План

1. Поняття “класний керівник”, його функції.

2. Напрями роботи класного керівника.

3. Професіограма класного керівника.

4. Сутність та зміст виховної роботи класного керівника

5. Поняття “план вихованої роботи”. Його функції

6. Види планування в школі. Вимоги до планування роботи з класом.

7. Колектив і його види.

8. Сутність, зміст, функції виховного колективу

3. Професіограма класного керівника.

Професіограма – це науково обґрунтовані норми й вимоги професії до видів професійної діяльності і якостям особистості фахівця, які дозволяють йому ефективно виконувати вимоги професії, отримувати необхідний для суспільства продукт і разом з тим створюють умови для розвитку особистості самого майбутнього фахівця. Завдяки професіограмі майбутній вчитель початкових класів класний керівник зможе чітко уявити собі комплекс задач, які він повинен ставити перед собою в професійній діяльності. На самому початку вони будуть представлять обмежене коло професійних задач, потім поле цих задач розширюється. У нього збільшується набір засобів і технік, якими він буде користуватися для рішення кожної нової професійної задачі, буде відбуватися подальший розвиток психологічних якостей, необхідних майбутнього фахівця для рішення цих завдань.

Свій погляд на структуру професіограми пропонує Є.С. Романова. Вона представлена у такому вигляді:

1. Класифікаційна картка професії.

Домінуючий засіб мислення – адаптація-формалізація.

2. Домінуючі види діяльності: вчення різним наукам;

З. Якості, які забезпечують успішність виконання професійної діяльності класним керівником:

а) Здібності

б) Особистісні якості, інтереси і схильності

4. Якості, які перешкоджають ефективній професійній діяльності класного керівника: неорганізованість; психічна і емоційна неврівноваженість; агресивність мислення; егоїстичність; відсутність організаторських здібностей.

5. Сфери застосування професійних знань: освітні установи (школи, дитячі сади, вузи); соціальні організації (дитячі будинки, притулки, інтернати, дитячі центри творчості і дозвілля); робота в правоохоронних органах (дитячі приймальники-розподільники, колонії); Українська академія освіти; міські і муніципальні навчально-методичні центри


4. Сутність та зміст виховної роботи класного керівника

У широкому змісті виховна робота – це вплив педагога на учня в рамках реалізації його професіональних функцій.

Таким чином, виховна робота включає в себе: здійснення комплексу організаційних та педагогічних завдань, які розв’язуються педагогом з метою забезпечення оптимального розвитку особистості учня; відбір форм и методів виховання учнів відповідно до поставлених завдань, і сам процес їх реалізації.

Зміст виховної роботи- це комплекс ідей, прикладів, фактів, використанням яких у навчально-виховному процесі досягаються конкретні цілі та завдання. Зміст реалізується крізь різні форми - уроки (пам’яті, доброти, милосердя), бесіди, диспути, учнівські збори, лінійки та ін., індивідуальну, групову та масову форми роботи.

Отже, зміст виховної роботи у сучасній школі передбачає: формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати; забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу; формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну; виховання духовної культури особистості; створення умов для вільного вибору нею своєї світоглядної позиції; утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності, інших доброчинностей; формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря; забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їх здоров'я; виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки; формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю; забезпечення високої художньо-естетичної освіченості і вихованості особистості; формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою; розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх самореалізації; формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовка їх до життя в умовах ринкових відносин.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Методика виховання 11

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.