Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Платна робота

Ціна: грн.

Замовити роботу

План

1. Методи і форми роботи щодо патріотичного виховання.

2. Напрями патріотичного виховання.

3. Нормативно-правова база патріотичного виховання молоді

4. Поняття розумове виховання, розумовий розвиток.

5. Основні завдання розумового розвитку.

6. Структура наукового світогляду.

7. Умови розв’язання завдань розумового виховання в національній школі.

8. Предмет і завдання превентивної освіти і виховання

9. Поняття «превентивне виховання»

5. Основні завдання розумового розвитку.

Завдання розумового виховання: о озброєння учнів знаннями основ наук;

- формування наукового світогляду та національної свідомості;

- розвиток мислення взагалі і різних його видів (діалектичного, логічного, абстрактного, узагальненого, теоретичного, індуктивного, дедуктивного, алгоритмічного, технічного, репродуктивного, творчого, системного); оволодіння основними мислительними операціями (аналіз, синтез, порівняння, систематизація);

- формування в учнів культури розумової праці (загальні та спеціальні навчальні вміння, вміння раціонально організовувати режим розумової роботи, здатність робити все точно й акуратно, тримати в порядку робоче місце, матеріали; уміння зосереджено й уважно працювати, долати труднощі, розвивати пам'ять, контролювати себе). До завдань розумового виховання належить формування наукового світогляду.Науковий світогляд— це цілісна система наукових, філософських, політичних, моральних, правових, естетичних понять, поглядів, переконань і почуттів, які визначають ставлення людини до навколишньої дійсності і самої себе.


6. Структура наукового світогляду.

Науковий світогляд— це цілісна система наукових, філософських, політичних, моральних, правових, естетичних понять, поглядів, переконань і почуттів, які визначають ставлення людини до навколишньої дійсності і самої себе.

Структуру наукового світогляду складають знання, погляди і переконання.

Знання є суб’єктивним відображенням об’єктивної реальності, результатом узагальненого пізнання дійсності, засвоєння суспільно-історичного досвіду накопиченого людством у процесі розвитку суспільної практики. У свідомості людини результат пізнання навколишньої дійсності відображається у вигляді уявлень, понять, суджень, теорій, ідей, норм.

Погляди і переконання – це прийняті людиною уявлення про світ, як достовірні і емоційно пережиті.

Переконання – це знання, які перейшли у внутрішню позицію особистості. Переконання визначає увесь духовний склад особистості, її спрямованість, ціннісні орієнтації, інтереси, бажання, почуття, вчинки.


7. Умови розв’язання завдань розумового виховання в національній школі.

До основних завдань розумового виховання належать:

1)накопичення фонду знань,як умова розумової діяльності;

2)оволодіння основними розумовими поняттями( порівняння, аналіз,синтез, абстрагування, узагальнення);

3)формування інтелектуальних вмінь,що характеризують розумову діяльність;

4)формування національної свідомості.

Накопичення фонду знань передбачає перш за все оволодіння конкретним навчальним матеріалом: фонетичним, термінологією, іменами, назвами, датами, поняттями різного виду, зв’язками, і залежностями, правилами, закономірностями, законами, формулами, теоріями.

Робота щодо організації розумового виховання має проводитися систематично і відбувається за такими етапами:

1)Мотивація розумової діяльності;

2)Озброєння знаннями наукової організації;

3)Формування умінь і навичок наукової організації праці школяра;

4)Формування потреби пізнавальної діяльності;

5)Вивчення рівня сформованості відповідального ставлення до навчання та аналіз діяльності;

6)Складання програми,формування відповідального ставлення до навчання, відбір форм і методів роботи;

7)Аналіз результатів.

Форми роботи щодо реалізації розумового виховання учнів: завдання дослідницького характеру,підготовка експерименту,пошук відповідей у науковій літературі,екскурсії, експедиції, бесіди, конкурси ерудитів, диспути,зустрічі з цікавими людьми.При організації розумового виховання важлива роль належить поч. етапу у ході якого вчитель знайомить учнів із самим поняттям, його значенням для кожного з них,мотивує їх діяльність, знайомить з правилами організації навчальної праці. На цьому етапі застосовують: бесіди, інструктаж.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Платна робота

Закрити

Методика виховання 6

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.