План

1. Заняття з фізичної культури як основна форма організації фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі, їх структура, типи

2. Методика проведення рухливих ігор з дітьми дошкільного віку

3. Методика проведення ранкової гімнастики в різних вікових групах з урахуванням сучасних підходів

4. Забезпечення рухової активності дітей у повсякденному житті. Методика проведення спортивного свята

1. Заняття з фізичної культури як основна форма організації фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі, їх структура, типи

Заняття є основною формою організованого систематичного навчання дошкільників фізичних вправ.

Основна мета занять:

зміцнювати здоров’я;

загартовувати їх організм;

формувати навички виконання життєво необхідних рухів (ходьби, бігу, стрибків, метання тощо);

виховувати позитивні моральні та вольові риси характеру;

розвивати фізичні якості;

розвивати інтерес до доступних дошкільникам видів рухової діяльності.

Заняття з фізичної культури в усіх вікових групах проводяться двічі на тиждень. Тривалість їх має бути максимальною:

-в молодшій і середній групі – до 20 і 25 хв.

-В старшій – до 30-35 хв.

До змісту занять з фізичної культури входять:

-гімнастичні вправи (основні та загально-розвиваючі);

-різноманітні рухливі ігри.

Структура заняття

Вступна частина (2-3 хв.)

Мета:

організація дошкільників;

мобілізація їхньої уваги на виконання наступних загальнорозвиваючих вправ.

Чітка організація дошкільнят на початку заняття − неодмінна умова якісного його проведення.

У вступній частині заняття вихователь:

-шикує дітей у колону або шеренгу за зростом, починаючи із середньої групи (в коло, з колони по одному в три-чотири колони);

-повідомляє короткий зміст заняття (у середній групі з другої половини року);

-застосовує різноманітну ходьбу та короткочасний біг.

Підготовча частина. (4-10 хв.)

Мета:

підготувати організм дітей до більш напруженої роботи;

залучити до роботи основну групу м’язів.

Залежно від вікової групи кількість гімнастичних вправ змінюється.

Молодша група − 3-4 вправи з імітаційними рухами або вправи з дрібними предметами (брязкальцями, прапорцями, кубиками тощо). Кожна вправа повторюється 4-6 раз.

Середня група − 4-5 вправ.

Старша група − 5-6 вправ. Можна 7-8, якщо використовуються вправи для голови та шиї.

До комплексів загальнорозвиваючих вправ доцільно включати підвідні вправи, до тих, що вивчатимуться або вдосконалюватимуться в основній частині.

Основна частина (12-20 хв.)

Мета:

вивчення різних основних рухів (ходьба, біг, стрибки, метання, лазіння тощо);

вдосконалення навичок їх виконання;

проведення рухливих ігор

Для навчання основних рухів застосовують різноманітні методичні прийоми. Один з них − показ рухів у супроводі пояснень. Пояснення має бути коротким, чітким, доступним для дітей. Коли показ рухів супроводжується поясненням, діти привчаються осмислювати, усвідомлювати свої дії. При формуванні рухових навичок у дошкільнят молодших груп, показ руху займає провідне місце. З часом, з розширенням рухового досвіду діти сприймають словесні вказівки без показу, особливо під час виконання відомих рухів.

Основна частина заняття може розподілятися на такі види діяльності:

-безпосереднє виконання фізичних вправ;

-сприймання й усвідомлення показу та пояснення, включаючи й спостереження за виконанням основних рухів іншими дітьми;

-необхідний відпочинок, допоміжні дії (розміщення посібників, перешикування, перехід від одного виду вправ до інших).

Заключна частина (1-5 хв.)

Мета:

Забезпечити поступовий перехід дітей від стану збудження, викликаного вправами та іграми в основній частині, до відносно спокійного стану

Структура

1.Спокійні ігри (епізодично) з нескладними рухами та правилами (наприклад, «Знайди і промовчи», «Вгадай, хто підходив», «Хто пішов?», «Знайди, де заховано» тощо)

2.Ходьба в повільному темпі, іноді з різними завданнями (наприклад, «пройти тихенько, як «мишка»; рухати руками, як «пташка» тощо)

3.В середній та старшій групах у кінці заняття вихователь підбиває підсумки заняття, робить короткі зауваження про виконання поставлених завдань, про те, як діти поводилися.

Види занять з фізичної культури в ДНЗ:

ігрового характеру (складаються з 3-4 рухливих ігор спортивного характеру в такій послідовності: середньої – великої – малої рухливості)

змішані (включають фізичні вправи в основних рухах та рухливі ігри)

сюжетні (проводяться у вигляді рухової розповіді)


2. Методика проведення рухливих ігор з дітьми дошкільного віку

Рухливі ігри є одним із важливих засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку. Вони сприяють формуванню та вдосконаленню життєво необхідних рухів, всебічному фізичному розвитку та зміцненню здоров'я дитини, вихованню позитивних моральних і вольових якостей.

Правильно підібрані рухливі ігри активно впливають на розвиток організму дошкільників. Різноманітні рухи та ігрові дії дітей під час гри, при вмілому керівництві ними, позитивно впливають на серцево-судинну, дихальну та інші системи організму, збуджують апетит і сприяють міцному сну.

Цінність рухливих ігор полягає також у тому, що вони сприяють розвитку у дітей таких важливих фізичних якостей, як швидкість, спритність, витривалість тощо.

1.Для розвитку швидкості проводять ігри: «Біжіть до прапорця», «Хто перший», «Квач» та ін.

2.Для розвитку в дошкільників спритності використовують ігри: «Прокоти м'яч у ворота», «Не зачепи брязкальце», «Серсо» та ін.

3.Розвивати силу окремих м'язів рук, ніг і тулуба можна в іграх: «Хто далі кине», «З купинки на купинку», «Ведмідь і бджоли».

4.Витривалість розвивається в іграх: «Дожени свою пару», «Рибалки і рибки», «Вудочка» та ін.

З дітьми дошкільного віку проводять три види рухливих ігор: сюжетні ігри, ігрові вправи (несюжетні ігри) та ігри з елементами спорту.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Методика дошкільного навчання 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.