План

1. Cутність, структура художньо-мовленнєвої діяльності

2. Характеристика видів і типів занять з художньої літератури

3. Підготовка до навчання грамоти старших дошкільників

3. Підготовка до навчання грамоти старших дошкільників

Доведено, що старший дошкільний вік – це період прояву пізнавального відношення дитини до мови, мовлення, це період елементарного усвідомлення мовної дійсності і її елементів: звуків, букв, слів, речень. Цими мовними елементами діти починають користуватись досить рано, бо вони задовольняють їх потребу в спілкуванні. Саме тому процес засвоєння грамоти починається з пізнання основних мовних елементів: звук, слово, букв, речення.

Весь процес навчання старших дошкільників можна умовно поділити на кілька послідовних, взаємопов’язаних етапів. Навчання має здійснюватись за допомогою методу активізації мисленнєвої діяльності. Адже розвиток культури мислення веде за собою і розвиток культури мовлення. Якщо людина мислить, то і мовлення в неї ясне, логічне, точне, зрозуміле, зв’язне.

На кожному етапі навчання пропонуємо таку модель організації педагогічного процесу:

створення мотивів навчання, позитивного ставлення дітей до нього;

оволодіння новою інформацією, що являє собою пізнавальну діяльність дітей;

відтворення дітьми засвоєного матеріалу;

формування у дітей умінь і навичок у стандартних і нових умовах;

узагальнення знань і вмінь дітей;

пізнавальна діяльність дітей на творчому рівні.

На першому етапі відбувається пізнання елементарного граматичного узагальнення “слово”.

На третьому етапі відбувається закріплення уявлень про “слово”, “звук” і пізнання нового елементарного граматичного узагальнення “склад”.

На кожному новому етапі навчання кожне з мовних узагальнень набуває певних уточнень. Поступово у дітей формується ціла система асоціативних зв’язків (асоціацій) навколо кожного граматичного узагальнення, а разом з тим вміння їх диференціювати.

Крім того, діти усвідомлюють взаємозв’язок між ними, бо пізнання окремих елементів мовлення відбувається у їх тісній взаємодії. Так, елементарні граматичні узагальнення “звук”, “склад” включається в узагальнення “речення”, яке не існує поза словом.

Вправи, які буде виконувати дитина, не повинні перетворюватись на механічне повторювання одних і тих же дій. Це повинна бути усвідомлювана дитиною діяльність (“для чого роблю”, “як роблю “, “яак зробити, щоб було краще”), спрямоване на поліпшення результатів виконуваних дій.

Слід пам’ятати, що для успішного формування графічних навичок кількість часу, витраченого на вправи, кількість їх повторів не є вирішальною. Найголовнішим в процесі виконання вправ є усвідомлення дитиною засобів письма.

Отже, при ознайомленні з буквами пропонувати такі вправи:

слухання віршика про букву, бесіда за його змістом;

обвести у тексті вірша всі великі букви, порахувати їх кількість і записати її цифрою;

аналогічна робота з маленькою буквою;

порівняння множин букв;

визначити який звук позначає ця буква;

розгляд картки з надрукованою буквою з метою встановлення, з яких елементів складається.

Ознайомлення старших дошкільників з граматичною одиницею “буква”, на наш погляд, варто починати після того, як у них сформовано елементарні граматичні узагальнення “слово”, “звук”. Це, як уже відмічалось є однією з основних психологічних передумов розвитку у дітей писемного мовлення.

Крім цього, необхідно врахувати те, що дошкільники активно виявляють природний інтерес до друкованого слова. Такий інтерес породжує енергію бажань, а це в свою чергу допомагає їм опанувати читання і письмо. Тому так важливо підтримати і розвинути інтерес дітей до друкованого слова, адже книга навчає жити і успішно діяти в оточуючому світі. Бажано, щоб дорослі допомогли дітям усвідомити, що книги з оповіданнями, казками, віршами читають не тільки для втіхи, а й заради пізнання, здобуття знань, які були записані людьми, зафіксовані в книгах.

Щоб читання і письмо були цікавими і доступними, треба дотримуватись народної мудрості: “Не багато читай, а багато розумій”. Дуже важливо, щоб діти розуміли зміст прочитаного в цілому і значення кожного слова зокрема. Особливо це стосується тих випадків, коли дитина тільки починає оволодівати українською мовою і мовленням.

Успішність в засвоєнні елементарних граматичних знань у дошкільників досягати не кількість повторень вправ, а визначається умілим використанням основного методу навчання, який дозволяє сформувати у дітей вміння диференційовано сприймати мовну дійсність ті її елементи на основі їх ретельного аналізу, синтезу, порівняння, класифікації.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Дошкільна педагогіка 8

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.