План

1. Розкрийте особливості зображення предметів з натури «геометральним» та «натуральним» способами.

2. Етапи побудови складних форм (геометральний спосіб зображення).

3. Використання інформаційних технологій, технічних засобів у викладанні ОМ у початковій школі.

4. В чому полягає навчання учнів особливостям зображення людей, різних видів тварин, дерев та інших рослин за певними пропорціями.

5. Зміна форми і пропорції в процесі руху (лінійні схеми).

6. Вкажіть можливості міжпредметної інтеграції на уроках образотворчого мистецтва. Розкрийте значення міжпредметних зв’язків та способи інтегрування навчальних дисциплін.

7. Послідовність у засвоєнні перспективи учнями початкових класів. Вимоги програми.

8. Зображення фігур людей в русі з виявленням їх пропорційних особливостей.

9. Визначте місце дисциплін естетичного циклу в загальній системі навчальних предметів загальноосвітньої школи.

10. Дайте стислу характеристику програмних вимог з образотворчого мистецтва стосовно опанування учнями знань та уявлень про форму, розміри, пропорції.

Застосування презентації дає вчителю наступні можливості:

- за допомогою засобів анімації перевірити, закріпити знання учнів (після того як відповів учень, з'являється правильну відповідь);

- ілюстративний матеріал подати у певній послідовності і сконцентрувати увагу учня;

- репродукції показати крупним планом;

- повторити великий обсяг матеріалу в певний проміжок часу;

- підвищити ефективність уроку;

- проявити творчість, індивідуальність;

- уникнути формального підходу до проведення уроків.

Що дає вчителю образотворчого мистецтва та художньої культури використання інформаційно-комунікаційних технологій?
• економію часу на уроці;

 • глибину занурення в матеріал;
 • підвищену мотивацію навчання;
 • інтегративний підхід в навчанні;
 • можливість одночасного використання аудіо-, відео-, мультимедіа-матеріалів;
 • можливість формування комунікативної компетенції учнів, тому що учні стають активними учасниками уроку не тільки на етапі його проведення, а й при підготовці, на етапі формування структури уроку.

 • 4. В чому полягає навчання учнів особливостям зображення людей, різних видів тварин, дерев та інших рослин за певними пропорціями.

  Пропорціяминазивають розмірне співвідношення частин костюма між собою і в цілому зі статурою людини. Щоб знайти правильну пропорцію між частинами моделі, треба визначити, який поділ цілого на більшу і меншу частини припустимий, щоб при цьому більша частина не здавалась занадто великою, а менша - занадто малою.

  Пропорції постаті людини:

  1. Голова і тулуб становлять половину всієї постаті людини, а друга половина — це ноги.

  2. Ширина розставлених рук наближається до величини зросту тіла людини.

  3. Ширина плечей дорівнює двом головам, ширина чоловічого
  таза — 1 1/2, жіночого — 1 3/4 висоти голови.

  4.Довжина руки дорівнює трьом розмірам голови.

  5.Опущена рука доходить до половини стегна.

  6.Довжина кисті руки дорівнює розміру обличчя.

  7.Довжина стопи дорівнює висоті голови.

  Усі тварини мають голову, тулуб, лапи (або крила), хвіст. Малюючи тварину, постійно звіряйте довжину, ширину і форму різних частин тіла: передніх і задніх кінцівок, голови і тулуба; наприклад, ширину голови і ширину однієї з передніх кінцівок.

  Перше, що необхідно враховувати при малюванні дерева олівцем - це плановість. Ми вже говорили, що дерево - це об'ємна форма. Тому розташуйте ті гілки дерева, які знаходяться ближче до Вас, на передньому плані, ті, які знаходяться трохи далі - на другому плані, а найдальші гілки, які видно - відповідно на дальньому плані.


  5. Зміна форми і пропорції в процесі руху (лінійні схеми).

  Пропорції (зв'язки частин і цілого) — один з найважливіших засобів гармонізації. Під пропорцією розуміється відношення частин цілого між собою і цим цілим.

  Основні пропорції:

  - Арифметична

  - Геометрична

  - Гармонійна

  - Золотий перетин

  Вибір та використання такого засобу гармонізації, як пропорції, дозволяє художнику створювати роботу, що максимально відповідає законам гармонії і естетичним потребам людини. Застосування певних пропорційних відношень може надати велику виразність художньому образу, глибше розкрити його. Щоб створювати гармонійні, тобто цілісні твори, художник повинен вивчати та застосовувати закони природи.

  Необхідно сказати, що проблема пропорцій — одна з найскладніших художніх проблем, що вимагають осмислення.

  Масштаб визначається правильним застосуванням систем пропорцій. Розділяючи форму на окремі деталі, можна тим самим досягти потрібного масштабу. Форма буде сприйматися більш або менш значущою. Необхідної виразності образу у вигляді масштабу можна досягти, працюючи не тільки з формою, а й грамотно застосовуючи інші образотворчі засоби, такі як колір і фактура. Масштабність твору не визначається абсолютною величиною. Невеликий за розміром твір може мати великий масштаб, висловлювати монументальні образи. І навпаки, значний за величиною твір сприймається часом як камерний. Володіючи таким інструментом, як масштаб, художник здатний створювати різні хвилюючі його художні образи незалежно від розміру твору.


  6. Вкажіть можливості міжпредметної інтеграції на уроках образотворчого мистецтва. Розкрийте значення міжпредметних зв’язків та способи інтегрування навчальних дисциплін.

  Проблема інтеграції актуалізує перш за все універсальні поняття і категорії, властиві всім видам мистецтва. Шкільні курси з мистецтва, побудовані на основі інтегративної, допомагають у пошуку гармонізації інформаційно-логічної та емоційно-образної сторін художньої освіти, активному формуванню творчої особистості, ефективного поєднання індивідуальних форм роботи з колективними, створенню істинно творчої атмосфери на уроках. Розвиток особистості засобами мистецтва сприяє формуванню цілісного світовідчуття, створення морально і естетично повноцінного середовища спілкування з мистецтвом у всьому різноманітті його видів.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 13

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Методика викладання образотворчого мистецтва 9

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.