План

1. Положення на яких грунтується технологія

2. Основні елементи проектно-технологічного підходу у вихованні.

3. Етапи формування. Педагогічне керівництво розвитком самоврядування учнів

4. Основні завдання

5. Види та форми учнівського самоврядування. Формування органів учнівського самоврядування.

Перший етап — організаційна робота. На цьому етапі педагогічним та учнівським колективом розв'язуються такі питання:

 • розробляється оптимальна структура учнівського самоврядування, його органів з урахуванням специфіки школи; • визначається мета та завдання учнівського самоврядування, виходячи з його структури; • розробляється документація (положення, інструкції, пам'ятки); • визначаються права та обов'язки органів самоврядування (кожного органу з урахуванням структури);• обирається актив.
 • Другий етап полягає в організації безпосередньої роботи учнівського самоврядування. В ході його реалізації організовується практична діяльність органів учнівського самоврядування, уточнюються функції кожного виконавчого органу, його членів, виходячи з їх прав та обов'язків, проводиться систематичне навчання активу з питань планування, проведення засідань, рейдів, чергувань тощо.

  Третій етап характеризується постійним удосконаленням організаційної діяльності учнів. На цьому етапі:

 • розширюється роль учнівського самоврядування в житті школи по мірі накопичення дітьми організаторського досвіду;
 • у його структурі створюються нові підструктури (тимчасові формування, об'єднання, клуби за інтересами тощо):.
 • Практична робота щодо організації учнівського самоврядування повинна починатися зі створення творчих груп із представників педагогічного та учнівського колективів.


  4. Основні завдання

  1. Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів.

  2. Формує особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією.

  3. Забезпечує комплексний виховний вилив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

  4. Формує ініціативну, здатну приймати нестандартні рішення, особистість.

  5. Забезпечує захист прав і інтересів учнів.

  6. Створює широке поле можливостей для самореалізації школярів в конкретних справах.

  6. Виховує почуття власної гідності, вчить досягати індивідуальної та суспільної мети.

  7. Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки.

  Принципи: народовладдя, законність, гласність, колегіальність, виборність.


  5. Види та форми учнівського самоврядування. Формування органів учнівського самоврядування.

  Учнівське самоврядування- спосіб, принцип організації учнівського колективу,що забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої та системної участі у справах життя школи.

  Форми самоврядування:

 • Тимчасова
 • Постійна
 • Принципові основи дитячого самоврядування.

  1.Зміст дитячого самоврядування полягає у тому, щоб навчити дітей жити за законами демократії та гуманізму; сформувати навички і особистісний досвід демократичних стосунків.

  2 Самоврядування дає реальні можливості громадського й особистісного самовизначення дітей і підлітків.

  3. Дитяче самоврядування виростає навколо підготовки і реалізації подій табірного життя (колективних творчих справ на рівні загону, тимчасової творчої групи, дружини).

  4. Виникнення системи дитячого самоврядування – явище високого рівня складності, результат тривалої роботи педагогічного та дитячого співтовариств із визначення елементів, зв’язків,

  5. У ситуаціях дитячого самоврядування вихователі не регламентують міжвікові й міжгрупові стосунки

  Формування активу:

  Первинним колективом дитячого оздоровчого табору є загін. Тут обираються відповідальні за напрямками роботи, формуються органи самоврядування. Чим більше дітей активно працюють в органах самоврядування, тим більше вдосконалюється робота кожного з них, нагромаджується корисний досвід, народжуються традиції.

  Навколо окремих організаторів складається актив, оскільки подинці виконати певні обов’язки не під силу. Водночас поруч є багато дітей, що бажають долучитися до роботи. Наприклад, замість окремих уповноважених у загонах створюються сектори (ланки), що поєднують групи дітей, які працюють в одному напрямку, але з визначеним розподілом обов’язків. Таким чином, кожен напрямок роботи закріплюється за окремою відповідальною дитиною, а складніші розділи – за кількома відповідальними.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 7

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Методика виховання 16

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.