План

1. Праця в природі – провідний метод залучення дітей дошкільного віку до взаємодії з природою

2. Словесні методи ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

3. Методика застосування різних видів бесід в ознайомленні дітей дошкільного віку з природою

4. Методика роботи з картинами (дидактичною та художньою репродукцією) в ознайомленні дітей дошкільного віку різних вікових груп з природним довкіллям

5. Формування в дітей дошкільного віку уявлень про величину предметів

5. Формування в дітей дошкільного віку уявлень про величину предметів

Величина є відносним поняттям в системі вимірювання. У зв'язку з цим у дітей необхідно формувати уявлення про величину з раннього віку, сприяти поступовому накопиченню диференціальних ознак величини.

Дітям 4 - 5 років вже доступне порівняння двох предметів за довжиною, шириною, висотою, товщиною. Необхідно звертати увагу на правильність відображення у мові дитини результатів порівняння: більше - менше, довше - коротше, ширше - вужче, вище - нижче, товстіше - тонше, однакові, рівні.

До п'яти років дошкільники в цілому здатні порівнювати предмети за двома ознаками величини, наприклад довжиною і шириною. Проте зразок мовного висловлення, що відображає результати порівняння, дитина повинна чути в мові дорослих, які її оточують ("біла стрічка довша і ширша блакитної; жовтий шарфик коротший і вужчий, ніж синій"). Таким чином дорослі дають не тільки правильний зразок мовного висловлювання, але і сприяють формуванню зв'язної мови дитини.

У цьому віці діти вчаться встановлювати розмірні відношення між 3-5 предметами різної довжини (ширина, висота, товщина), розташовувати їх в певній послідовності - в порядку убування або зростання величини; позначати в мові розмірні відношеня предметів ("ця матрьошка - найвища, ця матрьошка - нижча, ця - ще нижча, а ось - найнижча матрьошка").

Навчання дітей порівнянню предметів за величино доцільно не тільки із залученням спеціальних завдань і дидактичних ігор, але і в реальних життєвих ситуаціях.

Необхідні спеціальні вправи, в процесі яких діяльність, направлена на зміну величини, пов'язується із з'ясуванням кількісних відношень. Такі вправи краще всього проводити в другій частині заняття — в процесі роботи з роздатковим матеріалом.

Заняття з формування у дитини уявлень про величину спрямовані на формування та закріплення таких вмінь:

1. Виділення великих - маленьких предметів (велика лялька - маленька лялька; великий гриб - маленький гриб) у різних ігрових ситуаціях, в образотворчій і конструктивній діяльності.

2. Виконання дій із предметами і іграшками різної величини, використання величини в практичних діях (пройти через великі ворота; поставити маленьку машину в маленький гараж, а велику машину - у великий гараж; зібрати іграшки у великий кошик, прикріпити прищіпки до великого - маленького кола, прикріпити прищіпки до країв великого кошика або до країв маленького кошика, вкласти великі втулки у великі пази, а маленькі втулки - в маленькі пази і т.п.).

3. Розмальовування, заштриховування, обведення за трафаретами, за опорними точками (за допомогою спільних дій з дорослим, дій за наслідуванням) зображень різної величини.

4. Закріплення уявлень про величину у процесі спостережень, дидактичних ігор, ігрових вправ.

При формуванні уявлень про величину педагог обов'язково пропонує дітям як мінімум два предмети (великий - малий) з метою дати їм уявлення про відносність величини на рівні зорового сприйняття.

Навчання вимірювальної діяльності старших дошкільників вимагає:

- розрізнення дітьми довжини, ширини, висоти, розміру предмета в цілому, що дозволяє зосередити увагу дитини на вимірювальних діях;

- вміння координувати рухи руки та очей, що необхідно для точного вимірювання;

- певного рівня розвитку лічильних умінь, кількісних уявлень дітей, що допомагає сполучати вимірювання і лічбу;

- здібностей до узагальнення, що є важливим фактором усвідомлення процесу вимірювання.

У старшій групі навчання вимірювання формує більш точне сприйняття величини предметів, що порівнюють за допомогою умовних мір. Дітей знайомлять з правилами вимірювання умовною міркою, навчають диференціювати об'єкти, засоби і результат, усвідомлюючи останній через кількість мір, уміння звітуватися про виконання завдання, розвивати окомір. Необхідно поглибити уявлення дітей про зв'язки і відношення між числами, використовувати навички вимірювання для поділу цілого на частини.

Діти старшого дошкільного віку повинні виділяти і позначати словом величину в горизонтальному і вертикальному напрямках, тобто довжину, ширину і висоту, а також визначати товщину і масу предметів. Нагромаджений досвід дає змогу їм визначити справжню величину предметів залежно від відстані, з якої вони сприймаються, а також порівняльну величину двох предметів, розміщених на різній відстані від того, хто сприймає. Діти визначають величину на око і вимірюванням. При цьому вони одночасно виділяють 2-3 параметри величини й порівнюють предмети одночасно за кількома параметрами. На основі цього в дітей формується уявлення про відносність величини предмета. Отримані знання про міри вимірювання використовуються при складанні і вирішенні арифметичних задач.

Діти практично оволодівають способами вимірювання, виконуючи конкретні завдання з вимірювання різних об'єктів. На цій основі іде поглиблення математичних уявлень, якими діти вже володіють, і формування ряду нових.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Методика дошкільного навчання 5

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.