План

1. Положення на яких грунтується технологія

2. Основні елементи проектно-технологічного підходу у вихованні.

3. Етапи формування. Педагогічне керівництво розвитком самоврядування учнів

4. Основні завдання

5. Види та форми учнівського самоврядування. Формування органів учнівського самоврядування.

1. Положення на яких грунтується технологія

Сутність технології колективного творчого виховання — формування особистості в процесі роботи на користь інших людей; в організації" певного способу життя колективу, де. все ґрунтується на засадах моральності та соціальної творчості.

Технологія колективного творчого виховання дасть можливість удосконалювати пізнавально-світоглядну, емоційно-вольову та дієву сфери особистості учня й педагога.

Ця технологія — особистісно орієнтована, бо кожній дитині знайдеться справа для душі, яку вона може організувати, зробити краще, ніж інші. Сьогодні учень керує, організовує, творить спільно з іншими такими ж зацікавленими людьми. Завтра він же з такою самою зацікавленістю візьме участь у новій колективній творчій справі, але вже в ролі виконавця. Ця технологія об'єднує ділову та міжособистісну сфери діяльності людини.

Особливість технології полягає в тому, що між вихователями та вихованцями складаються в процесі діяльності суб'єкт-суб'єктні взаємини, в силу яких і вчитель, і учень рівною мірою почуваються відповідальними за якісне виконання поставлених завдань.

Одна з головних ідей методики колективного творчого виховання — формування особистості через єдиний виховний колектив, з однаковими вимогами до старших і молодших. Творчий підхід до процесу виховання забезпечується як групою засобів дружньої виховної турботи (збудження, переконання, привчання, дружньої поваги, довіри, схвалення, "секретного договору"), співдружності старших та молодших колективів, роботи з рідними вихованців, співдружності педагогів, так і основними виховними засобами (колективна організаторська діяльність, колективні творчі справи, творчі ігри, творчі свята).

Колективні творчі справи — це, передусім, прояв життєво-практичної громадської турботи про поліпшення спільного життя, це сукупність певних дій на загальну користь та радість. Це справа колективна, тому що планується, готується, здійснюється і обговорюється всіма учасниками. Вона — творча, тому що на кожній стадії її здійснення і учні, і педагоги ведуть пошук найкращих шляхів вирішення спільного завдання; бо справа не робиться по шаблону, завжди розкриває нові можливості її учасників. Колективні творчі справи розрізняються за напрямками виховання: громадські, трудові, пізнавальні, спортивні, оздоровчі, художньо-естетичної творчості тощо.

Технологія колективного творчого виховання припускає: — створення колективу на основі прагнення до високих ідеалів, привабливих для дітей, які формуються життєвою позицією педагога та справами, скерованими на громадську турботу про поліпшення навколишнього життя;


2. Основні елементи проектно-технологічного підходу у вихованні.

Виховувати – означає проектувати поступове становлення якостей особистості й керувати здійсненням накреслених проектів " Г.С. Костюк

3. Реалізація сучасних технологій виховної роботи здійснюється через проектування розвитку особистості вихованця.

4. Застосування проектно-технологічного підходу до здійснення процесу виховання в навчальному закладі дозволяє: • практично реалізувати індивідуальний підхід; • планувати і прогнозувати результати виховних впливів; • обирати найбільш ефективні для даного учня або класного колективу форми і методи виховної роботи; • об’єктивно оцінювати ефективність і результативність виховної роботи.

5. Таким чином відбувається перехід від "педагогіки заходів" до педагогіки цілеспрямованого і свідомого формування особистісних рис і якостей молодої людини.

6. Основні елементи виховної технології: • конкретизована мета виховної діяльності; • завдання, що конкретизують дану мету; • цільова група виховної діяльності (конкретний учень, група, клас, школа; • очікуваний кінцевий результат;

7. • критерії, за якими будуть оцінюватися результативність та ефективність виховних впливів; • власне зміст виховної діяльності як спільної діяльності вихователя і вихованця; • форми виховання; • методи здійснення виховної роботи; • часовий проміжок, протягом якого буде здійснюватись виховна робота за даним проектом.


3. Етапи формування. Педагогічне керівництво розвитком самоврядування учнів

Самоврядування — не є наданням учням можливості робити що завгодно. Це — найвища, найскладніша форма педагогічного керівництва.

Школа, яка готує підростаюче покоління до життя в умовах демократії, не може існувати без розгорнутої системи учнівського самоврядування. Самоврядування — не гра і не самоціль. Це — дієвий метод досягнення широкого спектру виховних завдань — громадської активності, соціальної відповідальності, набуття всебічного морального досвіду.Особлива увага в організації дієвого учнівського самоврядування відводиться педагогічному керівництву.

Основними завданнями педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням є:

 • визначення системи органів колективу і уповноважених осіб з числа учнів;
 • передача дітям організаторського досвіду;
 • навчання їх організаторській майстерності;
 • залучення учнів до самоуправлінської діяльності та роботи органів колективу;
 • надання їм щоденної допомоги.
 • Важливою умовою педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням на цьому етапі є постійний пошук нових форм та методів організаційної діяльності учнів.

  Практика роботи педагогічних колективів шкіл показує, що при організації учнівського самоврядування необхідно враховувати три взаємопов'язані етапи його розвитку.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 7

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Методика виховання 16

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.