План

1. Розкрийте особливості зображення предметів з натури «геометральним» та «натуральним» способами.

2. Етапи побудови складних форм (геометральний спосіб зображення).

3. Використання інформаційних технологій, технічних засобів у викладанні ОМ у початковій школі.

4. В чому полягає навчання учнів особливостям зображення людей, різних видів тварин, дерев та інших рослин за певними пропорціями.

5. Зміна форми і пропорції в процесі руху (лінійні схеми).

6. Вкажіть можливості міжпредметної інтеграції на уроках образотворчого мистецтва. Розкрийте значення міжпредметних зв’язків та способи інтегрування навчальних дисциплін.

7. Послідовність у засвоєнні перспективи учнями початкових класів. Вимоги програми.

8. Зображення фігур людей в русі з виявленням їх пропорційних особливостей.

9. Визначте місце дисциплін естетичного циклу в загальній системі навчальних предметів загальноосвітньої школи.

10. Дайте стислу характеристику програмних вимог з образотворчого мистецтва стосовно опанування учнями знань та уявлень про форму, розміри, пропорції.

Особливо ефективно використання міжпредметних зв'язків уроків образотворчого мистецтва з уроками розвитку мовлення, які мають забезпечити розвиток комплексу мовленнєвих умінь і художніх здібностей в учнів.

Реалізації взаємозв'язку розвитку мовлення та художньої творчості дітей служить раціональна організація активної діяльності учнів на уроці.

Припустимо, на уроці читання творів з теми «Прийди весно з радістю» (3 клас) вчитель актуалізує у вступній чи узагальнюючій бесіді ознаки різних станів природи або використовуючи дитячі малюнки на весняну тематику – у даному разі маємо справу з міжпредметними зв’язками уроків природознавства і малювання.

Урок образотворчого м-ва можна зінтегрувати з такими предметами: читання, праця, музика, математика, природознавство, етика

Образотворча діяльність має важливе значення для всебічного розвитку особистості. У процесі створення зображення в дитини формуються спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності. Образотворча діяльність надає можливість доступними засобами висловити емоційний стан дитини, її ставлення до навколишнього світу, вміння самостійно створювати прекрасне, а також бачити його у творах мистецтва.

Міжпредметні зв’язки – найважливіший чинник оптимізації процесу навчання, підвищення його результативності, усунення перевантаження вчителів і учнів. Особливе значення мають міжпредметні зв’язки для ефективного використання організаційних форм навчання, а також цілеспрямованої перебудови всіх основних ланок навчально-виховного процесу.


7. Послідовність у засвоєнні перспективи учнями початкових класів. Вимоги програми.

Усі ми знаємо особливості сприйняття глибини об'єкта нашим зором. В міру видалення від нас предмети зменшуються, а рівнобіжні лінії, що йдуть до обрію, сходяться. Чим далі розташований від нас предмет, тим меншим він нам здається; наступить такий момент, коли він перетворюється в крапку. Якщо дивитися на вулицю, що вдалішу йде, чи рейки залізниці, ясно видне зближення рівнобіжних ліній при їхньому видаленні. Перспектива визначає закономірності зменшення предметів і зближення рівнобіжних ліній у міру видалення їх від ока.

У початкових класах, відповідно до програми, закономірності перспективи діти вивчають тільки шляхом спостереження її у натурі. Для того щоб організовувати такі спостереження і навчити дітей передавати третій вимір на площині, учитель повинен знати основні поняття перспективи.

Одне з основних умов для перспективного малювання - наявність фіксованої точки зору. Точка зору в даному вішалку — це те місце, із якого спостерігають предмет. Під час малювання з натури по принципах лінійної перспективи точку зору змінювати не можна, тому що предмет з іншої крапки буде виглядати інакше. Простір перед нами, на який ми, малюючи, дивимося з фіксованої точки зору, називається полем зору. Не всі ділянки, полючи, зори рівноцінні; найкраще видно предмети, розташовані в його центрі.

Для виконання малюнка з натури необхідно, щоб модель була щонайкраще видна. Недостатньо, щоб вона потрапила в центр нашого поля зору, необхідно, щоб був дотриманий ще і кут зору, тобто, щоб відстань до моделі була найбільш вигідною.

Шкільна програма вимагає вивчення тільки лінійної перспективи. Це, безсумнівно, позитивно: дитина учиться спостерігати й усвідомлювати зорову інформацію, тренує око. Навчальні малюнки з натури в початкових класах потрібно виконувати з урахуванням закономірностей перспективи, але при створенні творчих композицій за уявою, чи уяві при ілюструванні літературних творів, здається, цілком можливе застосування різних прийомів передачі простору на площині, особливо тоді, коли вони сприяють більшої виразності роботи. Утім, проблема ця досить складна, потребує спеціального вивчення, а можливо й експериментальної перевірки. Однак ми точно знаємо, що перспектива склалася в струнку систему тільки до початку XVI століття, але і до неї широко використовувалися спеціальні прийоми передачі простору, що володіють найвищою виразністю і величезною художньою цінністю.


8. Зображення фігур людей в русі з виявленням їх пропорційних особливостей.

Життя людей, як і інших живих істот, потребує постійного руху. Людина активна у роботі, спорті, відпочинку, творчості… Недаремно ще з античної епохи в таких видах мистецтва як скульптура і живопис творці передавали довершену красу в динамічних людських фігурах.

Моменти рухів людини, зазвичай, передаються відповідними позами, жестами, ракурсами, світлотінню, кольором, різними техніками і матеріалами. Щоб відтворити фігуру людини в русі, визначивши пропорції тіла, визначають напрям руху постаті. Каркас основних ліній фігури допомагає уточнити правильний рух тіла.

Всю постать дорослої людини поділяють на 8 – 9 рівних частин.

Перша частина — це голова.

До другої частини належить відстань від підборіддя до лінії сосків.

Третя частина — від лінії сосків до пупка.

Четверта — від пупка до лобкового бугорка.

П'ята — від лобкового бугорка до середини стегон.

Шоста — від середини стегон до нижньої основи колін.

Сьома — від нижньої основи колін до середини голінки.

Восьма-від середини голінки до підошов.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання образотворчого мистецтва 9

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.