План

1. Організаційні елементи системи підвищення педагогічної культури батьків.

2. Педагогічний всеобуч батьків.

3. Напрямки роботи з батьками в школі

4. Форми роботи з батьками по формуванню їх педагогічної культури: масові, групові, індивідуальні; індивідуальна робота, педагогічне спілкування, консультування, семінари, практичні заняття, обговорення педагогічних ситуацій, рольові ігри.

5. Мета і завдання національного вихованя.

1. Організаційні елементи системи підвищення педагогічної культури батьків.

Попередити значну кількість педагогічних помилок батьків або пом’якшити їх негативний вплив на особистість дитини допоможе вчасна цілеспрямована підготовка молоді до сімейного життя та до батьківства, формування її педагогічної культури. Така робота повинна розпочинатись безпосередньо в сім’ях, коли і хлопчики, і дівчатка на прикладі своїх батьків на високому культурному рівні засвоюватимуть ролі чоловіка і дружини, батька і матері, продовжуватись в дошкільних закладах, школі, в спеціальних консультаційних пунктах, службах сім’ї і школах молодих батьків. Виховання батьків визначається як формування мотиваційної, змістовної і конструктивної підсистем; поліпшення механізму регулятивних систем і систем, які пов’язані з умовами реалізації виховної діяльності сім’ї. Мотиваційна підсистема (або мотиваційний компонент системи) являє собою сукупність потреб, інтересів, бажань, планів, програм, спонукань. Виховна діяльність завжди опосередкована інтересами і може реалізовуватись без використання механізму емоцій. Формування мотиваційного компонента передбачає стимулювання інтересів, цілеспрямованості, бажань молодих батьків з урахуванням сукупності установок особистості, а також визначення мети виховання дошкільнят в умовах сім’ї, складання відповідних планів і програм. Змістовна підсистема передбачає забезпечення батьків надійними і усвідомленими знаннями психолого-педагогічного мінімуму виховання дітей. Змістовний елемент педагогічної культури батьків визначається елементами виховання. 

Основні з них такі: 

1) турбота про здоров’я дитини, нормальний розвиток її почуттів і сприймання (органів зору, слуху, нюху, смаку...); 

2) піклування про всебічний розвиток дитини, формування її мовлення, елементарних знань та уявлень про навколишній світ за допомогою казок, пісень, лічилок, примовок, загадок, скоромовок, прислів’їв тощо; 

3) формування ціннісних орієнтирів у дитини з позицій добра, справедливості, гуманності, чесності, почуття власної гідності; 

4) створення сприятливої трудової атмосфери співробітництва; 

5) залучення дитини до народних традицій, до активної участі у всенародних і сімейних святах.

Конструктивний елемент являє собою сукупність всіх видів, форм, умінь, навичок особистості, прийомів, методів, що використовуються у виховній діяльності батьків. Він передбачає практичне вміння творчої реалізації основних компонентів і параметрів педагогічної культури в практиці сімейного виховання дітей.


2. Педагогічний всеобуч батьків.

Важлива умова ефективної навчально-виховної роботи - єдність у діяльності школи й сім'ї, якої досягають за умови, що школа постійно працює над підвищенням рівня психолого-педагогічної обізнаності батьків, їх педагогічної культури. Зміст роботи школи з батьками учнів повинен групуватися на їх правах і обов'язках, визначених Законом України "Про загальну і середню освіту" 

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

2.вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;

3.приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

4.обирати і бути обраним до органів управління освітою з питань навчання Й виховання дітей;

5.звертання до відповідних органів управління освітою з питань навчання й виховання дітей;

6.захищати законні інтереси дітей. 

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані: забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком;виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.На думку В.О. Сухомлинського, школа повинна домогтися того, щоб батьки бачили в своїх дітях себе, розуміли суть розвитку дитини. А для цього їх треба озброювати знаннями важливих закономірностей педагогіки, вікової психології, фізіології.Організовуючи навчання батьків, враховують рівень їхньої підготовки до сприймання головних теоретичних положень методики виховання дітей у сім'ї та визначають рівень популярності викладання цього матеріалу. Турбота школи про виховання дітей у сім'ї реалізується через педагогічну освіту батьків, залучення їх до виховної роботи з учнями в школі. Передусім педагоги мають впливати на батьків через їхніх дітей, які навчаються в школі.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Методика виховання 9

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.