пляма в області тіні, утворене променями, відбитими від близько лежачих об'єктів.

Елементи світлотіні в об'єкта та фотографічного зображення часто називають тонами. Таким чином, блік являє собою найбільш яскравий тон, а тінь - найменш яскравий.


8. Охарактеризуйте мету і завдання, особливості методики викладання образотворчого мистецтва.

Мета: формування в учнів ключових міжпредметних та предметних компетентностей, як основа формування творчої особистості.

Завдання:

1.Формування в дітей художньо-естетичного ставлення до дійсності (пізнання, образна оцінка).

2.Розвиток специфічних та художньо-творчого процесу універсальних якостей особистостей (уявна, фантазія, зорове сприйняття, спостережливість, зорова пам*ять, асоціативне мислення).

3.Формування знань та уявлень про м-во, виражальні засоби про роль художнього образу.

4.Формування потреб і здібностей щодо продуктивної художньої творчості.

Образотворче мистецтво - один із важливих предметів у початкових класах.

Деякі особливості уроку образотворчого мистецтва в школі: урок повинний торкатися емоції учнів; у процесі образотворчої діяльності необхідно будити творчі здібності кожної дитини, сприяти їх розвитку; на уроках образотворчого мистецтва учні, крім власної творчості, повинні прилучатися до досягнень світової художньої культури. Ознайомлення зі світом мистецтва збагачує не тільки розум, по й емоції дитини, формує чуйність, уміння розуміти прекрасне.

Усі уроки, у тому числі й уроки образотворчого мистецтва, повинні проводитися з урахуванням вікових особливостей школярів. Відомо, що діти

дошкільного і молодшого шкільного віку охоче беруться за малювання, користаються фарбами, із задоволенням ліплять. Роботи їх, сміливі, емоційні, але схематичні. Діти не передають об'ємність, реальні пропорції предметів, розташування їх у просторі. Однак їхні малюнки мають щирість, безпосередністю і переконливістю.


9. Розвиток яких колористичних умінь передбачено діючими програмами з образотворчого мистецтва для початкових класів.

У 1 класі учень розпізнає та називає спектральні кольори, знає три основні кольори та похідні від них кольори, користується ними в практичній д-сті; намагається утворювати похідні кольори шляхом змішування основних кольорів (на палітрі та безпосередньо в роботі); утворювати розбілені за замутнені кольори додаванням білої та чорної фарби; розпізнає та називає «холодні» кольори та їх відтінки, основні та похідні кольори, відтінки кольорів; має уявлення про виражальні можливості кольору та його роль у створенні художнього образу; уміє змішувати фарби з метою отримання необхідних відтінків кольорів.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання образотворчого мистецтва 10

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.