План

1. Поняття «зміст виховання».

2. Зміст загальних завдань виховання

3. Моральне виховання

4. Економічне виховання та екологічне виховання

5. Трудове виховання,та профорієнтаційна робота в школі

6. Соціально-правова свідомість

7. Фізичне виховання

1. Поняття «зміст виховання».

Зміст виховання - це те, що випливає із багатства суспільно-історичного досвіду, вартостей культури і використовується для потреб виховного процесу, тобто це система цінностей світової і національної культури, яку учні повинні засвоїти, зберегти і розвинути відповідно до поставленої мети і завдань виховання.

Зміст роботи педагога полягає у пошукові спільно з вихованцями кращих зразків культури; організації різних видів спільної діяльності (пізнавальної, суспільно корисної, трудової, художньої, декоративно-прикладної, правової, екологічної, туристсько-краєзнавчої, фізкультурно-спортивної та ін.), яка включає кожного учня в активну взаємодію із сучасною культурою.

У процесі спільної діяльності і спілкування вартості культури пізнаються, освоюються, засвоюються і присвоюються особистістю. Так, навчаючись, учень пізнає, відкриває вивчає істину; працюючи, він зберігає, удосконалює, малюючи, - набуває уміння малювати; виявляючи милосердя, - стає милосердним, займаючись фізичною культурою, - зміцнює й удосконалює своє тіло, переборюючи труднощі, стає мужнім тощо. Діяльність дозволяє проникнути в глибину процесу, явища, образу, оцінити їх значення з позицій людського життя, наповнити власне життя здобутками культури. Інтелектуальний, трудовий, моральний, естетичний, фізичний розвиток завжди є новоутворенням в особистісній структурі, яке з'являється у процесі активної діяльності особистості, що спрямована на конкретний об'єкт: книгу, навчально-дослідну ділянку, шкільне поле, малюнок, здоров'я, національне багатство і под.


2. Зміст загальних завдань виховання

У формуванні завдань виховання знаходять відображення багато об'єктивних причин. Закономірності фізіологічного дозрівання організму, психологічний розвиток людей, досягнення філософської і педагогічної думки, рівень загальної куль­тури визначають загальну спрямованість мети і завдань. Але визнача­льним фактором завжди є ідеологія, політика держави. Тому мета і завдання виховання завжди мають яскраво виявлену класову спрямо­ваність. Не існує жодної, навіть найдемократичнішої держави, де мета виховання в школі не спрямовувалася б на зміцнення існуючих відно­син, була відірвана від політики та ідеології панівного класу. Останнім часом у світовій педагогіці утверджується ідея незалежності вихован­ня від політики та ідеології, визначення його мети і завдань на основі загальнолюдських законів життя, потреб, прав і свобод.

Передморальним вихованнямпоставлено такі завдання:

 • оволодіння особистістю правилами та нормами моральної поведінки;
 • розвиток почуттів;
 • формування переконань;
 • формування умінь і навичок моральної поведінки.
 • Завданнярозумового вихованнятакі:

 • оволодіння знаннями, уміннями та навичками;
 • формування наукового світогляду;
 • розвиток інтелектуальних можливостей;
 • оволодіння методами пізнавальної діяльності.
 • Трудове вихованняпередбачає вирішення таких завдань:

 • формування здатності до праці;
 • виховання соціально-психологічної готовності до трудової діяльності;
 • виховання поваги до людей праці та її результатів;
 • оволодіння уміннями й навичками трудової діяльності.
 • Завданняфізичного вихованнятакі:

 • створення оптимальних умов для формування здорового організму людини;
 • формування санітарно-гігієнічних умінь та навичок;
 • тренування та загартування організму;
 • виховання волі, розвиток спритності, краси тіла і рухів.
 • Естетичне вихованняпередбачає вирішення таких завдань:

 • формування почуття прекрасного;
 • виховання любові до природи та навколишньої краси;
 • виховання стійких оцінних критеріїв до творів мистецтва;
 • оволодіння знаннями та вміннями творити прекрасне в житті.
 • Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 10

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Методика виховання 2

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.