План

1. Поняття “класний керівник”, його функції.

2. Напрями роботи класного керівника.

3. Професіограма класного керівника.

4. Сутність та зміст виховної роботи класного керівника

5. Поняття “план вихованої роботи”. Його функції

6. Види планування в школі. Вимоги до планування роботи з класом.

7. Колектив і його види.

8. Сутність, зміст, функції виховного колективу

1. Поняття “класний керівник”, його функції.

Значна роль у вихованні учня належить класному керівнику.

Класний керівник – це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту (Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, 2000 р.).

Основні функції класного керівника

Організаторська: планування і координація виховної роботи з класом; надання допомоги учнівській організації класу; встановлення зв'язків із учнівським та педагогічним колективами, батьками, громадськістю; забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів; ведення документації в класі; сприяння розвитку самоврядування в колективі.

Аналітико-узагальнююча: сприяння всебічному розвитку учнів на основі вивчення і врахування їхніх індивідуально-психологічних особливостей.

Координаційно-інформаційна: забезпечення узгодженості роботи учнівського, вчительського, батьківського колективів.

Психогігієнічна: встановлення довірливих стосунків із вихованцями, зняття психологічного напруження в учнівському колективі.

Стимулюючо-гальмівна: активізація чи гальмування учнівської діяльності залежно від її спрямованості.


2. Напрями роботи класного керівника.

Виховна діяльність класного керівника досягає мети і дає найбільші результати за умови, якщо вона проводиться в системі, за визначеними Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (2000 р.) напрямками:

-виховання громадянина України;

-формування особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;

-виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

-виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;

-реалізацію права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).

Реалізація цих напрямків виховної роботи відбувається під час здійснення:

-організації і виховання класного колективу;

-вивчення учнів;

-укріплення дисципліни і виховання культури поведінки учнів та учнівського колективу;

-роботи з батьками учнів;

-узгодження та координації виховних вимог між всіма педагогічними працівниками школи, батьками, громадськістю. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Методика виховання 11

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.