План

1. Методика проведення занять з ліплення в різних вікових групах

2. Методика організації декоративної діяльності дітей в різних вікових групах

3. Методика проведення занять з аплікації в різних вікових групах

4. Методика організації спостережень у природі в різних вікових групах

1. Методика проведення занять з ліплення в різних вікових групах

Ліплення – це вид зображувальної діяльності, в процесі якого діти зображують предмети оточуючої їх дійсності, створюють елементарну скульптуру користуючись при цьому глиною або пластиліном.

Завдання які вирішує вихователь на занятті з ліплення:

1) Сприяти у дітей цікавості до ліплення як виду діяльності.

2) Допомагати оволодіти всіма технічними прийомами ліплення.

3) Зображувати зміни форми в залежності від дії предмета.

4) Навчати дітей самостійно підбирати сюжети для ліплення за мотивами знайомих казок, а також оточуючого життя.

Ліплення в свою чергу поділяється на предметне, сюжетне і декоративне.

Знайомство дітей з предметним ліпленням розпочинається з першої молодшої групи.

Дітей вправляють в таких елементарних прийомах як скачування, розкачування, сплющення, та вдавлювання.

Сюжетне ліплення проводиться з дітьми старших груп, хоча підготовча робота розпочинається ще в попередніх групах. Ліпимо ті предмети які є не відірвані від землі, також окремий певний сюжет.

Декоративне ліплення – ліплення за допомогою стеків, наліплювання, штампів різних предметів.

У процесі ліплення більше, ніж у будь-якій іншій діяльності, можна добитись максимальної активності обох рук, розвивати і зміцнювати пальці, особливо великі, вказівні і середні.

У ліпленні дитина виражає своє ставлення до життя; предмет, який народжується в її руках, живе, діє. Отже, природно, що предмети, створені дошкільниками, «ходять», «лягають спати», «їдять», «літають на літаках», «зайчики стрибають», «ховаються від мисливця». Те, що дитина неспроможна зобразити, вона доповнює словом, наділяючи свої зображення такими якостями, які хоче в них бачити. Вона дуже задоволена, що бачить результат своєї праці.

Програму з ліплення складено з урахуванням вікових особливостей дітей, матеріал поступово ускладнюється від групи до групи, від кварталу до кварталу.

Так, у першій молодшій віковій групі дитину ознайомлюють з глиною, показують деякі прийоми ліплення, зокрема розкачування шматочка глини прямими і колоподібними рухами рук, розплющування, вчать бачити в перетвореному шматочку глини образ предмета, ліпити предмети простої форми (палички, кульки, коржики) і більш складної (гриби, башточка).

У другій молодшій віковій групі вихователь закріплює в дітей набуті навички і ознайомлює з новими прийомами ліплення: защипувати край форми кінцями пальців, щільно притискувати одну частину до одної (вареники, пиріжки та ін.), ділити глину на частини і ліпити нескладні предмети з 2-3 частин однакової або різної форми (пташка, матрьошка, грибок), витягувати невеличкі частини (дзьоб, хвіст у пташки та ін.).

У середній віковій групі діти вже мають деякі знання про предмет. Вихователь вчить їх передавати основну форму предмета, більш складну — конусоподібну, циліндричну (фрукти, овочі, літак, рибка і т. д.), ознайомлює з новими прийомами: заокругленням та загостренням форми (морква), вдавлюванням (чашечка, корзинка), загинанням країв (тарілочка, блюдечко), діленням шматка глини на частини і з'єднуванням частин способами прикладання, притискання та примазування.

На заняттях за задумом діти повинні виявити якнайбільшу самостійність.

У старшій віковій групі дітей знайомлять не тільки з основною формою, а й з характерними особливостями, які визначають суть предмета, його індивідуальні риси. В цій групі вихователь вчить застосовувати різні способи: конструктивний, скульптурний і комбінований; вчить нових прийомів: згладжування, міцного скріплення частин; навчає ліпити за мотивами народного керамічного посуду (глечик, куманець, барильце тощо), прикрашати посуд візерунком, наносячи його стекою; створювати нескладні сюжети, ліпити з пам'яті. Робота вихователя спрямована на розвиток у дітей умінь самостійно, творчо розв'язувати поставлені завдання.

У підготовчій віковій групі навчають передавати конкретний предмет з його виразними, індивідуальними якостями. Діти ліплять з натури, з пам'яті, за уявою, створюють сюжетну композицію, ліплять колективно, їх навчають правильно передавати об'ємну форму, динаміку, краще додержувати пропорцій, робити основу виробу більш важкою, щоб він був стійкий. Широко застосовується ліплення з цілого шматка, витягування, загладжування поверхні стекою, розфарбовування. Вихователь намагається розповіддю збагатити уяву дітей, привчити їх використовувати здобуті знання самостійно, творчо.

На заняттях з ліплення застосовуються наочні, сло­весні та ігрові прийоми навчання.

Наочні прийоми навчання — це викори­стання зразка, наочних посібників і показ способів зображення. Наочними посібниками можуть бути самі предмети (овочі, фрукти, гриби, посуд, бублики тощо), зображення натури — іграшки, предмет, який виліпила ви­хователька, а для старших дітей — картина.

Словесні прийоми навчання: вказівки, по­яснення, запитання, заохочення. Ці прийоми застосовують по-різному на початку, під час і в кінці заняття.

Під час занять широко застосовується за­охочення. Воно особливо потрібне в роботі з маленькими дітьми, з соромливими і непев­ними у своїх силах.

На заняттях з ліплення вихователь вико­ристовує ігри-вправи, створює ігрову си­туацію. Ігри-вправи застосовують, коли діти впер­ше ознайомлюються з новим прийомом ліплення. Дітям дають можливість у грі імі­тувати такі рухи, які будуть потрібні під час ліплення, зокрема ігри-вправи: розкачу­вання палички прямими рухами, розкачуван­ня дерев'яної, пластмасової кульки коловими рухами та ін.


2. Методика організації декоративної діяльності дітей в різних вікових групах

Декоративне малювання в дошкільному закладі - це малювання різних орнаментів за допомогою гуашевих фарб на площині паперу та об’ємних виробах з глини, пап’є-маше.

Знайомлячи дітей з творами декоративного мистецтва вихователь повинен виховувати у дітей відчуття любові до країни, повагу до праці. Заняття з декоративного малювання розпочинається з середньої групи, хоча є аспекти цього виду діяльності в молодшій групі.

Завдання які стоять перед декоративним малюванням для всіх вікових груп:

1) Розвивати естетичне сприйняття при безпосередньому ознайомленні з творами декоративно-прикладного мистецтва.

2) Вчити розуміти значення і красу декоративного мистецтва.

3) Вчити гармонійно поєднувати кольори та їх відтінки.

4) Оволодіти технічними прийомами декоративного малювання.

5) Вчити виконувати колективні роботи, складати панно з окремих декоративних візерунків за мотивами українського декоративного мистецтва.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Методика дошкільного навчання 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.